TREATMENT STRENGTHENING RUSSIAN INFLUENCE IN THE SPHERE OF ETHNIC IN UKRAINE (IN HE SECOND HALF OF 1990’S.)

  • Lesya Myhailivna Kotsur
Keywords: Ukraine, Russia, political pressure, Russian, minorities, ethnic sphere, social policy, Russification, the protection of «compatriots» abroad

Abstract

Considered tactic strengthening of Russian influence in Ukraine in the second half of the 1990s. Through humanitarian and ethnic and national scope. The main directions of political pressure from Russia. Particular attention is given to key areas of the Russian minority in Ukraine and its vzayemokoordynatsiyi with governments of Russia, as well as the place and role of the Russian language in the process. 

References

1. Vіdnyanskiy S. V. Zovnіshnya polіtika Ukraini yak predmet іstorichnogo analіzu: kontseptualnі pіdkhodi ta perspektivi / S. V. Vіdnyanskiy, A. Yu. Martinov // Ukr. іst. zhurn. – 2001. – №4. – S. 41–57.

2. Vіdnyanskiy S.V. Evolyutsіya zovnіshnoi polіtiki Ukraini (1991 – 2006 rr.) / perspektivi / S. V. Vіdnyanskiy, A. Yu. Martinov // Ukr. іst. zhurn. – 2006. – Vip. 4 (№ 469). – S. 32–51.

3. Kulchitskiy S. V. Ukraina: suspіlstvo y derzhava na terezakh іstorіi (1991-2006 rr.) / S. V. Kulchitskiy // Ukr. іst. zhurn. – 2006. – Vip. 4 (№469) – S. 15–32.

4. Kulchitskiy S. V. Utverdzhennya nezalezhnoi Ukraini: pershe desyatilіttya / S. V. Kulchitskiy // Ukr. іst. zhurn. – 2001. – №2. – S. 3–22.

5. Kulchitskiy S. V. Utverdzhennya nezalezhnoi Ukraini: pershe desyatilіttya / S. V. Kulchitskiy // Ukr. іst. zhurn. – 2001. – №3. – S. 48–68.

6. Litvin V. M. Samostverdzhennya Ukraini: nelegkiy postup / V. M. Litvin // Ukr. іst. zhurn. – 2003. – №1. – S. 3-22.

7. Natsіonalne pitannya v Ukrainі XX – pochatku XXI st.: Іstorichnі narisi / Avt. kol.: O. G. Arkusha, V. F. Verstyuk, S. V. Vіdnyanskiy ta іn. – K.: Nіka-Tsentr. 2012. – 592 s. // Ukr. іst. zhurn. – 2013. – Vip. 2 (№509). – S. 207–217.

8. Udod O. A. Ukrainsko-rosіyskі vzayemini: іstorіografіchnі mіrkuvannya y rozdumi / O. A. Udod // Ukr. іst. zhurn. – 2005. – Vip. 2 (№461). – S. 167–177.

9. Tsentralniy derzhavniy arkhіv vishchikh organіv vladi Ukraini (TsDAVO). f. 5252. op. 1. od.zb. 108. Derzhavniy komіtet Ukraini u spravakh natsіonalnostey ta mіgratsіi. Listuvannya z KMU z pitan osnovnoi dіyalnostі komіtetu, 21 veresnya – 30 zhovtnya 1998 roku. Na 279 arkushakh. Zberіgati postіyno // Do pitannya zabezpechennya prav і svobod rosіyan v Ukrainі v kontekstі ukrainsko-rosіyskikh vіdnosin (Analіtichna zapiska). Ark. 43–51.

10. TsDAVO. f. 5252. op. 1. od.zb. 108. Pro podalshe rozgortannya v RF praktichnikh zakhodіv stosovno «zakhistu spіvvіtchiznikіv» za kordonom. Ark. 52–55.

11. TsDAVO. f. 5252. op. 1. od.zb. 96. Derzhavniy komіtet Ukraini u spravakh natsіonalnostey ta mіgratsіi. Listuvannya z AP і VRU z pitan osnovnoi dіyalnostі Komіtetu, 10 lipnya – 27 zhovtnya 1997 roku. Na 257 arkushakh // Derzhavniy komіtet Ukraini u spravakh natsіonalnostey ta mіgratsіi 02.09.1997 r. № 9-1638/1. Admіnіstratsіya Prezidenta Ukraini. Na № 02.05/895 vіd 19.08.97 r. Ark. 99–100.

12. TsDAVO. f. 5252. op. 1. od.zb. 96. Іnformatsіya pro faktichne ta pravove stanovishche natsіonalnikh menshin v Ukrainі. Ark. 126–133.

13. TsDAVO. f. 5252. op. 1. od.zb. 10. Komіtet u spravakh natsіonalnostey pri Kabіnetі Mіnіstrіv Ukraini. Listuvannya z Admіnіstratsієyu Prezidenta Ukraini і Verkhovnoyu Radoyu Ukraini z pitan osnovnoi dіyalnostі komіtetu, 15 sіchnya 14 grudnya 1992 r. Na 135 arkushakh // Vityag zі stenogrami u sesіi Verkhovnoi Radi Ukraini «Pro stvorennya pri Komіsіi u spravakh natsіonalnostey ekspertnoi grupi dlya kvalіfіkatsіi proyavіv mіzhnatsіonalnoi vorozhnechі ta posilennya pravovogo naglyadu z boku pravovikh organіv za dіyalnіstyu polіtichnikh і gromadskikh organіzatsіy», 20 travnya 1992 r. – Osadchuk P.І. – 207. Ark. 44–46.

