Military politics of in the course of recovery ukraynskoy statehood

  • Andriy Lysenko Candidate of History, assistant professor of the Department of General History, Methodology and Teaching Methods of the State Higher Educational Institution «Pereyaslav- Khmelnytsky Hryhoriy Skovoroda State Pedagogical University».
Keywords: ukrainization, military, soldiers, officers, militarywar, war, propaganda, military units

Abstract

The article is an attempt to analyze real-step guide Central Council on the establishment of the Ukrainian army. Position of the central government Ukraine were diametrically opposed to the aspirations of ordinary Ukrainian and soldiers who were serving in the armed forces of the Russian Empire. It is false steps and socialist illusions Ukrainian government led to the fact that the country and its citizens were exposed to Great military units that intruded on Ukrainian territory.

References

1. Antonov-Ovseenko V. Zapiski o grazhdanskoy voyne. V 3-kh tt. / V.Antonov-Ovseenko. – M.: Vysshiy voennyy redaktsionnyy sovet, 1924. – T.І. – 271 s.

2. Bosh E. Natsionalnoe pravitelstvo i Sovetskaya vlast na Ukraine (aprel 1917 do nemetskoy okkupatsii / E.Bosh. – M.: «Kommunist», 1919. – 55 s.

3. Veryha V. Vyzvolni zmahannia v Ukraini 1914 – 1923 / V. Veryha. – Zhovkva: Vyd-vo Ottsiv Vasylian «Mesioner», 1998. – T.1. – 524 s.

4. Holubko V. Viiskove budivnytstvo v Ukraini periodu Tsentralnoi Rady: Avtoref. dys. d.ist.n. – Lviv, 1998. – 34 s.

5. Kakuryn N.E. Stratehycheskyi ocherk hrazhdanskoi voiny / N.E. Kakuryn. – M.-L.: Voenyzdat, 1926. – 160 s.

6. Matiashuk V.P. Pomylky viiskovoi polityky M. Hrushevskoho yak Holovy Tsentralnoi Rady / V.P. Matiashuk // Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika». – 2007. – № 584: Derzhava ta armiia. – S.107–112.

7. Myronenko O. Tvorennia ukrainskoi natsionalnoi armii za doby UNR // Mala entsyklopediia etnoderzhavoznavstva / Za red. Rymarenka Iu.I. – K.: NAN Ukrainy, In-tut derzhavy i prava, 1996. – S.380-363.

8. Nayda S.F. Revolyutsionnoe dvizhenie v Chernomorskom flote v gody pervoy russkoy revolyutsii (1905-1907 gg.) / S.F. Nayda. – Simferopol’: Krymizdat, 1950. – 112 s.

9. PadalkaM. Vystup Polubotkivtsiv 4-6 lypnia 1917 roku v m.Kyivi na foni politychnoi sytuatsii toho chasu // Do zbroi. – Tarniv, 1921. – S. 57-74.

10. Revoliutsyonnoe dvyzhenye v russkoi armyy. 27 fevr. – 24 okt. 1917 h: Sbornyk dokumentov / Sost. E.P. Voronyn. – M.: Nauka, 1968. – 621 s.

11. Reient O.P. Ukrainska revoliutsiia i robitnytstvo: Sotsialno-politychni ta ekonomichni zminy 1917-1920 rr. / O.P.Reient. – K.: In-tut istorii Ukrainy NAN Ukrainy, 1996. – 265 s.

12. Skoropadskyi P. Spohady. Kinets 1917-hruden 1918 / P.Skoropadskyi. – Kyiv-Filadelfiia, 1995. – 493 s.

13. Soldatenko V. Stanovlennia ukrainskoi derzhavnosti i problema Zbroinykh Syl (berezen 1917 – kviten 1918 r.) // Ukrainskyi istorychnyi zhurnal. – 1992. – №5-8/

14. Tkachuk A.H. Krakh sprob Tsentralnoi Rady vykorystaty ukrainizovani viiskovi formuvannia v 1917 r. // Ukrainskyi istorychnyi zhurnal. –1967. – №8. – S. 75-84.

15. Ukrainska Tsentralna Rada. Dokumenty i materialy: U 2 tt. / Upor.V.F. Verstiuk / ker. O.D. Boiko, Iu.M. Hamretskyi ta in. – K.: Naukova dumka, 1996-1997. – T. 1. – 590 s. – T. 2. – 424 s.
Published
2017-09-02
How to Cite
Lysenko, A. (2017). Military politics of in the course of recovery ukraynskoy statehood. Scientific Notes on Ukrainian History, (40), 156-161. Retrieved from https://snouh.com/index.php/journal/article/view/87
Section
PART ІІ. PROBLEMS OF UKRAINIAN STATE XVII-XXI CENTURY