UKRAINIAN NATIONAL IDEA AS A HISTORIOGRAPHICAL METAPHOR (IN REF. TO THE HISTORY OF COMMUNITY MOVEMENT IN THE SECOND HALF OF THE 19TH CENTURY)

  • Taras Nahaiko Candidate of History, doctoral of the Department of History and Culture of Ukraine of the State Higher Educational Institution «Pereyaslav-Khmelnytsky Hryhoriy Skovoroda State Pedagogical University».
Keywords: Ukrainian national idea, historiographical metaphor, history writing, community movement, culture

Abstract

The author, through the analysis of theoretical and historiosophical principles and scientific researching, looks into historiographical definition that covers the intention of Ukrainian society as a nation to its independent state development. The key concentric circle of this process is the public movement of the second half of the 19th century, the movement to a large extent shaped and denoted main borderlines of Ukrainian national idea. Theoretical points of this subject are based on author’s acquaintance with works of F. Ankersmit, W. Wrzosek, J. Le Goff, A. Hurevich, P. Nor, E. Smith, and others. Some of their points are viewed and cited in the opening. Special place is taken for interpreting the «metaphor» as a category of notion and essence in philosophical and historical context. In terms of analysis of works of a national humanitaristics some interpretations and value judgments regarding Ukrainian national idea expressed by the representatives of community movement, philosophers, historians, historiographers etc. are mentioned. The meaning of culture as a basis for a place where national intents of Ukrainian society are getting ripe, is clearly revealed through the mass of research works being studied.

References

1. Ankersmyt F. R. Ystoryia y topolohiia: vzlet y padenye metaforы / per. s anhl. M. Kukartseva, E. Kolomoets, V. Kashaev / F. R. Ankersmyt. – M.: «Kanon+» ROOY «Reabylytatsyia», 2009. – 400 s.

2. Antonovych V. Zapyska v spravi obmezhen ukrainskoi movy. V kn.: Syn Ukrainy: Volodymyr Bonifatiiovych Antonovych. U 3-kh tomakh. T. 2. / V.Antonovych. – K.: Zapovit, 1997. – 448 s.

3. Vzhozek V. Ystoryohrafyia kak yhra metafor: sudbы «novoi ystorycheskoi nauky» [Elektronnyi resurs] / V. Vzhosek // Odyssei: Chelovek v ystoryy / AN SSSR. Yn-t vseobshch. ystoryy. − M.: Nauka, 1991. − 1991: Kulturno-antropolohycheskaia ystoryia sehodnia / Otv. red. A.Ia. Hurevych. – 192 s. Rezhym dostupu

do resursu: http://abuss.narod.ru/Biblio/vzhozek.

4. Vzhosek V. Istoriia−Kultura−Metafora. Postannia neklasychnoi istoriohrafii; Pro istorychne myslennia: Monohrafiia / Voitsekh Vzhosek; per.z polsk. V. Sahana, V. Sklokina, S. Sieriakova; nnauk.red. A. Kyrydon, S. Troian, V. Sklokin. – K.: Nika-Tsentr, 2012. – 296 s. – (Seriia «Idei ta Istorii» Vyp. 7).

5. Vzhosek V. Klassycheskaia ystoryohrafyia kak nosytel natsyonalnoi (natsyonalystycheskoi) ydey. / V. Vzhosek // Dyaloh so vremenem. − № 30. – 2010. − S. 5–13.

6. Vozniak S. Natsionalna ideia yak kontsentrovanyi vyiav tsinnisnykh oriientatsii ukrainskoho narodu:vikhy istorychnoho rozvytku [Elektronnyi resurs]. / S. Vozniak // Rezhym dostupu do resursu:newright.primordial.org.ua/voznyak.

7. Hyrych I. B. Koly z’iavyvsia politychnyi ukrainets [Elektronnyi resurs] / Ihor Borysovych Hyrych // Tyzhden.ua. – 2012. – №34 (251). – S. 36–38.

8. Hyrych I. B. Ukrainski intelektualy i politychna okremishnist (seredyna XIX – pochatok XX st.): Monohrafiia. / I. B. Hyrych. – K.: Ukrainskyi pysmennyk, 2014. – 496 s.

9. Hyrych I. Kyivski idei i ukrainska sprava / I. Hyrych // Pam’iat stolit. − Traven-cherven, № 3. − 1998. – S. 5−23.

10. Hyrych I. Formuvannia modernoi ukrainskoi natsii. Teoriia i suspilni vyklyky (druha polovyna XIX st.) / I. Hyrych // Istoriia i suspilstvoznavstvo v shkolakh Ukrainy: teoriia ta metodyka navchannia. – 2011. – № 5. – S. 39–42.

11. Hryniv O. Ukrainska natsionalna ideia yak problema nauky. / O.Hryniv // Etnichna istoriia narodiv Yevropy: zb. nauk. pr. / Kyiv. nats. un`t im. T.Shevchenka. – K., 2001. – Vyp. 9. – S. 4–8.

