HISTORICAL ASPECTS OF INFORMATION-COMMUNICATION INDUSTRY DEVELOPMENT OF POSTAL SERVICES IN POST-INDUSTRIAL SOCIETY

  • Andriy Govorovskyi
Keywords: history of mail, the Universal Postal Union, the information revolution, postal Association

Abstract

The article described the main stages of the postal business in Ukraine through the prism of the main information events that make a significant change in society. Characterized historical stages of social development, information revolution associated with dramatic changes in the production, processing and circulation of information that led to radical changes in the world. Also in the article described the basic steps of creating and principles of the Universal Postal Union. Autor considers the basic steps that Ukraine has made towards accession to the Universal Postal Union.

References

1. Moroz V.M. Reglament poshtovogo zv’yazku / V.M.Moroz, L.O.Kozlovska //Navchalne vydannya /Ukrayinske derzhavne poshtove pidpry`yemstvo «Ukrposhta». – K., 2014. – S.264.

2. Utkin A. I. Globalizatsiya: protsess i osmyslenie / A. I.Utkin. – M.: Logos, 2002. – S.90.

3. Vsesvitnij poshtovyj soyuz; Statut, Mizhnarodnyj dokument vid 10.07.1964 //Elektronnyj resurs. – Rezhym dostupu: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_101.

4. LIGABiznesInform ukrainskaya Set delovoy informatsii. Vsemirnyy pochtovyy soyuz otsenil vysokoe kachestvo ukrainskoy pochty //-04.09.2006 15:56 //Elektronniy resurs. – Rezhim dostupu: http://news.liga.net/news/economics/291409-vsemirnyy-pochtovyy-soyuz-otsenil-vysokoe-kachestvoukrainskoy-pochty.htm

Author Biography

Andriy Govorovskyi

Govorovskiy Andriy Volodymyrovych – Head of VRDS of Public joint stock company «Ukrposhta»

Published
2017-09-25
How to Cite
Govorovskyi, A. (2017). HISTORICAL ASPECTS OF INFORMATION-COMMUNICATION INDUSTRY DEVELOPMENT OF POSTAL SERVICES IN POST-INDUSTRIAL SOCIETY. Scientific Notes on Ukrainian History, (41), 131-135. Retrieved from https://snouh.com/index.php/journal/article/view/56
Section
PART IV. HISTORY OF SCIENCE AND TECHNICS