[1]
T. Solovyova and O. Tkachenko, “DEVELOPMENT OF THE FACULTY POSTGRADUATE IN SHEI «PEREYASLAV-KHMELNYTSKY HRYHORIY SKOVORODA STATE PEDAGOGICAL UNIVERSITY»”, snouh, no. 41, pp. 89-94, Sep. 2017.