12. Hundorova T. «Vnutrishnia kolonizatsiia» − povtorna kolonizatsiia [Elektronnyi resurs] / T. Hundorova // Krytyka. − № 9−10 (167−168). – 2011. – Rezhym dostupu do resursu: krytyka.com/ua/articles/vnutrishnyakolonizatsiya-povtorna-kolonizatsiya.

13. Hunchak T. Vstupne slovo naukovoho redaktora / T. Hunchak / V kn.: Tysiacha rokiv ukrainskoi suspilnopolitychnoi dumky. U 9-ty t. – K.: Dnipro, 2001. – T. 9. 1989-2001 roky / Peredm., upor., prym. Iu. Shapoval. – S.7−11.

14. Dziuba I. Ideolohichni detsybely «dialohu kultur». / I. Dziuba // Suchasnist. – 1998. – Ch.11. – S. 63-88.

15. Dialohy pro ukrainsku natsionalnu spravu. Lysty z Naddniprianskoi Ukrainy. V kn.: Tysiacha rokiv ukrainskoi suspilno-politychnoi dumky : u 9-ty t. − K. : Dnipro, 2001. T.5 − Kn.2. – (Kinets XIX – pochatok XX st.) / Upor., prym. O. Slipushko. – S. 100−118.

16. Drahomanov M. Chudatski dumky pro ukrainsku natsionalnu spravu. Vydannia tretie. / M. Drahomanov. – Kyiv: Drukarnia A. I. Hrosmana, 1913. – 159 s.

17. Iehunova-Shcherbyna S. Odeska hromada kintsia 1870-kh rokiv. Spomyny // Za sto lit. – 1928. – № 2. – S. 189–199.

18. Zhytetskyi I. Kyivska hromada za 60-tykh rokiv. / I. Zhytetskyi // Ukraina: naukovyi dvokhmisiachnyk ukrainoznavstva. − 1928. − Kn. 1. − S.91-125.

19. Zhulynskyi M. H. Yak vhamuvaty dukhovnu spravu, abo poshuky shliakhiv nabuttia vtrachenoi batkivshchyny. / M H. Zhulynskyi // Naukovi zapysky. Tom 18, Teoriia ta istoriia kultury / Natsionalnyi universytet «Kyievo-Mohylianska akademiia». – K.: KM «Academia», 2000. – S. 5−15.

20. Ivanova L. H. Hromadivskyi rukh 60-kh rr. XIX st. v Ukraini: problemy, ideolohiia. / L. H Ivanova, R. P Ivanchenko. – K.: MILP, 1999. – 128 s.

21. Ivanova L. H. Suspilno-politychnyi rukh 60-kh rr. XIX st. v Ukraini : do problemy stanovlennia ideolohii / L. H. Ivanova, R. P. Ivanchenko. – K.: MILP, 2000. – 351 s.

22. Kalakura Ia. «Narod bez idei, shcho khram bez Boha». Natsionalna ideia yak ukrainoznavcha problema / Ia. Kalakura // Ukrainoznavstvo. – 2006. – № 1. – S. 74–79.

Kanak F. Natsionalna ideia: poniattia i pryntsypy / F. Kanak // Rozbudova derzhavy. 23. – 1994. – Ch.11. – S. 16–23.

24. Karaulna O. M. Paradyhma ukrainskoho kulturno-natsionalnoho vidrodzhennia v ukrainskii ta zarubizhnii naukovii dumtsi kintsia KhIKh – KhKh st. / O. M. Karaulna // Naukovi pratsi: Nauk.-metod. zhurn. − Mykolaiv: Vyd-vo MDHU im. Petra Mohyly, 2007. − T. 74. − Vyp. 61. Istorychni nauky. − S. 101−106.

25. Kasianov H. Natsionalni istorii ta suchasna istoriohrafiia: vyklyky i nebezpeky pry napysanni novoi istorii Ukrainy. / H. Kasianov, O. Tolochko // Ukrainskyi istorychnyi zhurnal. − № 6. – 2012. – S. 4−24.

26. Kolesnyk I. Ukrainskyi hrand-naratyv: retrospektyvy i perspektyvy. / I. Kolesnyk // Eidos. Almanakh teorii ta istorii istorychnoi nauky. — K., 2008. – S. 153−177.

27. Kondratieva D. A. Vplyv pohliadiv P. Kulisha na formuvannia ukrainskoi natsionalnoi idei. / D. A. Kondratieva // Visnyk studentskoho naukovoho tovarystva DonNU. – Tom 1. − № 5. – 2013. − S. 52−56.

28. Kostenko L. Humanitarna aura natsii, abo Defekt holovnoho dzerkala. / L. Kostenko / Vstup. slovo B. Yakymovycha. – Lviv: Vydavnychyi tsentr LNU imeni I. Franka, 2001. – 52 s. (Seriia «Dribnenka biblioteka», ch.3).

