Flags of Pereyaslav Regiment: reform and development of tradition in the second half of XVIII century.

  • Yuriy Savchuk
Keywords: Hetmanate, Pereyaslav Regiment, regimental hundreds, fl ag,, coat of arms

Abstract

This article is a continuation of the cycle of vexillological publications dedicated to reforming fl ags registered regiments period passed Kyrylo Razumovsky and United only the methodology and pattern of presentation material. Allegedly, the pioneer and leader in the process of rotating the fl ags were Polk hundreds in Pereyaslav, there were three. Successful implementation of the initiative to update the pereyaslav Colonel at the expense of Treasure vojskovogo regimental seals were saved fl ags allows with great probability to simulate one of the variants of further development of events and fi ll in a chronological gap to new, documented (February 1757), an initiative of the sotennih Semen Sulima rotation fl ags.

References

1. De lya Fliz D.P. Albomy. 1854 / D.P. de lya Fliz. – K., 1996. – T. I. – S. 127.

2. Zametka o kozatskikh znamenakh // Kievskaya starina. – 1890. – T. ХХХІ. – S. 153-157.

3. Katalog ukrainskikh drevnostey kollektsii V.V. Tarnovskogo s prilozheniem 16-ti tablits fototipnykh snimkov. – K., 1898. – S. 58.

4. Kryvosheya V. Ukrayinska kozatska starshyna. Reyestr uryadnykiv hetmanskoyi administratsiyi / V. Kryvosheya. – K., 2005. – Ch. 1. – S. 148-149.

5. Savchuk Yu. Z istoriyi formuvannya praporovykh tradytsiy Nizhynskoho polku (druha polovyna XVIII st.) / Yu. Savchuk // Spetsialni istorychni dystsypliny: pytannya teoriyi ta metodyky. – K., 2004. – Chyslo 11. – Ch. 1. – S. 54-98.

6. Savchuk Yu. Kozatske znameno z «Natsionalnym herbom» z kolektsiyi NMIU / Yu. Savchuk. – K., 2009. – S. 259-271.

7. Savchuk Yu. Natsionalnyy herb ta formuvannya prapornychoyi tradytsiyi v Ukrayini-Hetmanshchyni (na materialakh Lubenskoho polku XVIII st.) / Yu. Savchuk // Ukrayina kriz viky: Zb. nauk. prats na poshanu akademika NAN Ukrayiny profesora Valeriya Smoliya. – K., 2010. – S. 1073-1091.

8. Savchuk Yu. Sotenni prapory Hadyatskoho polku druhoyi polovyny XVIII st. / Yu. Savchuk // Spetsialni istorychni dystsypliny: pytannya teoriyi ta metodyky. – K., 2007. – Chyslo 14. – S. 64-88.

9. Savchuk Yu. Sotenni prapory Chernihivskoho polku druhoyi polovyny XVIII st. / Yu. Savchuk // Spetsialni istorychni dystsypliny: pytannya teoriyi ta metodyky. – K., 2005. – Chyslo 12. – Ch. 2. – S. 6-42.

10. Savchuk Yu. Frahment studiy nad praporamy Starodubskoho polku ХVIII st. / Yu. Savchuk // Spetsialni istorychni dystsypliny: pytannya teoriyi ta metodyky. – K., 2002. – Chyslo 8-9. – Ch. 1. – S. 366-379.

11. Tsentralnyy derzhavnyy istorychnyy arkhiv Ukrayiny u m. Kyyiv (dali – TsDIAK Ukrayiny), f. 51, op. 1, spr. 1251, ark. 747.

12. TsDIAK Ukrayiny, f. 51, op. 1, spr. 1384, ark. 2-7.

13. TsDIAK Ukrayiny, f. 51, op. 1, s, spr. 1563, ark. 2-3.

14. TsDIAK Ukrayiny, f. 51, op. 1, spr. 1651, ark. 3.

15. TsDIAK Ukrayiny, f. 51, op. 1, spr. 1652, ark. 4.

16. TsDIAK Ukrayiny, f. 51, op. 1, spr. 1977, ark. 2-5.

17. TsDIAK Ukrayiny, f. 51, op. 3, spr. 12121, ark. 28-29.

18. TsDIAK Ukrayiny, f. 51, op. 3, spr. 17991, ark. 2 zv.

19. TsDIAK Ukrayiny, f. 51, op. 3, spr. 19005, ark. 116.
Published
2017-09-02
How to Cite
Savchuk, Y. (2017). Flags of Pereyaslav Regiment: reform and development of tradition in the second half of XVIII century. Scientific Notes on Ukrainian History, (35), 250-260. Retrieved from https://snouh.com/index.php/journal/article/view/239
Section
PART IV. HISTORY OF SCIENCE AND TECHNICS