SOLOVYOVA, T.; TKACHENKO, O. DEVELOPMENT OF THE FACULTY POSTGRADUATE IN SHEI ¬ęPEREYASLAV-KHMELNYTSKY HRYHORIY SKOVORODA STATE PEDAGOGICAL UNIVERSITY¬Ľ. Scientific notes on Ukrainian history, n. 41, p. 89-94, 25 set. 2017.