CHANGES TO THE UKRAINIAN CONSTITUTION ON DECENTRALIZATION AS THE BASIS OF THE NORMATIVELY-LEGAL FRAMEWORK FOR REFORM

  • Halyna Dmytrivna Kuzub
Keywords: decentralization, constitutional reform, political discourse, local government, the special status of Donbas

Abstract

The article analyzes the features of amending the Constitution of Ukraine concerning decentralization. The author highlights the key aspects of the legislative process and pays attention to its mixed assessment in the Ukrainian society. By using SWOT-analysis the possibilities of constitutional reform in Ukraine are summarized.

References

1. Butchenko M. Zrada ili Rada. Prezidentskiy variant izmeneniy v Konstitutsiyu raskolol Radu nadvoye [Elektronniy resurs] / M. Butchenko. – Rezhim dostupu: http://nv.ua/publications/zrada-ili-radaprezidentskij-variant-izmenenij-v-konstitutsiju-raskolol-radu-nadvoe-66079.html. 

2. Voytenko Yu. Analіz zmіn do Konstitutsіi, v chastinі detsentralіzatsіi [Elektronniy resurs] / Yu. Voytenko. – Rezhim dostupu: http://blogs.ipress.ua/blogs/analiz_zmin_do_konstytutsii_ukrainy_v_ chastyni_detsentralizatsii_129606.html.

3. Eksperti zaklikayut Radu ne ukhvalyuvati zmіni do Konstitutsіi v chastinі detsentralіzatsіi pіd zovnіshnіm tiskom [Elektronniy resurs]. – Rezhim dostupu: https://www.unian.ua/politics/1247748-eksperti-zaklikayutradu-ne-uhvalyuvati-zmini-do-konstitutsiji-v-chastini-detsentralizatsiji-pid-zovnishnim-tiskom.html.

4. Zmіni do Konstitutsіi: detsentralіzatsіya chi posilennya prezidentskoї vertikalі [Elektronniy resurs]. – Rezhim dostupu: http://chernihiv-post.net/archives/3805.

5. Zmіni do Konstitutsіi shchodo detsentralіzatsіi posilyat prezidenta. – Solontay [Elektronniy resurs]. – Rezhim dostupu: https://hromadskeradio.org/programs/hromadska-hvylya/zminy-do-konstytuciyi-shchododecentralizaciyi-posylyat-prezydenta-solontay.

6. Konstitutsіya Ukraini: Zakon Ukraini № 254k/96-VR vіd 28.06.1996 u redaktsії vіd 30.09.2016 [Elektronniy resurs]. – Rezhim dostupu: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80.

7. Povniy tekst ugodi. pіdpisanoi kontaktnoyu grupoyu v Mіnsku [Elektronniy resurs]. – Rezhim dostupu: http://news.liga.net/ua/news/politics/5077601-povniy_tekst_ugodi_p_dpisano_kontaktnoyu_grupoyu_v_m_nsku.htm.

8. Poіmenne golosuvannya pro proyekt Postanovi pro poperednє skhvalennya zakonoproyektu pro vnesennya zmіn do Konstitutsіi Ukraini shchodo detsentralіzatsіi vladi (№2217a/P1) – v tsіlomu [Elektronniy resurs]. – Rezhim dostupu: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_golos?g_id=3462.

9. Poroshenko prezentuvav proyekt zmіn do Konstitutsіi shchodo detsentralіzatsіi [Elektronniy resurs]. – Rezhim dostupu: http://www.dw.com/uk/a-18556561.

10. Proyekt Zakonu pro vnesennya zmіn do Konstitutsіi Ukraini (shchodo detsentralіzatsіi vladi) [Elektronniy resurs]. – Rezhim dostupu: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55812.

11. Rada ukhvalila zmіni do Konstitutsіi v pershomu chitannі [Elektronniy resurs]. – Rezhim dostupu: https://www.pravda.com.ua/news/2015/08/31/7079619/.

12. Tkachuk A. Chi vіdpovіdayut zmіni do Konstitutsії evropeyskim praktikam ta nashim potrebam? Ekspertniy analіz [Elektronniy resurs] / A. Tkachuk. – Rezhim dostupu: http://www.eurointegration.com.ua/articles/2015/08/31/7037615/.

Author Biography

Halyna Dmytrivna Kuzub

Kuzub Halyna Dmytrivna, postgraduate student of the Department of Political Science of Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University.

Published
2017-09-25
How to Cite
Kuzub, H. (2017). CHANGES TO THE UKRAINIAN CONSTITUTION ON DECENTRALIZATION AS THE BASIS OF THE NORMATIVELY-LEGAL FRAMEWORK FOR REFORM. Scientific Notes on Ukrainian History, (42), 48-52. Retrieved from https://snouh.com/index.php/journal/article/view/62
Section
PART І. MODERN PROBLEMS OF THE POLITICAL SYSTEM OF UKRAINE