REPUTATION OF THE POLITICAL PARTY: THE ESSENCE AND FACTORS OF FORMATION

  • Oleksiy Valentynovych Buryachenko
  • Valeriy Olexandrovych Kornienko
Keywords: reputation, political party, image, political leader

Abstract

The article reveals the essence of the concept of «reputation of the party», carried out a comprehensive study of this phenomenon, analyze its relationship with such concepts as «image», «image», «popular», «authority» and so on. Disclosed structural factors in the formation of positive reputation of the party.

References

1. Denysiuk S. H. «Personifikatsiia» vs «reputatsiia» u politychnomu konteksti matematychnoho modeliuvannia vyborchykh perevah / S. H. Denysiuk, V. O. Korniienko, A. V. Slobodianiuk // European Political And law Discourse. – 2016. – Vol. 3. iss. 2. – P. 165-171.

2. Korniienko V. O. Partiina ideolohiia: systema tsinnostei. abo syndrom «suspilnoi katatonii»? / V. O. Korniienko, S. H. Denysiuk, O. V. Buriachenko // Hileia : zbirnyk naukovykh prats [hol. red. V. M. Vashkevych]. – K. : VIR UAN, 2017. – Vyp. 117. – S. 253–269.

3. Dal V. Tolkovyi slovar zhyvoho velykorusskoho yazyka / V. Dal : v 4-kh tomakh. – T.4. – M. : Nauka. 1882. – 853 s.

4. Slovar po etyke [Elektronnyi resurs] / pod red. A. Huseinova y Y. Kona. – Yzd. 6-e. – M., 1989. – Rezhym dostupa : http:// terme.ru/ dictionary /522/page/ 15. – Nazvanye s ekrana.

5. Frolov T. Populiarni obitsianky populiarnykh partii / T. Frolov // Ukrainska pravda. – 2012. – 25 veresnia. 6. Partiina systema pislia maidanu: naslidky i chynnyky // Natsionalna bezpeka i oborona. – 2015. – №6–7. – S. 22.

7. Zvit KVU: «Stan politychnykh partii naperedodni derzhavnoho finansuvannia» [Elektronnyi resurs] // Komitet vybortsiv Ukrainy (Vseukrainska hromadska orhanizatsiia). – Rezhym dostupu: http://cvu.org.ua/nodes/view/type:news/slug. – Nazva z ekrana.

8. Taruta: yakshcho bataliony pravdu skazhut, to reputatsiia Liashka sylno postrazhdaie [Elektronnyi resurs] // L.B. ua. – 2014. – 20 serpnia. – Rezhym dostupu : https://ukr.lb.ua/news/2014/08/20/276733_taruta_bataloni_pravdu.html. – Nazva z ekrana.

9. Pakharev A. Khameleomanyia vlastnykh elyt v uslovyiakh perekhodnykh polytycheskykh system [Elektronnyi resurs] / A. Pakharev. – Rezhym dostupa : http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/59676/29-Pakharev.pdf?sequence=1. – Nazvanye s ekrana.

10. Tseliakova O. M. Dukhovnist i tsinnisni oriientatsii studentskoi molodi Ukrainy v transformatsiinomu suspilstvi / O. M. Tseliakova // Humanitarnyi visnyk ZDIA. – 2009. – Vyp. 38. – S. 222–233.

11. Chernyshov R. Oranzhevye heneraly. Kto porodyl y ubyl Nashu Ukraynu [Elektronnyi resurs] / R. Chernyshov // Lyha. Novosty. – 2013. – 6 marta. – Rezhym dostupa: http://news.liga.net/ articles/politics/ 821976–oranzhevye_generaly_kto_porodil_i_ubil_ nashu_ukrainu.htm/section1/. – Nazvanye s ekrana.

Author Biographies

Oleksiy Valentynovych Buryachenko

Buryachenko Oleksiy Valentynovych, postgraduate student of Department of Political Science of National Pedagogical Dragomanov University.

Valeriy Olexandrovych Kornienko

Kornienko Valeriy Olexandrovych, Doctor of Political Sciences, Professor, Head of the Department of Social and Political Sciences of Vinnytsia National Technical University.

Published
2017-09-25
How to Cite
Buryachenko, O., & Kornienko, V. (2017). REPUTATION OF THE POLITICAL PARTY: THE ESSENCE AND FACTORS OF FORMATION. Scientific Notes on Ukrainian History, (42), 3-8. Retrieved from https://snouh.com/index.php/journal/article/view/57
Section
PART І. MODERN PROBLEMS OF THE POLITICAL SYSTEM OF UKRAINE