Historiography of pedagogical universities Ukraine І-II accreditation levels in 2002-2014.

  • Iryna Berezanska
Keywords: higher educational institutions, historiography, modernization, bolonizatsiya, historiographical periods

Abstract

The article historiographical analysis of scientifi c literature devoted to the development of higher educational institutions of Ukraine І-II levels of accreditation in 2002-2014. Identifi ed achievements Ukrainian scientists in covering this issue. The author periods of higher educational establishments of Ukraine І-II levels of accreditation іs І period – 2002-2004, II period – 2005- 2014. The second period is conventionally divided into two sub-periods: I – 2005 – 2011 years; II – 2012-2014 years. The author in the preparation of research used methods of analysis and synthesis, problem-chronological, historical and comparative. Revealed that the current state of higher educational establishments of Ukraine I-II levels of accreditation studied enough fragments in the context of coverage of formation and development of the higher education system of Ukraine.

References

1. Andrushchenko V.P. «Modernizatsiya pedahohichnoyi osvity vidpovidno do vyklykiv KhKhI stolittya» [Elektronnyy resurs] / V.P. Andrushchenko, V.I. Bondar // Naukovyy visnyk Mykolayivskoho natsionalnoho universytetu imeni V.O. Sukhomlynskoho. Seriya: Pedahohichni nauky . – 2010. – Vyp. 1.28. – S. 12-20.

2. Vyshcha pedahohichna osvita i nauka Ukrayiny: istoriya, sohodennya ta perspektyvy rozvytku: Ternopilska oblast / [Andrushchenko V.P. ta in.; redkol.: V.P. Kravets (holova) ta in.]; APN Ukrayiny, Asots. rektoriv ped. un-tiv Yevropy, In-t vyshch. osvity. – K.: Znannya Ukrayiny, 2011. – 279 s.

3. Vyshcha pedahohichna osvita i nauka Ukrayiny: istoriya, sohodennya ta perspektyvy rozvytku: Khersonska oblast / [Andrushchenko V.P. ta in.; redkol.: Yu.I. Belyayev (holova) ta in.]; APN Ukrayiny, Asots. rektoriv ped. un-tiv Yevropy, In-t vyshch. osvity. – K.: Znannya Ukrayiny, 2010. – 447 s.

4. Vyshcha pedahohichna osvita i nauka Ukrayiny: istoriya, sohodennya ta perspektyvy rozvytku: Mykolayivska oblast / [Andrushchenko V.P. ta in.; redkol.: V.D. Budak (holova) ta in.]; APN Ukrayiny, Asots. rektoriv ped un-tiv Yevropy, In-t vyshch. osvity. – K.: Znannya Ukrayiny, 2010. – 311 s.

5. Vyshcha pedahohichna osvita i nauka Ukrayiny: istoriya, sohodennya ta perspektyvy rozvytku: Cherkaska oblast / [Avramenko O.B. ta in.; redkol.: Kuzminskyy A.I. (holova) ta in.]; APN Ukrayiny, Asots. rektoriv ped. un-t Yevropy, In-t vyshch. osvity. – K.: Znannya Ukrayiny, 2010. – 351 s.

6. Vyshcha pedahohichna osvita i nauka Ukrayiny: istoriya, sohodennya ta perspektyvy rozvytku: Khmelnyts›ka oblast / [Alyeshchenko M.I. ta in.; redkol.: O.M. Zavalnyuk (holova) ta in.]; APN Ukrayiny, Asots. rektoriv ped. un-tiv Yevropy, In-t vyshch. osvity. – K.: Znannya Ukrayiny, 2010. – 447 s.

7. Vyshcha pedahohichna osvita i nauka Ukrayiny: istoriya, sohodennya ta perspektyvy rozvytku: Ivano-Frankivska oblast / [Andrushchenko V.P. ta in.; redkol.: Ostafi ychuk B.K. (holova) ta in.]; APN Ukrayiny, Asots. rektoriv ped. un-tiv Yevropy, In-t vyshch. osvity. – K.: Znannya Ukrayiny, 2010. – 335 s.

8. Vyshcha pedahohichna osvita i nauka Ukrayiny: istoriya, sohodennya ta perspektyvy rozvytku: Rivnenska oblast / [Andrushchenko V.P. ta in.; redkol.: Postolovskyy R.M. (holova) ta in.]; APN Ukrayiny, Asots. rektoriv ped. un-tiv Yevropy, In-t vyshch. osvity. – K.: Znannya Ukrayiny, 2010. – 383 s.

9. Vyshcha pedahohichna osvita i nauka Ukrayiny: istoriya, sohodennya ta perspektyvy rozvytku: Zaporizka oblast / [Aksonova O.P. ta in.; redkol.: Anosov I.P.(holova) ta in.]; APN Ukrayiny, Asots. rektoriv ped. un-tiv Yevropy, In-t vyshch. osvity. – K.: Znannya Ukrayiny, 2009. – 431 s.