29. Kotsur A. P. Ukrainska natsionalna ideia (vitchyzniana derzhavoznavcha dumka XIX – pochatku XX st.) / A. P. Kotsur // Naukovyi visnyk Chernivetskoho universytetu. Seriia: Istoriia. – Chernivtsi, 1998. – Vyp. 36. – S. 88-96.

30. Kulish P. A. Khutorna poeziia / P. A. Kulish. – Lviv: Drukarnia Tovarystva imeni T. Shevchenka, 1882. – 137 s.

31. Kupriianchuk O. V. Novitnia istoriohrafiia ukrainskoho natsionalnoho rukhu druhoi polovyny XIX − pochatku XX stolit [Tekst]: avtoref. dys. ... kand. ist. nauk: 07.00.06 / Kupriianchuk Olha Volodymyrivna; Kyiv. nats. un-t im. Tarasa Shevchenka. − K., 2012. − 15 s.

32. Lypynskyi V. Lysty do brativ-khliborobiv. Pro ideiu i orhanizatsiiu ukrainskoho monarkhizmu / V. Lypynskyi // Tvory. Politolohichna sektsiia. – T. 6. – Kn. 1. – K., Filadelfiia, 1995. – 470 s.

33. Lototskyi O. Storinky mynuloho. Chastyna persha. / O. Lototskyi. – Vydannia ukrainskoi pravoslavnoi tserkvy v SShA, 1966. – 286 s.

34. Medvid F. Ukrainska natsionalna ideia yak determinanta derzhavotvorchykh protsesiv. / F. Medvid // Politychnyi menedzhment. − № 1. – 2005. – S. 35−43.

35. Mykhalchuk K. Avtobiohrafichna zapyska. V kn. Sami pro sebe. Avtobiohrafii vydatnykh ukraintsiv XIX-ho stolittia; red. Lutskyi Iu. / Kost Mykhalchuk. – Niu-Iork: Vydannia Ukrainskoi Vilnoi Akademii nauk u SShA. – 1989. – S. 219−225.

36. Pobirchenko N. S. Pedahohichna i prosvitnytska diialnist ukrainskykh Hromad u druhii polovyni XIX − na pochatku XX stolittia (u dvokh knyhakh). Knyha I. Kyivska hromada / N. S. Pobirchenko. − K.: Naukovyi svit, 2000. − 307 s.

37. Rozumnyi M.M. Suspilni idei yak chynnyk formuvannia politychnoi natsii: Avtoref. dys... d-ra polit. nauk: 23.00.03 / M.M. Rozumnyi ; Kyiv. nats. un-t im. T.Shevchenka. − K., 2007. − 36 s.

38. Rusova S. Moi spomyny / S. Rusova // Za sto lit. – 1928. – Kn.2. – S. 135−175.

39. Smit Entoni D. Natsionalna identychnist / Per. z anhliiskoi P.Tarashchuka / Entoni D. Smit. – K.: Osnovy, 1994. – S. 24.

40. Sukhyi O. Suchasna istorychna nauka v Ukraini: vizii ta napriamy. / O. Sukhyi // Ukraina-Ievropa-Svit. Mizhnarodnyi zbirnyk naukovykh prats. Seriia: Istoriia, mizhnarodni vidnosyny. − 2012. − Vyp. 10. − S. 24−34.

41. Chykalenko Ie. Spohady (1861-1907). / Ie. Chykalenko. – Niu-Iork: Ukrainska vilna akademiia nauk u SShA, 1955. – 502 s.

42. Etkynd A. Vnutrenniaia kolonyzatsyia. Ymperskyi oput Rossyy / Aleksandr Эtkynd; avtoryz. per. s anhl. V. Makarova. − M.: Novoe lyteraturnoe obozrenye, 2013. − 448 s.: yl.

43. Iankov Y. Metaforu ystorycheskoho povestvovanyia y rytualnaia prorabotka proshloho v postkolonyalnom kontekste. Retsenzyia na knyhu: Эtkynd A. (2013) Vnutrenniaia kolonyzatsyia, M.: NLO. / Y. Yankov // Sotsyolohyia vlasty. − № 2. – 2014. S. 225−263.

44. Ankersmit F. History and Tropology: The Rise and Fall of Meta-phora. University of California Press, 1994, p. 13.
Published
2017-09-02
How to Cite
Nahaiko, T. (2017). UKRAINIAN NATIONAL IDEA AS A HISTORIOGRAPHICAL METAPHOR (IN REF. TO THE HISTORY OF COMMUNITY MOVEMENT IN THE SECOND HALF OF THE 19TH CENTURY). Scientific Notes on Ukrainian History, (40), 139-151. Retrieved from https://snouh.com/index.php/journal/article/view/85
Section
PART ІІ. PROBLEMS OF UKRAINIAN STATE XVII-XXI CENTURY