PYSANKA IN THE CONTEXT OF ETHNIC SELF-IDENTITY: HISTORY AND MODERNITY

  • Victor Mykolayovych Tkachenko
Keywords: easter, ethnic identity, culture, Ukrainian

Abstract

The article based on researched materials considered Easter egg as a symbol of cross-cultural relationships and its influence on Ukrainian ethnic self-identity.

References

1. Arkhіvnі naukovі fondi rukopisіv ta fonozapisіv ІMFE іm. M. T. Rilskogo NAN Ukraini (dalі – ANFRF ІMFE іm. M. T. Rilskogo). f. 16. Volinskiy krayeznavchiy muzey. od. zb. 42. Novograd-Volinskiy povіt. 1909 r., 23 ark.

2. ANFRF ІMFE іm. M. T. Rilskogo. f. 16. Volinskiy krayeznavchiy muzey. od. zb. 45. Ovruchtskiy povіt. 1911 r., 26 ark.

3. ANFRF ІMFE іm. M. T. Rilskogo. f. 16. Volinskiy krayeznavchiy muzey. od. zb. 48. Dubenskiy povіt. 1911–1913 rr., 11 ark.

4. ANFRF ІMFE іm. M. T. Rilskogo. f. 16. Volinskiy krayeznavchiy muzey. od. zb. 49. Volodimir-Volinskiy povіt. 1911 r., 18 ark.

5. ANFRF ІMFE іm. M. T. Rilskogo. f. 16. Volinskiy krayeznavchiy muzey. od. zb. 50. Lutskiy povіt. 1911–1913 rr., 5 ark.

6. ANFRF ІMFE іm. M. T. Rilskogo. f. 16. Volinskiy krayeznavchiy muzey. od. zb. 53. Іzyaslavskiy povіt. 1914 r., 8 ark.

7. Litvinets E. Divo-pisanka / E. Litvinets // Ukrainska kultura. – 1992. – № 8–9.

8. Mіshchenyuk N. Sutnіst ta rol kulturnoi ta etnіchnoi іdentichnostі v protsesі mіzhkulturnoi komunіkatsіi [Elektronniy resurs] / N. Mіshchenyuk. – Rezhim dostupu: http://vuzlib.com.

9. Otroshko L. Simvol-vіzitіvka ukrainskogo etnosu v svіtovomu chasoprostorі / L. Otroshko // Ukrainskiy vimіr. Mіzhnarodniy zbіrnik іnformatsіynikh, osvіtnіkh, naukovikh, metodichnikh statey і materіalіv z Ukraini ta dіaspori. U 3 t. – Chernіgіv. ChDPU іm. T. G. Shevchenka. 2009. – T. ІІІ. – S. 27–31.

10. Pereyma Aka. Pіznati sebe / Aka Pereyma // Obrazotvorche mistetstvo. – 1996. – № 1. – S. 78.

11. Pozhodzhuk D. Mayster ukrainskoi pisanki / D. Pozhodzhuk // Narodne mistetstvo. – 2003. – № 1–2. – S. 48.

12. Pozhodzhuk D. Predstavlyayemo uchasnikіv pershogo Vseukrainskogo z’izdu pisankarіv u Kiyevі / D. Pozhodzhuk // Pisanka. – 1992. – Chis. 1. – S. 20–27.

13. Sedik O. Vistavka tvorіv narodnogo mistetstva Ugorshchini / O. Sedik // Narodna tvorchіst ta etnografіya. – 1985. – № 6. – S. 84–85.

14. Skuratіvskiy V. Pisanka, tisyacha rokіv tomu / V. Skuratіvskiy // Ukraina. – 1992. – № 26. – S. 16–19.

15. Stepovik D. Pisanki Oleni Vіntonyak-Gritsenko / D. Stepovik – Narodna tvorchіst ta etnografіya. – 1992. – № 2. – S. 48.

16. Tkachenko V. M. Rozvitok ukrainskogo pisankarstva kіntsya XIX –pochatku XXІ st.: regіonalnі osoblivostі, suchasnі transformatsіi: dis. ... k. іst. nauk. Spetsіalnіst: 07.00.05 – etnologіya / V. Tkachenko. – K., 2012. – 214 s.

17. Tkachenko V. Sakralnі funktsіi yaytsya v dukhovnіy kulturі ukrainskogo etnosu ta etnіchnikh grup Ukraini / V. Tkachenko // Materіali do ukrainskoi etnologіi: shchorіchnik. Zb. nauk. prats. / [golov. red. G. Skripnik]; NANU. ІMFE іm. M. T. Rilskogo. – K., 2011. – Vip. 10 (13). – S. 220–226. [Elektronniy resurs]. – Rezhim dostupu: http://viche.lutsk.ua/view.php?art.

Author Biography

Victor Mykolayovych Tkachenko

Tkachenko Victor Mykolayovych, Candidate of Historical Sciences, Senior Research Scientist, Head of the research sector of National Historical and Ethnographic Reserve «Pereiaslav».

Published
2017-09-25
How to Cite
Tkachenko, V. (2017). PYSANKA IN THE CONTEXT OF ETHNIC SELF-IDENTITY: HISTORY AND MODERNITY. Scientific Notes on Ukrainian History, (42), 142-147. Retrieved from https://snouh.com/index.php/journal/article/view/77
Section
PART ІІ. ETHNICAL AND POLITICAL PROCESSES IN UKRAINE