10. Vyshcha pedahohichna osvita i nauka Ukrayiny: istoriya, sohodennya ta perspektyvy rozvytku: Avtonomna Respublika Krym / [Andrushenko V.P. ta in.; redkol.: Hluzman O.V. (holov.) ta in.]; APN Ukrayiny, Asots. rektoriv ped. un-t Yevropy, In-t vyshch. osvity. – K.: Znannya Ukrayiny, 2009. – 295 s.

11. Vyshcha pedahohichna osvita i nauka Ukrayiny: istoriya, sohodennya ta perspektyvy rozvytku: Zhytomyrska oblast / [Andrushchenko V.P. ta in.; redkol.: Saukh P.Yu. (holova) ta in.]; /APN Ukrayiny, Asots. rektoriv ped. un-tiv Yevropy, In-t vyshch. osvity. – K.: Znannya Ukrayiny, 2009. – 491 s.

12. Vyshcha pedahohichna osvita i nauka Ukrayiny: istoriya, sohodennya ta perspektyvy rozvytku: Chernivetska oblast / [Anhelskyy O.V. ta in.; redkol.: Melnychuk S.V. ta in.]; APN Ukrayiny, Asots. rektoriv ped. un-tiv Yevropy, In-t vyshch. osvity. – K.: Znannya Ukrayiny, 2011. – 279 s.

13. Vyshcha pedahohichna osvita i nauka Ukrayiny: istoriya, sohodennya ta perspektyvy rozvytku: Dnipropetrovska oblast / [Andrushchenko V.P. ta in.; zah. red. Ya.V. Shramka]; APN Ukrayiny, Asots. rektoriv ped. un-tiv Yevropy, In-t vyshch. osvity. – K.: Znannya Ukrayiny, 2011. – 295 s.

14. Vyshcha pedahohichna osvita i nauka Ukrayiny: istoriya, sohodennya ta perspektyvy rozvytku. Kyyivska oblast / [Kremen V.H. ta in.; redkol.: V.P. Kotsur ta in.]; Nats. akad. ped. nauk Ukrayiny, Asots. rektoriv ped. un-tiv Yevropy, In-t vyshch. osvity. – K.: Znannya Ukrayiny, 2013. – 419 s.

15. Vitchenko A. Modernizatsiya osvity v Ukrayini: stratehiya proryvu chy yoho imitatsiya (krytychnyy analiz zakhodiv shchodo realizatsiyi derzhavnoyi polityky v osvitniy haluzi) / A. Vitchenko // Universytet. – 2010. – № 1. – S. 5-13.

16. Horkunenko P.P. Pidhotovka studentiv pedahohichnoho koledzhu do naukovodoslidnoyi roboty: avtoref. dys. na zdobuttya nauk. stupenya kand. ped. nauk: 13.00.04 / P.P. Horkunenko. – Vinnytsya, 2007. – 20 s.

17. Horobets D.V. Orhanizatsiyno-pedahohichni umovy upravlinnya rozvytkom pedahohichnoho koledzhu: dys. …kand. ped. nauk: 13.00.06 / Danylo Valentynovych Horobets; Luhanskyy natsionalnyy universytet imeni Tarasa Shevchenka. – Luhansk, 2010. – 295 s.

18. Husarov S.M. Zakonodavstvo Ukrayiny pro vyshchu osvita ta aktualni problemy yoho rozvytku / S.M. Husarov // Visnyk KhNUVS. – 2013. – № 1(60). – S. 7-12.

19. Demennikova T. Napryamy ta zmist naukovo-metodychnoyi diyalnosti Beryslavskoho pedahohichnoho koledzhu / T. Demennikova // Ridna shkola. – 2011. – № 11. – S. 56-59.

20. Dominskyy O. Zatrebuvani sohodennyam /O. Dominskyy // Osvita. Tekhnikumy. Koledzhi. – 2005. – № 1(11). – S. 4-7.

21. Dominskyy O. Tekhnikumy ta koledzhi v osvitniy systemi / O. Dominskyy // Pedahohika i psykholohiya profesiynoyi osvity: nauk. metod. zhurnal. – 2004. – № 3. – S. 137-144.

22. Dorodnykh V.V. Pedahohichni umovy orhanizatsiyi metodychnoyi roboty v koledzhi [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/ bitstream/123456789/11114/4/dorodnыkh.pdf. – Nazva z ekranu.

23. Ivlyeva L.M. Zakonodavcha baza i normatyvno-pravove zabezpechennya vyshchoyi osvity Ukrayiny: zahalnyy analiz / L.M. Ivlyeva // Publichne upravlinnya: teoriya ta praktyka. – 2013. – Vyp. 4. – S. 208-214.

