(1)
Solovyova, T.; Tkachenko, O. DEVELOPMENT OF THE FACULTY POSTGRADUATE IN SHEI ¬ęPEREYASLAV-KHMELNYTSKY HRYHORIY SKOVORODA STATE PEDAGOGICAL UNIVERSITY¬Ľ. snouh 2017, 89-94.