Findings of Old Rus’ axes on the territory of southwestern Pereyaslav region.

  • Dmytro Teterya Head of the Scientific and Research Department «Museum of Trypilska Culture», the National Historical and Ethnography Reserve «Pereyaslav», Pereyaslav-Khmelnytsky.
  • Oleksandr Yurchenko Candidate of History, Senior Research Assistant, the National Historical and Ethnography Reserve «Pereyaslav», Pereyaslav-Khmelnytsky.
Keywords: battle ax, Pereyaslav region, Old Rus’ period, settlement, habitation

Abstract

indings of Old Rus’ axes, which were found on the territory of southwestern Pereyaslav region in recent years are published in the article. This kind of melee weapons is quite rare for today among the artifacts of Old Rus’ period in this region. Authors made the detailed description of founded ancientries, their classification, conditions and topography of finding.

References

1. Aleshkovskiy M.H. Kurgany russkih drujinnikov ХІ-ХІІІ vv. / M.H.Aleshkovskiy // Sovetskaia arheologiia. – 1960. – №1. – S. 79-80.

2. Berejynskiy V.G. Militariia Kyivskoi Rusi / V.G. Berejynskiy – K.: «Starodavniy Svit», 2014. – 370 s.

3. Blifeld D.I. Davnoruski pamiatky Shestovyzi / D.I. Blifeld – К.: «Naukova dumka», 1977. – 236 s.

4. Buzian G.N. Zvit pro robotu Pereiaslav-Hmelnyzkoi arheologichnoi ekspedyzii za 1990 rik / G.N. Buzian, M.M. Buyluk, O.V. Kolybenko, M.T. Tovkaylo // NA IA NANU. – 1990/186. – 40 s.

5. Buzian G.N. Zvit pro robotu Pereiaslav-Hmelnyzkoi arheologichnoi ekspedyzii za 1989 rik / G.N. Buzian, M.M. Buyluk, M.T. Tovkaylo // NA IA NANU. – 1989/84. – 44 s.

6. Buzian G.N. Otchet o rabote Iagotynsko-Pereiaslavskogo otriada Kievskoy oblasnoy arheologicheskoy ekspedizii «Svoda» v 1985 godu / G.N. Buzian // NA IA NANU. – 1985/1v. – 30 s., 71 il.

7. Buzian G.N. Rozkopky na davnoruskomu poselenni Tsibli-Uzviz / G.N. Buzian, O.V. Kolybenko // Pereiaslavska zemlia I duhovniy svit liudyny. – Pereiaslav-Hmelnyzkiy: VF Palmira, 1998. – S. 8-10.

8. Vozniy I.P. Istoriko-kulturniy rozvitok nasellennia mezhirichchia Verhnogo Siretu ta Serednogo Dnistra v Х-ХІV st. Chastyna 2. Materialna, duhovna kultura ta sotsialno-istorychniy rozvytok. / I.P.Vozniy – Chernivzsi: Zoloti Litavri, 2009. – 568 s.

9. Kirpichnikov A.N. Drevneruskoe oruzhie. Kopia, sulizsi, boevie topori, bulavi, kisteni IX-XIII vv. / A.N. Kirpichnikov // SAI – M.-L.: Nauka, 1966. – Vip. 2. – 179 s.

10. Kirpichnikov A.N. Vooruzhenie Rusi ІХ-Х вв. / A.N. Kirpichnikov // Voprosi istorii. – М., 1970. – №1.

11. Kovalevskyi A.N. Kniga Ahmeda ibn Fadlana o ego puteshestvii na Volgu v 921-922 gg. / A.N. Kovalevskiy – Harkiv, 1957. – С. 141.

12. Kolybenko O.V. Pidviska zi znakom Riurykovyshiv z Pereiaslavshchyny ta deiaki rozdumy z pryvodu interpretazsii geraldychnyh pidvisok / O.V.Kolybenko, O.V.Kolybenko, D.A. Teteria, O.V. Iurchenko // Naukovi zapysky z ukrainskoi istorii: zbirnyk naukovych prats – Pereiaslav-Khmelnytskyi, 2008. – Vyp. 20. – S. 268–289.

13. Kolybenko O.V. Davnoruski toponimy Pereiaslavshchyny / O.V. Kolybenko, O.V. Kolybenko // Naukovi zapysky z ukrainskoi istorii: zbirnyk naukovych prats – Pereiaslav-Khmelnytskyi, 2002. – Vyp. 13. – S. 128-139.

14. Kolchin B.A. Hronologiia novgorodskih drevnostey / Kolchin B.A. // Novgorodskiy sbornik. 50 let rozkopok Novgoroda. – M., 1982. – S. 156-177.

15. Kuza A.V. Drevnerusskie gorodishcha Х-ХІІІ vv. Svod arheologicheskih pamiatnikov / A.V.Kuza – М., 1996. – 256 s.

16. Kuchera M.P. Davnorusky gorodishcha v zahidnii chastyni Pereiaslavshchyny / M.P.Kuchera // Arheologiia. – 1978. – №25. – S. 21-31.

17. Kuchera M.P. Sloviano-ruski gorodishcha VIII-ХІІІ st.Mizh Sianom i Siverskim Dinzsem / M.P. Kuchera – K.: IA NANU, 1999. – 252 s.

18. Litopys Ruskyi / Per. z davnorus. L.E Makhnovets; Vidp. Red. O.V.Myshanych. – K. «Dnipro», 1989. – 591 s.

19. Mazuryk Yu. Z istorii derevoobrobky na Volyni (za archeologichnymy ta etnografichnymy materialamy) / Yu. Mazuryk // Mynule I suchasne Volyni y Polissia: rode nash krasnyi. – Lutsk, 2007 – Vyp. 24. – S. 214- 219.

