[1]
Solovyova, T. and Tkachenko, O. 2017. DEVELOPMENT OF THE FACULTY POSTGRADUATE IN SHEI ¬ęPEREYASLAV-KHMELNYTSKY HRYHORIY SKOVORODA STATE PEDAGOGICAL UNIVERSITY¬Ľ. Scientific notes on Ukrainian history. 41 (Sep. 2017), 89-94.