COMPARATIVE ANALYSIS OF THE ESSENCE AND CHARACTERISTICS OF DIFFERENT TYPES OF SOURCES ON THE YOUTH PRESS HISTORY IN UKRAINE

  • Maksym Ivashchenko
Keywords: source, source study, source study analysis, history, historical era, youth regional press, youth movement, youth organizations, charter, archives, libraries, memoirs

Abstract

On the basis of source analysis an internal and external criticism of the main sources on the history of youth press in Ukraine was carried out. This research paper aims at collecting and evaluating information on the source study aspect of the youth press history in Ukraine. The basis of the research methodology is the source study analysis being a methodology of studying sources that provides for their external and internal criticism. In the context of studying the sources of the youth press history the definition of preservation, authorship, place, time, purpose and history of the source (external criticism), and determining the reliability of the information contained in the historical source, are topical. It is indicated in this research paper that periodicals, including youth magazines and newspapers, are a group of written sources with such common features as a form of publication, large circulation and assimilation of the published the fact in the press by a large number of readers. Therefore, all materials of the youth press, no matter what type of sources they belong to, are generally analyzed by the same methods of source study.

References

1. Byelins’ka I. Doslidzhennya rehional’noyi presy v zhurnalistykoznavstvi / I.Byelins’ka // Ukrayins’ke zhurnalistykoznavstvo. – 2003. – Vyp. 4. – S.57-61.

2. Bohdashyna O. M. Dzhereloznavstvo istoriyi Ukrayiny: pytannya teoriyi, metodyky, istoriyi / O.M.Bohdashyna. – Kh.: Saha, 2010. – 212 s.

3. DashkevychYa. Maysternya istoryka: Dzhereloznavstvo ta spetsial’ni istorychni dystsypliny / Yaroslav Dashkevych; [uporyad.: Andriy Hrechylo, Myron Kapral’, Andriy Felonyuk]. – L. : Piramida, 2011. – 791 s.

4. Dzhereloznavstvo istoriyi Ukrayiny / Cherniv. nats. un-t im. Yuriya Fed’kovycha ; [uklad.] Hanna Skoreyko. – Chernivtsi: Tekhnodruk, 2011. – 180 s.

5. Dyachenko M. D. Osoblyvosti zhanrovoyi palitry u mistseviy molodizhniy presi 60 - 90-kh rokiv KhKh stolittya [Elektronnyy resurs] / M.D.Dyachenko // Psykholinhvistyka. – 2008. – Vyp. 1. – Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/psling_2008_1_15.pdf.

6. Zahal’na informatsiya pro bibliotechni fondy Natsional’noyi biblioteky Ukrayiny imeni V.I. Vernads’koho [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/node/376.

7. Istorychne dzhereloznavstvo: Pidruch. dlyastud. ist. spets. Vyshchykh navch. zakladiv / Ya. S. Kalakura [tain.]. – K.: Lybid’, 2003. – 488 s.

8. Rynkov V. M. Periodicheskaja pechat’: mesto v sisteme istoricheskih istochnikov / V. M. Rynkov // Otechestvennye arhivy. – 2010. – № 3. – S.44-50.

9. Stehniy I. I. Molodizhna rehional’na zhurnalistyka: sproby podolannya provintsiynosti formy i zmistu [Elektronnyy resurs] / I.I.Stehniy. – Rezhym dostupu: http://journlib.univ.kiev.ua/ index.php?act=article&article=2358.

10. Tymoshyk M. S. Ukrayins’ka molodizhna presa v ostanniy period isnuvannya SRSR (1986-1991): monohrafiya / M. S. Tymoshyk. – K. : Nashakul’tura i nauka, 2010. – 238 s.

11. Tymchyshyn O. I. Stanovlennya i rozvytokм zakhidnoukrayins’koyi molodizhnoyi presy 1900-1939 rr.: avtoref. dys... kand. Nauk iz sots. komunikatsiy: 27.00.04 / Tymchyshyn Oleksandra Ivanivna ; Kyyivs’kyy natsional’nyy un-t im. Tarasa Shevchenka, Instytut zhurnalistyky. – K., 2009. – 19 s.

12. Tsentral’nyy derzhavnyy istorychnyy arkhiv Ukrayiny [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: http://cdiak.archives.gov.ua.

13. Chernyakov B. I. Dzherela do istoriyi ukrayins’koyi presy uchnivs’koyi ta students’koyi molodi (KhIKh – pochato kKhK hst.) / B. I. Chernyakov. – L.: NAN Ukrayiny, 2005. – 116 s.

14. Yarmysh Yu. Molodizhna presa / Yu. Yarmysh // Suchasna ukrayins’ka zhurnalistyka: Ponyattyevyy aparat. – K. : Shkolyar, 1997. – S. 17-23.

15. LIBRARIA: arkhiv ukrayins’koyi periodyky onlayn [Elektronnyy resurs]. – Rezhymdostupu: https://libraria.ua.

Author Biography

Maksym Ivashchenko

Ivashchenko Maksym – the postgraduate student of the Department of History and Culture of Ukraine of the State Higher Educational Institution «Pereyaslav-Khmelnytsky Hryhoriy Skovoroda State Pedagogical University».

Published
2017-09-25
How to Cite
Ivashchenko, M. (2017). COMPARATIVE ANALYSIS OF THE ESSENCE AND CHARACTERISTICS OF DIFFERENT TYPES OF SOURCES ON THE YOUTH PRESS HISTORY IN UKRAINE. Scientific Notes on Ukrainian History, (41), 105-111. Retrieved from https://snouh.com/index.php/journal/article/view/52
Section
PART ІI. HISTORIOGRAPHY AND SOURCE-STUDYING