20. Petrashenko V.O. Uzberezhzhia Kanivskogo vodoshovyshch (karta archeologichnyh pamiatok) / V.O. Petrashenko, V.K. Kozyuba. – K., 1999. – 329 s.

21. Petrashenko V.O. Drevnerusskoe selo (za materialami poselenyi u s. Grygorovka) / V.O. Petrashenko – К, 2005. – 264 s.

22. Plavinskiy N.A. Ocherki istorii Belorusskih zemel Х-XIII / Plavynskiy N.A. – К. – 144 s.

23. Prischepa B.A. Litopysnyi Dorohobuzh v period Kyivskoi Rusi. Do istorii nasselennia zahidnoi Volyni X-ХІІІ v. / B.A. Prischepa, Y.M.Nikolchenko. – Rivne, 1996. – 248 s.

24. Rozdobudko M.V. Zvit pro ohoronni doslidzhennia livoberezhzhia Kanivskogo vcodoymyscha za 2000- 2001 r. / M.V. Rozdobudko – NA IA NANU. – 2001/25. – 45 s.

25. Rozdobudko M.V. Zvit pro ohoronni doslidzhennia livoberezhzhia Kanivskogo vcodoymyscha Kyivskoi ta Cherkaskoi oblastei u 1998 r. / M.V. Rozdobudko, O.V. Kostiuk – NA IA NANU. – 1998/38. – 28 s., 13 il.

26. Rozdobudko M.V. Zvit pro ohoronni doslidzhennia livoberezhzhia Kanivskogo vcodoymyscha za 1999 r. / M.V.Rozdobudko, O.V.Kostiuk – NA IA NANU. – 1999/85. – 18 s.

27. Rozdobudko M.V. Zvit pro ohoronni doslidzhennia usberezhzhia Kanivskogo vodoymyscha Pereiaslav- Hmelnyzhkogo rayonu Kyivskoi oblasti za 1994-1995 rr. / M.V. Rozdobudko, D.A.Teteria, O.V. Kostiuk – NA IA NANU. – 1994–95/52. – 35 s., 13 il.

28. Rozdobudko M.V. Zvit pro ohoronni doslidzhennia Kanivskogo vcodoshovyscha Kyivskoi ta Cherkaskoi oblastei za 1996 r. / M.V. Rozdobudko, D.A.Teteria, Tovkailo, O.V. Kostiuk – NA IA NANU. – 1996/49. – 64 s., 7 il.

29. Rozdobudko M.V. Zvit pro ohoronni doslidzhennia usberezhzhia Kanivskogo vcodoshovyscha Kyivskoi ta Cherkaskoi oblastei za 1997 r. / M.V. Rozdobudko, D.A.Teteria, O.V. Kostiuk – NA IA NANU. – 1997/82 – 51 s., 29 il.

30. Rozdobudko M.V. Zvit pro ohoronni doslidzhennia livoberezhzhia Kanivskogo vcodoymyscha za 2002- 2003 r. / M.V. Rozdobudko, O.V. Yirchenko – NA IA NANU. – 2008. – 202 s.

31. Savchuk A.P. Otchet o polevyh issledovanyiah 1981 g. / A.P. Savchuk – NA IA NANU. – 1981/78. – 6 s., 12 il.

32. Savchuk A.P. Otchet o razvedkah i raskopkah v basseyne r. Trubezh i na beregu Kanivskogo vcodoymyscha bliz Pereiaslava-Hmelnyzhkogo v 1980 g. / A.P.Savchuk // NA IA NANU. – 1980/45. – 15 s.

33. Suhobokov O.V. Zvit pro arheologichni doslidzhennia Livoberechnoi-Dniprovskoi sloviano-ruskoi ekspedyzhii IA NAN Ukrainy v 1995 r. / O.V.Suhobokov, G.M.Buzian, B.U. Vayner, O.V. Kolybenko, M.V. Rozdobudko // NA IA NANU. – 1995/64. – 54 s., 40 il.

34. Telegin D. Ia. Do arheologichnoi karty Pereiaslavskogo podniprovia (za materialamy rozvidky 1979 r.) / D. Ia.Telegin, S. Balakin // Pereiaslavska zemlia i duhovnyi svit liydyny. – K., 1998. – S. 57-58.

35. Hanenko B. I. Drevnosti Pridneprovia / B. I. Hanenko, V.I. Hanenko – К., 1902. – Vyp.V.

36. Shendryk N.I. Dovidnyk z arheologii Ukrainy. Kyivska oblast. / N.I.Shendryk. – К.: Naukova dumka, 1977. – 144 s.

37. Shtyhau G.V. Mogilnik Izbichscha-Dzvinasa / G.V. Shtyhau // Materialy po arheologii Belarusi. – Minsk, 2008. – Vyp. 16. – 249 s.

38. Iakymenko O. Stare kozazhke selo Zhybli / O.Iakymenko, A.Savchuk, V.Spasenko, G. Buzian, G. Tkachenko, V Legenkyi // Arheologichni doslidzhennia pamiatok ukrainskogo kozazhtva. – К., 1993. – Vyp. 2. – S. 138–141.
Published
2017-09-02
How to Cite
Teterya, D., & Yurchenko, O. (2017). Findings of Old Rus’ axes on the territory of southwestern Pereyaslav region. Scientific Notes on Ukrainian History, (39), 17-25. Retrieved from https://snouh.com/index.php/journal/article/view/97
Section
PART І. HISTORY OF UKRAINE