UKRAINIANS AND POLES IN SOVIET POLICY 1920-1930’S: MEASUREMENT VALUES AND SOCIO-CULTURAL CONSEQUENCES

  • Oksana Tarapon
Keywords: Ukrainian, Polish, minority, totalitarianism, repression, the national identity, denationalization

Abstract

Ukrainians and Poles have become allies in the fight against Bolshevism in 1920, experienced the same terror on national soil during the 1930s. Outlook of private and national priorities do not fit into the scale of values Bolshevik and caused mass terror against both nations. Among the means of repression on national soil was a forgery by the GPU-related cases, like with nationalist activities. They deployed a similar scenario and have a common goal - the repression of national-conscious society and mass denationalization population. National repression formed unconscious aspirations of national communities «disguise» their ethnic characteristics, the most in assimilating alien ethnic environment. The consequences of the Russian Bolshevik imperial expansion for the Ukrainian and Polish steel persecution of national cultures, increasing Russification, deportation, dispossession, confusion and fear, loss of social and cultural orientations, attitudes, erosion of national identity and assimilation in the Soviet Russianspeaking environment.

References

1. Genrikh Stronskiy, «Proshchay, Ukraina!..» //ZN,Ua. – 7 oktyabrya 2011. Elektronniy resurs. – Rezhim dostupu: http://gazeta.zn.ua/SOCIETY/proschay,_ukraina__k_75-letiyu_ deportatsii_ polyakov_ iz_ukrainy_v_kazahstan.html; Petr Kraevskiy. Spetspereselenie polyakov. Istoriya. – Elektronniy resurs. – Rezhim dostupu: https://www.proza.ru/2013/02/14/1814

2. Gryczak Ya. Velykyj golod. Chastyna I /Yaroslav Gryczak // Krayina. – 2015. – № 35(288). – 10 veresnya. – S.35-36.

3. Gryczak Ya. Velykyj golod. Chastyna II /Yaroslav Gryczak // Krayina. – 2015. – № 36(289). – 17 veresnya. – S.34-36.

4. Zholob M. P. Represiyi proty viruyuchyx ta duxovenstva nacionalnyx menshyn Ukrayiny: 30-i roky XX st. /Myxajlo Petrovych Zholob //Visnyk Nacionalnoyi akademiyi kerivnyx kadriv kultury i mystecztv. – 2013. - №4. – S.264-269.

5. Kajger V. Nimci v Ukrayini: depresyvni proyavy yak pokaznyky etnofunkcionalnoyi dezadaptaciyi /Valerij Kajger // Etnichna istoriya narodiv Yevropy. – 2004. – Vyp. 16. – S. 67-72.

6. Lazorenko V. B. Golovni tendenciyi u rozvytku istoriografiyi istoriyi polskoyi nacionalnoyi menshyny v USRR v 1920 – 1930 roky XX stolittya / V.B. Lazorenko // Zbirnyk naukovyx pracz Xarkivskogo nacionalnogo pedagogichnogo universytetu imeni G. S. Skovorody. «Istoriya ta geografiya». – 2012. – Vyp.46. – S.241-245. – Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_ist_2012_46_52

7. Lytvyn M. Polsko-radyanska vijna /M.Lytvyn //Dovidnyk z istoriyi Ukrayiny. T.2. (R-Ya). / Za red. I.Z.Pidkovy, R.M.Shusta. – K.: Geneza, 1995. – 440 s. – S.396-397.

8. Mvchan S. Soyuz Vyzvolennya Ukrayiny //Dovidnyk z istoriyi Ukrayiny. T.3. (R-Ya). / Za red. I.Z.Pidkovy, R.M.Shusta. – K.: Geneza, 1999. – 688 s. – S.234-235.

9. Polska Organizaciya Vijskova // Encyklopediya istoriyi Ukrayiny. Instytut istoriyi Ukrayiny. – Elektronnyj resurs. – Rezhym dostupu: http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?& I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Polska_orhanizatsiia 

10. Spilka Vyzvolennya Ukrayiny (SVU) // Encyklopediya istoriyi Ukrayiny. Instytut istoriyi Ukrayiny. – Elektronnyj resurs. – Rezhym dostupu: http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Spilka_vyzvolennia

11. Sprava Polskoyi vijskovoyi organizaciyi (1933 – 1935) // Vikipediya. – Elektronnyj resurs. – Rezhym dostupu: https://uk.wikipedia.org/wiki/Sprava_Polskoyi_vijskovoyi_organizaciyi_(1933—1935)

12. Tarapon O.A. Stanovyshhe ta diyalnist literaturno-mysteczkoyi inteligenciyi Ukrayiny v umovax ukrayinizaciyi (1923 r. – pochatok 1930-x rr.): dys. avtoref. dys. … kand. ist. n.: Kyyivskyj universytet imeni Tarasa Shevchenka 07.00.01. – istoriya Ukrayiny / Oksana Antatoliyivna Tarapon. – K., 1999. – 20 s.

13. Centralnyj derzhavnyj arxiv gromadskyx organiv Ukrayiny (dali CzDAGO). – F.1. – Op. 20. – Spr. 335. – 179 ark.

14. CzDAGO Ukrayiny. – F.1. – Op. 20. – Spr. 6642. – 159 ark.

15. CzDAGO Ukrayiny. – F.1. – Op. 20. – Spr. 6647. – 206 ark.

16. Cybulenko L. Sociokulturni stereotypy represovanyx polyakiv Pivdnya Ukrayiny chasiv «Velykogo terroru» /Larysa Cybulenko // Scriptorium nostrum. – 2016. – № 2. – S.157-170.

Author Biography

Oksana Tarapon

Tarapon Oksana – Candidate of History, assistant professor, doctoral of the Department of History and Culture of Ukraine of the State Higher Educational Institution «Pereyaslav-Khmelnytsky Hryhoriy Skovoroda State Pedagogical University».

Published
2017-09-25
How to Cite
Tarapon, O. (2017). UKRAINIANS AND POLES IN SOVIET POLICY 1920-1930’S: MEASUREMENT VALUES AND SOCIO-CULTURAL CONSEQUENCES. Scientific Notes on Ukrainian History, (41), 63-69. Retrieved from https://snouh.com/index.php/journal/article/view/45
Section
PART І. HISTORY OF UKRAINE