RESEARCH AND ACADEMIC INTELLECTUALS OF UKRAINE IN SOCIO-POLITICAL PROCESSES IN THE PERIOD OF RESTRUCTURING

  • Ruslana Potapenko
Keywords: social and political Intelligentsia, sociopolitical movements, Perestroika, civic organizations

Abstract

The article gives an overview about the status of the Ukrainian Intelligentsia during Perestroika. It also provides the reader with a general overlook about the process of reactivation of social and political movements, awaking of Ukrainian national consciousness under changing conditions of renewed political policies. The article also shows influence of Ukrainian Intelligentsia on country’s democratization process. In addition, the position of scientific and educational employees in the structure of the professional intellectual groups is outlined. This takes place through debating these employees importance in shaping the worldview, national policies of the society, justification of the sociocultural development prospects in the critical period of history. Ukrainian Intelligentsia, including academics and scientists, actively participated in social and political processes of Perestroika. Members of Intelligentsia played a key role in the formation of civil organizations, raising the importance and status of the Ukrainian language, as well as formed national identity of people.

References

1. 25 rokiv nezalezhnosti: narysy istorii tvorennia natsii ta derzhavy / [H.V.Boriak (ker. avt. kol.), V.V.Holovko (koordynator proektu), V.M.Danylenko, S.V.Kulchytskyi, O.M.Maiboroda, V.A.Smolii (vidp. red.), L.D.Iakubova, S.O.Ianishevskyi]; NAN Ukrainy; In-t istorii Ukrainy. – K.: Nika-Tsentr, 2016. – 796 s.

2. Honcharuk V. Do 50-richchia vozziednannia zakhidnoi Ukrainy z ukrainskoiu RSR u skladi Soiuzu Radianskykh Sotsialistychnykh Respublik / V.Honcharuk // Liudyna i svit. – №9. – 1989. – S.2-8. 

3. Hunchak T.H. Ukraina: KhKh stolittia /T.H. Hunchak. – K.: Dnipro, 2005. – 384 s.: fotoil.

4. Itelihentsiia [Elektronnyi resurs] // Vikipediia: Vilna entsyklopediia. https://uk.wikipedia.org/wiki/інтелігенція

5. Itelihentsiia [Elektronnyi resurs] // histua.com/slovnik/i/inteligenciya

6. Kormych L. I. Hromadski obiednannia ta politychni partii suchasnoi Ukrainy: Navchalnyi posibnyk / L.I. Kormych, D.S. Shelest. – Odesa: Yurydychna literatura, 2002. – S.46-47.

7. Olshanskyi D. V. Neformalы: Hruppovoi portret v ynterere / D.V. Olshanskyi. – M., 1990. – S.5.

8. Perebudova [Elektronnyi resurs] // Vikipediia: Vilna entsyklopediia. https://uk.wikipedia.org/wiki/Перебудова

9. Politychna istoriia Ukrainy. KhKh stolittia: T. 6: Vid totalitaryzmu do demokratii (1945-2002) / O.M.Maiboroda, Yu.I.Shapoval, O.V.Haran ta n.. – 2003. – 696 s.

10. Shanovska O. A. Intelihentsiia i Vlada v Ukraini doby Perebudovy: problema vzaiemovidnosyn / O.A. Shanovska // Naukovi zapysky [Vinnytskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Mykhaila Kotsiubynskoho]. Seriia: Istoriia. – 2009. – Vyp.15. – S.154-160.

11. Shanovska O. A. Rol intelihentsii u stvorenni hromadsko-politychnykh orhanizatsii v dobu perebudovy / O.A. Shanovska // Intelihentsiia i Vlada. – 2009. – Vyp.15. – S.208-218.

Author Biography

Ruslana Potapenko

Potapenko Ruslana – the postgraduate student of the Department of History and Culture of Ukraine of the State Higher Educational Institution «Pereyaslav-Khmelnytsky Hryhoriy Skovoroda State Pedagogical University».

Published
2017-09-25
How to Cite
Potapenko, R. (2017). RESEARCH AND ACADEMIC INTELLECTUALS OF UKRAINE IN SOCIO-POLITICAL PROCESSES IN THE PERIOD OF RESTRUCTURING. Scientific Notes on Ukrainian History, (41), 83-88. Retrieved from https://snouh.com/index.php/journal/article/view/48
Section
PART І. HISTORY OF UKRAINE