DEVELOPMENT OF THE FACULTY POSTGRADUATE IN SHEI «PEREYASLAV-KHMELNYTSKY HRYHORIY SKOVORODA STATE PEDAGOGICAL UNIVERSITY»

  • Tetyana Solovyova
  • Olesia Tkachenko
Keywords: History, University of Pereyaslav-Khmelnitsky, postgraduate education, innovative technology

Abstract

The article deals with the formation and development of the faculty postgraduate SHEI «PereyaslavKhmelnytsky Hryhoriy Skovoroda State Pedagogical University», gradual transition to credit-modular system of educational process at the faculty and implementation of interactive teaching methods for historians teachers. Postgraduate education provides specialized improving education and training people by strengthening, expanding and updating its professional knowledge and skills or get another specialty based on previously acquired education-qualification and experience, creates conditions for continuity and succession of education. Such training is able to fulfill the social order of society, as it creates an effective area of cognitive, social and psychological development of the individual. The purpose of the study is the fact that by studying of publications to make a comprehensive analysis, clarify the conceptual orientation of this layer of information. The article is written in the tideway of modern approaches to the analysis of historioqraphical sources and is based on the principles of historicism, objectivity, consistency, pluralism. By writing the article we used such methods as historical, chronological, analysis of research work and comparison.

References

1. Bereshchuk M. Naukovo-metodychni osnovy vyznachennia reitynhu ta vdoskonalennia systemy pidvyshchennia yakosti osvity. / M. Bereshchuk // Vyshcha shkola. – 2003. – №4-5. – S.31-42.

2. Bilobrovko T.I. Pidhotovka suchasnoho kerivnyka osvitnoho zakladu: kompetentnisnyi pidkhid / T.I.Bilobrovko // Osvita doroslykh: teoriia, dosvid, perspektyvy: zb. nauk. pr. – K.: Edelveis.-2012. – Vyp.5. – S.76-81.

3. Havrylenko O.F. Osoblyvosti vprovadzhennia polozhen Bolonskoi deklaratsii u vyshchykh navchalnykh zakladakh humanitarnoho profiliu / O.F. Havrylenko, B.D.Khalmurazov, L.D. Oleshko //Bezpeka zhyttiediialnosti. – 2005. – №5 – S.8-12.

4. Zhadko V. Fenomen istorychnoi pam’iati v konteksti tvorchoi diialnosti osobystosti / V. Zhadko // Vyshcha osvita Ukrainy. – 2006. – №4. – S.29-33.

5. Luk’ianova L. Kontseptsiia osvity doroslykh v Ukraini./ L.Luk’ianova . – Nizhyn: P.P. Lysenko M.M., 2011 – 24 s.

6. Myloserdov N. Proyzvodstvennoe obuchenye na modulnoi osnove. / N.Myloserdov // Profeesyonalnoe obrazovanye. – 2003. – № 7. – S.9-10.

7. Mykhniuk M. Modulni tekhnolohii navchannia / M.Mykhniuk // Profesiino – tekhnichna osvita. – 2003. – №4. – S.30-32.

8. Pometun O. Aktyvni i interatyvni metody navchannia: pytannia pro dyferentsiatsiiu poniat / O. Pometun //Shliakhom osvity. – 2004. – 33. – S.6-11.

9. Sotnychenko V. Dydaktychni ta metodychni zasady zaprovadzhennia innovatsiinykh tekhnolohii v umovakh perekhodu do kredytno-modulnoi systemy orhanizatsii navchalnoho protsesu (na prykladi vyvchennia navchalnykh dystsyplin istorychnoho tsyklu) / V.Sotnychenko // Istoriia v shkoli. – traven 2005. – № 5. – S.14-20.

10. Sihaieva L. Rozvytok osvity doroslykh v Ukraini: problemy ta perspektyvy / L.Sihaieva. // Osvita doroslykh: teoriia, dosvid, perspektyvy: zb. nauk. pr. – K.: Edelveis, 2012. – Vyp.5 – S.60-68.

11. Stepanenko I. Vchytel dlia KhKh1 stolittia: yevropeiska perspektyva i tsyvilizatsiini vyklyky / I.Stepanenko // Vyshcha osvita Ukrainy. – 2006. – №4. – S.48-52.

12. Nikolaienko L. Intehrovani protsesy v suchasnii pisliadyplomnii pedahohichnii osviti / L.Nikolaienko // Pisliadyplomna osvita v Ukraini. – 2006. – №2. – S.48-52.

Author Biographies

Tetyana Solovyova

Solovyova Tetyana – Candidate of History, assistant professor of the Department of General History, Methodology and Teaching Methods of the State Higher Educational Institution «Pereyaslav-Khmelnytsky Hryhoriy Skovoroda State Pedagogical University».

Olesia Tkachenko

Tkachenko Olesia – Candidate of History, assistant professor of the Department of General History, Methodology and Teaching Methods of the State Higher Educational Institution «Pereyaslav-Khmelnytsky Hryhoriy Skovoroda State Pedagogical University».

Published
2017-09-25
How to Cite
Solovyova, T., & Tkachenko, O. (2017). DEVELOPMENT OF THE FACULTY POSTGRADUATE IN SHEI «PEREYASLAV-KHMELNYTSKY HRYHORIY SKOVORODA STATE PEDAGOGICAL UNIVERSITY». Scientific Notes on Ukrainian History, (41), 89-94. Retrieved from https://snouh.com/index.php/journal/article/view/49
Section
PART І. HISTORY OF UKRAINE