Tashan’ settlement in the district Supy

  • Oleksandr Pryadko head of the research sector «Archaeological Expedition» at the National Historical- Ethnographic Reserve «Pereiaslav».
Keywords: town, village, posts, barrow burial, p. Supy, ceramics, Lubny path ford

Abstract

Published and analyzed the results of field surveys recent years Tashan’ archeological complex of Old Rus’ era. An new plan of settlement and burial mounds. A large number of materials which fully characterize the settlements of X-XIII centuries as an unique type of archaeological monuments have been accumulated today. Research interest in studying the monuments which located in the basin of river Supiy is caused by their entry to the defense system of Left Bank part of the Southern Rus, the basis of which were fortifications named “Grads” (settlements). The article concludes importance of this ancient settlement system for the study of the basin Supy.

References

1. Buzyan G.N. Otchet o rabote Pereyaslav-Khmelnitsky arheolohycheskoy expedition za 1988 g. / G.N. Buzyan, N.M. Buyluk, N.T. Tovkaylo // NA IA NANU. – 1988/171. – 24 s.

2. Buzyan G.M. Zvit Pereyaslav-Khmelnitsky expedition za 1989 r. / G.M. Buzyan, M.N. Buyluk, M.T. Tovkaylo // // NA IA NANU. – 1989/84. – 44 s.

3. Buzyan G.M. Drevneruski kurganni mogulniku shidnoi Perejaslavshchyny / G.M.Buzyan // Archaeologihui

doslidcsennja na Kiovvshchi [E. resource], Trupillya, 2012. – 106-124 s.

4. Vovkodav S. Do problemu positionuvanny “Zmiyovyh” valiv Pereyaslavshchyny: historiography putanny /S. Vovkodav // Mandrivets. – 2014. - №6 . – 16-21 s.

5. Drevnerusskye poselenya Srednego Podneprovya (Arheolohycheskaya karta). - K .: Naukova dumka, 1984. – 196 s.

6. Kolybenko A.V. Drevneruskie toponimu Pereyaslavshchyny / A.V.Kolybenko, A.V. Kolybenko // Naukovi zapuski z ukrainskoi istoria: Zbirnuk naukovuch statei. – Pereyaslav-Khmelnitsky, 2002. – Vup. 13. – 128- 139 s.

7. Korinnyi N.N. Pereyaslavskaya zemlya, Х – pervaja polovina ХІІІ veka / N.N. Korinnyi. – K.: Naukova dumka, 1992. - 312 s.

8. Cuza A.V. Drevnerusskye gorodishcha X-XIII vv. Svod arheolohycheskich pamjatnikov / A.V. Cuza. – M.: Hrystyanskoe izdatelstvo, 1996. – 256 s.

9. Kucera M.P. Drevnerusskye gorodishcha v zachidni chastuni Pereyaslavshchyny / M.P. Kuchera // Archaeologiya. – 1978. - № 25. – 21-70 s.

10. Kucera M.P. Svolvjano-ruski gorodishcha VІІІ–XІІІ st. Misch Sanom і Siverskim Dinzem / M.P. Kucera. – К.: IA NANU, 1999. – 252 s.

11. Kucera M.P. Zvit pro roboty pozvidzagony po obsteschennjo gorodishch Kievshchyny u 1971 r. // IA NANU. – 1971/17. – 19 s.

12. Lyaskoronskyy V.G. Gorodishcha kurganu maidanu I dlinnue (zmievi) valu v oblasti Dneprovskogo Levoberecshja / V.G. Lyaskoronskyy – М., 1911. – 82 s.

Lyaskoronskyy V.G. Istoria Perejaslavskoi zemli s drevneichsich vremen do 13. polovinu ХІІІ st. / V.G. Lyaskoronskyy. – 2-e izd. – K., 1903. – 422 s.

14. Machnovez L.E. Litopus Ruskij. – K.: Dnipro, 1989. – 591 s.

15. Makarenko N. Gorodishcha I kurganu Poltavskoi gubernii / N. Makarenko // Sbornik topograficheskich svedenja. – Poltava, 1917. – 103 s.

16. Morgunov Y.Y. Drevo-zemljanni ukriplenia Yshcshoi Rus’ Х–ХІІІ vv / Y.Y. Morgunov. – М.: Nauka, 2009. – 303 s.

17. Opusu Kuivskogo namisnuztva 70-80-ch rokiv ХVІІІ st.: Opusovo-statustnchi dcsherela / AN URSR. Archeog. Komisija ta in.: uporjad. G.V. Bolotova ta in.; redkol.: P.S. Sochan (vidpov. red.) ta in. – K.: Naukova dumka, 1989. – 392 s.

18. Rozdobudko M.V. “Zmiyovi” valu Pereyaslavshchyny / M.V. Rozdobudko / Perejaslav u vikach. – K.: Svit uspichu, 2007. – 54-58 s.

19. Rublev A.I. Monetu drevneruskoi cshekanki. Konez X – nacsalo XI st. Catalog. // A.I. Rublev. – M., 2016. – 430 s.

20. Sotnikova M.P. Drevneyshye russkie monetu X-XI vekov. Catalog i issledovanie / M.P. Sotnikova. – М.: Banki i Bircshi, 1995. – 313 s.

21. Povist vremennich let. – М.:Л.: Іzd. AN SSSR. – 1950. – Ch. 1. – 404 s.

22. Padalka L.V. Drevnie zemljanie soorucshenija v predelach Poltavskoi gubernia / L.V. Padalka. – Poltava, 1905. – 60 s., 12 іl.

23. Shendryk N.I. Dovidnuk z archeologii Ukrainu. Kuivska oblast / N.I.Shendryk. – K., 1977. – 142 s.
Published
2017-09-02
How to Cite
Pryadko, O. (2017). Tashan’ settlement in the district Supy. Scientific Notes on Ukrainian History, (39), 11-17. Retrieved from https://snouh.com/index.php/journal/article/view/96
Section
PART І. HISTORY OF UKRAINE