CONTRIBUTION LEADING SCIENTISTS (VIII-XX centuries) IN FORMATION AND DEVELOPMENT A STUDY OF CHEMICAL PLANT INTERACTION

Keywords: chemical interaction of plants, allelopathy, prominent scientists, research, agriculture

Abstract

The purpose of the article is to substantiate the need for comprehension of the scientific work of scientists of the VIII-XX centuries in the formation and confirmation of allelopathy as an independent scientific direction. The methodological tool of research is based on the general principles of historicism, science and objectivity. The article analyzes the stages of formation and development of the doctrine of the chemical interaction of plants or allelopathy, which was formed at the junction of related sciences – phytocenology, soil science, microbiology, etc. The process of formation of scientific thought is considered: from the first written references of the scientists of the ancient world to the scientific work of outstanding researchers of the VIII-XX centuries. with regard to plant
allelopathy.

References

1. Гродзінський А. М. Основи хімічної взаємодії рослин: монографія / відп. ред. І. Г. Вивалько. Київ: Наук. думка, 1973. 205 с.

2. Коваленко Н. П. Становлення та розвиток науково-організаційних основ застосування вітчизняних сівозмін у системах землеробства (друга половина XIX – початок XXI ст.): монографія / наук. ред. В. А. Вергунов. НААН, ННСГБ. Київ: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2014. 490 с.

3. Христова Т. Є. Розвиток фізіології рослин в Україні (кінець XVIII – початок XX ст.): монографія / за загальн. ред. д.б.н., акад. М. М. Мусієнка. Мелітополь: ТОВ «Видавничий будинок ММД», 2010. 176 с.

4. Вергунов В. А. Перші російські вчені-агрономи і становлення дослідництва на українських землях // Цукрові буряки. 2009. № 4. С. 14–15.

5. Лісневич Л. О., Петренко Н. І., Лопатіна Н. В. Історичні аспекти агрофітоценології // Карантин і захист рослин: наук.-вироб. журн. Київ: Колобіг, 2011. № 2 (176). С. 25–28.

6. Розвиток вчення про кореневе живлення рослин // Мінеральне живлення рослин.

URL:https://lifelib.info/botany/physiology_1/25.html (дата звернення: 17.12.2018).

7. Аллелопатическое почвоутомление: монография / А. М. Гродзинский и др. Киев: Наук. думка, 1979. 248 с.

8. Юрчак Е. В. Історія алелопатії: минуле й сьогодення… // Світогляд: науковопопулярний журнал. 2018. № 2 (70). С. 16–20.

9. Сергій Миколайович Виноградський // Товариство мікробіологів України: історична довідка. URL:http://www.imv.kiev.ua/index.php/uk/history (дата звернення: 10.12.2018).

10. Академік АН УРСР Гродзинський Андрій Михайлович (1926–1988): біобібліогр. покажч. / Асоц. бібліотек України, Держ. наук. с.-г. б-ка НААН; уклад.: М. М. Давиденко, Т. А. Бугаєнко, Г. А. Гродзинська, В. П. Грахов; наук. ред. В. А. Вергунов. Київ, 2012. 204 с.

11. Токин Б. П. Целебные яды растений. Повесть о фитонцидах. Изд. 3-е, испр. и доп. Ленинград: Изд-во Ленингр. ун-та, 1980. 280 с.

12. Бельтюкова Клавдія Гнатівна: Енциклопедія сучасної України / редкол.: І. М. Дзюба, А. І. Жуковський та ін. НАН України, наук. т-во імені Т. Шевченка, координац. бюро Енциклопедії сучасної України НАН України. Київ, 2003. Т. 2. С. 449.

13. Коваленко Н. П. Еволюція наукових поглядів щодо алелопатичної активності сільськогосподарських культур у сівозмінах // Сільськогосподарська алелопатія: міжвід. темат. наук. зб. Чернігів: ЦНП, 2012. Вип. 15, 16. С. 161–173.

14. Отчет о деятельности Академии наук Украинской ССР в 1965 году. Проект // Архів Президії НАН України. Київ: Наук. думка, 1966. С. 97; 101; 103.

15. Юрчак Л. Д. Алелопатія: ретроспективний погляд, сучасний стан та перспективи досліджень // Алелопатія та сучасна біологія: матеріали Міжнар. наук. конф., присвяч. 80річчю з дня народження акад. А. М. Гродзинського (1926‒1988), Київ, 17–19 жовт. 2006 р. НБС імені М. М. Гришка НАН України. Київ: Фітосоціоцентр, 2006. С. 10–20.

16. Гродзінський А. М., Кохно М. А., Киричок Ю. К. Центральний республіканський ботанічний сад АН УРСР на новому етапі діяльності // Інтродукція та акліматизація рослин: республ. міжвід. зб. Київ: Наук. думка, 1966. С. 3–7.

Author Biography

Oleh Kucheriavyi

Lecturer of Department of Documentation
kucher937@gmail.com
http://orcid.org/0000-0002-9333-3650
Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda
State Pedagogical University, 30,
Sukhomlynsky Str.,
Pereiaslav-Khmelnytskyi, Kyiv region, Ukraine, 08401

Published
2018-11-30
How to Cite
Kucheriavyi, O. (2018). CONTRIBUTION LEADING SCIENTISTS (VIII-XX centuries) IN FORMATION AND DEVELOPMENT A STUDY OF CHEMICAL PLANT INTERACTION. Scientific Notes on Ukrainian History, (44), 178-187. https://doi.org/10.31470/2415-3567-2018-44-178-187
Section
PART IV. HISTORY OF SCIENCE AND TECHNICS