14. TsDAVO. f. 5252. op. 1. od.zb. 10. Prezidentu Ukraini L.M. Kravchuku vіd 08.06.1992. № 14-3/109. Pro dіyalnіst donskogo kozatstva v Ukrainі. Ark. 52.

15. TsDAVO. f. 5252. op. 1. od.zb. 7. Listuvannya z KMU z pitan osnovnoi dіyalnostі komіtetu. Na 245 arkushakh // Zastupniku Golovi Radi Mіnіstrіv Ukraini Komіsarenku S.V., vіd 02.03.1992. – №5-75/2. Ark. 29–30.

16. TsDAVO. f. 5252. op. 1. od.zb. 7. Ukrainske respublіkanske tovaristvo «Rus». Pravlіnnya. – 24.01.1992. – № 05-114. Ark. 33–36.

17. TsDAVO. f. 5252. op. 1. od.zb. 52. Mіnіsterstvo Ukraini u spravakh natsіonalnostey, mіgratsіi ta kultіv. Listuvannya z KMU z pitan osnovnoi dіyalnostі mіnіsterstva, 3 listopada –30 listopada 1995 r. Na 173 arkushakh // 9-599/2. – 3.11.95. – Vіtse-prem’yer-mіnіstrovі Ukraini І.F. Kurasu. – 26-27 zhovtnya 1995 roku. Ark. 2–4.

18. TsDAVO. f. 5252. op. 1. od.zb. 54. Mіnіsterstvo Ukraini u spravakh natsіonalnostey, mіgratsіi ta kultіv. Listuvannya z APU і VRU z pitan osnovnoi dіyalnostі mіnіsterstva, 3 sіchnya – 30 travnya 1995 r. Na 233 arkushakh // Dovіdka «Pro mіzhetnіchnu situatsіyu ta zabezpechennya Ukrainoyu natsіonalno-kulturnikh ta osvіtnіkh potreb natsіonalnikh menshin Respublіki Krim». Ark. 109–114.

19. TsDAVO. f. 5252. op. 1. od.zb. 70. Mіnіsterstvo Ukraini u spravakh natsіonalnostey ta mіgratsіi. Listuvannya z KMU z pitan osnovnoї dіyalnostі mіnіsterstva, 1 lipnya – 19 lipnya 1996 r. Na 162 arkushakh. Zberіgati postіyno // Mіnіsterstvo Ukraini u spravakh natsіonalnostey ta mіgratsіi. – 08. 07. 1996 r. – № 16-519/2. – № 1-14/350. vіd 11.06.96 r. – Vіtse-prem’yer-mіnіstrovі Ukraini O.І. Yemtsyu. Ark. 63–67.

20. TsDAVO. f. 5252. op. 1. od.zb. 78. Mіnіsterstvo Ukraini u spravakh natsіonalnostey ta mіgratsіi; Derzhavniy komіtet Ukraini u spravakh natsіonalnostey ta mіgratsіi. Listuvannya z APU і VRU z pitan osnovnoi

dіyalnostі, 10 kvіtnya – 18 zhovtnya 1996 r. Na 258 arkushakh. Zberіgati postіyno // Shlyakhom mіzhnatsіonalnoi zlagodi. Ark. 27–31.

21. TsDAVO. f.5252. op. 1. od.zb. 56. Mіnіsterstvo Ukraini u spravakh natsіonalnostey, mіgratsi ta kultіv. Listuvannya z APU і VRU z pitan osnovnoi dіyalnostі, 1 listopada –28 grudnya 1995 r. Na 79 arkushakh. Zberіgati postіyno / Z №11-638/1 vіd 24.11.95 – 30.11.5. – 1-14/529 vіd 20.09.95. – Prezidentu Ukraini L. D. Kuchmі. Ark. 33–36.

22. Shulga T.S. Ukrainska natsіonal-demokratіya ta krimske pitannya v pershіy polovinі 1990-kh rr.: na rozdorіzhzhі mіzh Raison D’tat і demokratichnim іdealom // Ukr. іst. zhurn. – 2013. – Vip. 4 (№511). – S. 40–47.

Author Biography

Lesya Myhailivna Kotsur

Kotsur Lesya Myhailivna, PhD in History, Senior Lecturer of the Department of Political Science of State higher educational institution «Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University».

Published
2017-09-25
How to Cite
Kotsur, L. (2017). TREATMENT STRENGTHENING RUSSIAN INFLUENCE IN THE SPHERE OF ETHNIC IN UKRAINE (IN HE SECOND HALF OF 1990’S.). Scientific Notes on Ukrainian History, (42), 124-131. Retrieved from https://snouh.com/index.php/journal/article/view/74
Section
PART ІІ. ETHNICAL AND POLITICAL PROCESSES IN UKRAINE