UKRAINIAN EXPERIENCE OF FIGHT AGAINST RUSSIAN «HYBRID» WAR

  • Cheslava Igorivna Namoniuk
  • Mesrop Mushehovich Oganyan
Keywords: «hybrid» war, irregular armed units, aggressor, «dirty» information technologies, propaganda, Russian «revanche geostrategy», the «indirect action» strategy

Abstract

The essence, the main reasons and the character of the hybrid war as a new way of warfare operations prosecutions have been studied in the article. The functions of the hybrid military non-registered formations have been described in the work. The role of the information compound of the hybrid threat was examined and the main modes of the mass consciousness manipulation were defined. The methods of Russia’s propaganda influence on the Crimea and eastern regions of Ukraine inhabitants by means of mass-media in Russia’s war against Ukraine were shown in the paper. The basic rules of hybrid war resistance and of Ukraine’s positioning at the international arena have been settled in the article.

References

1. Goyman O. O. Manіpulyuvannya masovoyu svіdomіstyu v umovakh suchasnoi gіbridnoi vіyni [Elektronniy resurs] / O. O. Goyman // Granі. – 2015. – № 1. – S. 50-56. – Rezhim dostupu: https://grani.org.ua/index.php/journal/article/view/109/103.

2. Gorbulіn V. «Gіbridna vіyna» yak klyuchoviy іnstrument rosіyskoi geostrategіi revanshu [Elektronniy resurs] / V. Gorbulіn // Dzerkalo tizhnya. Ukraina. – № 2, 23 sіchnya 2015. – Rezhim dostupu: http://gazeta.dt.ua/internal/gibridna-viyna-yak-klyuchoviy-instrument-rosiyskoyi-geostrategiyi-revanshu-_.html

3. Gorbulіn V. U poshukakh asimetrichnikh vіdpovіdey: kіberprostіr u gіbridnіy vіynі [Elektronniy resurs] / V. Gorbulіn // Dzerkalo tizhnya. Ukraina. – № 6. 20 lyutogo 2015. – Rezhim dostupu: http://gazeta.dt.ua/internal/u-poshukah-asimetrichnih-vidpovidey-kiberprostir-u-gibridniy-viyni-_.html.

4. Kotsur V. «Gіbridna vіyna» v Ukrainі: naslіdki dlya evropeyskoi bezpeki // «Aktualnі problemi rozvitku nauki v kontekstі globalnikh transformatsіy іnformatsіynogo suspіlstva»: Materіali Vseukr. nauk.-prakt. іnternet-konf., 17 grudnya 2014 r. / [Red. kol.: Kotsur V. P., Rik S. M., Potapenko Ya. O., Lukashevich O. M. ta іn.]. – Pereyaslav-Khmelnitskiy. 2014. – Vip. 1. – S. 6-9.

5. Magda Ye. V. Vikliki gіbridnoi vіyni: іnformatsіyniy vimіr [Elektronniy resurs] / Ye. V. Magda // Naukovі zapiski Іnstitutu zakonodavstva Verkhovnoi Radi Ukraini. – 2014. – № 5. – S. 138-142. – Rezhim dostupu: http://instzak.rada.gov.ua/instzak/doccatalog/document?id=69696.

6. Predborskiy V. A. «Gіbridna vіyna» yak vіdbittya zakonomіrnostey rozvitku suspіlstva nezavershenoi transformatsіi / V. A. Predborskiy // Formuvannya rinkovikh vіdnosin v Ukrainі: Zbіrnik naukovikh prats. – 2014. – № 10. – S. 13-18.

7. Strategіya і taktika gіbridnikh vіyn v kontekstі vіyskovoi agresіi Rosіi proti Ukraini [Elektronniy resurs] // Ofіtsіyniy sayt nezalezhnogo analіtichnogo tsentru geopolіtichnikh doslіdzhen «Borisfen Іntel». – Rezhim dostupu: http://bintel.com.ua/uk/article/gibrid-war

8. Trebіn M. Ukraina pered voennimi viklikami suchasnostі / M. Trebіn // Vіsnik Natsіonalnogo unіversitetu «Yuridichna akademіya Ukraini іmenі Yaroslava Mudrogo». Serіya: Fіlosofіya, fіlosofіya prava. polіtologіya, sotsіologіya : zb. nauk. pr. / red. kol.: A. P. Getman [ta іn.]. – Kharkіv, 2014. – № 4 (23). – S. 246–251.

Author Biographies

Cheslava Igorivna Namoniuk

Namoniuk Cheslava Igorivna, Ph.D. in Political Science, Research Fellow in the Institute of International Relations, Taras Shevchenko National University of Kyiv

Mesrop Mushehovich Oganyan

Oganyan Mesrop Mushehovich, Master of the Department of International Relations and Public Communications of Interregional Academy of Personnel Management.

Published
2017-09-25
How to Cite
Namoniuk, C., & Oganyan, M. (2017). UKRAINIAN EXPERIENCE OF FIGHT AGAINST RUSSIAN «HYBRID» WAR. Scientific Notes on Ukrainian History, (42), 53-59. Retrieved from https://snouh.com/index.php/journal/article/view/63
Section
PART І. MODERN PROBLEMS OF THE POLITICAL SYSTEM OF UKRAINE