24. Kiyashko O.O. Innovatsiyni pedahohichni tekhnolohiyi pidhotovky molodshykh spetsialistiv u vyshchykh navchalnykh zakladakh I-II rivniv akredytatsiyi: avtoref. dys. …kand. ped. nauk: 13.00.04 / O.O. Kiyashko. – Luhansk, 2001. – 16 s.

25. Klymovych M. Rol naukovo-metodychnoho seredovyshcha pedahohichnoho VNZ u profesiyniy pidhotovtsi vchytelya pochatkovoyi shkoly / M. Klymovych // Ridna shkola. – 2011. – № 11. – S. 48-51.

26. Kovaliv M.V. Tendentsiyi rozvytku upravlinnya vyshchoyu osvitoyu v Ukrayini / M.V. Kovaliv, M.R. Korchyns›ka, A.M. Apetyk // Naukovyy visnyk Lvivskoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav. seriya yurydychna . – 2013. – Vyp. 4. – S. 132-141.

27. Kotolovets L. Problemy rozvytku vyshchykh navchalnykh zakladiv Ukrayiny I-II rivniv akredytatsiyi / L. Kotolovets // Osvita.Tekhnikumy.Koledzhi. – 2009. – № 3. – S. 4-6.

28. Koshelivska O. Naukovo-doslidna robota studentiv pedahohichnoho koledzhu: orhanizatsiyno-metodychnyy aspekt / Visnyk Instytutu rozvytku dytyny. Vyp.5. Seriya: Filosofi ya, pedahohika, psykholohiya: Zbirnyk naukovykh prats. – K: Vydavnytstvo Natsionalnoho pedahohichnoho universytetu im. M.P.Drahomanova, 2009. – S. 109-115.

29. Kotsur V.P. Pidhotovka maybutnoho pedahoha v umovakh reformuvannya suchasnoyi vyshchoyi osvity / V.P. Kotsur // Pidhotovka maybutnoho pedahoha v umovakh reformuvannya suchasnoyi vyshchoyi osvity: problemy, teoriya i praktyka: zb. nauk. prats za materialamy IV Vseukr. nauk.-prakt. konf. 16-18 lyutoho 2011r. – DVNZ «Pereyaslav-Khmelnytskyy DPU im. Hryhoriya Skovorody». – Boryspil: Kuzmychova R.Yu. – 2011. – S. 3-5.

30. Krystopchuk T. Modernizatsiya pedahohichnoyi osvity v Ukrayini v konteksti namiriv shchodo vkhodzhennya v Yevropeyskyy osvitniy prostir / T. Krystopchuk // StattiOnline. Biblioteka naukovykh statey [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.stattionline.org.ua/pedagog/106/19341-modernizaciya-pedagogichnoyi-osviti-v-ukrayini-v-konteksti-namirivshhodo-vxodzhennya-v-yevropejskij-osvitnij-prostir.html.

31. Kremen V. Strukturna modernizatsiya osvity v konteksti tsyvilizatsiynykh zmin / V. Kremen // Pedahohika i psykholohiya. – K: «Pedahohichna presa». – 2011. – № 2(71). – S. 5-13.

32. Kremen V. Shlyakhy modernizatsiyi osvity / V. Kremen // Osvita. Tekhnikumy, Koledzhi. – № 1 (7). – 2004. – S. 4-11.

33. Kuklin O.V. Modernizatsiya vyshchoyi osvity Ukrayiny: stratehichni zasady, tendentsiyi ta napryamy realizatsiyi / O.V. Kuklin // Naukovyy visnyk ChDIEU. – 2011. – № 4(12). – S. 34-39.

34. Levchyshena O.M. Reformuvannya vyshchoyi shkoly v Ukrayini v umovakh sotsialno-ekonomichnykh zmin (1996-2007 rr.): dys. ... kand. ist. nauk: 07.00.01 / Levchyshena Oksana Mykhaylivna; DVNZ «Pereyaslav-Khmelnyts. derzh. ped. un-t im. H.S. Skovorody». – Pereyaslav-Khmelnyts›kyy, 2009. – 240 ark.

35. Lyulka L.S. Orhanizatsiya samostiynoyi roboty studentiv v umovakh pedahohichnoho koledzhu [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum%20/VChdpu/ped/2012_100/Lyulka1.pdf.

36. Maydanenko S.V. Orhanizatsiya metodychnoyi roboty v pedahohichnomu uchylyshchiv umovakh realizatsiyi stupenevoyi profesiynoyi osvity vchytelya: avtoref. dys... kand. ped. nauk: 13.00.04 / S.V. Maydanenko. – Kirovohrad, 2007. –22 c.

37. Maydanenko S. Metodychniy roboti v pedahohichnomu uchylyshchi – tvorchyy kharakter / S. Maydanenko // Ridna shkola. – 2002. – № 10. – S. 57-59.

38. Mokin B. Vrazhennya vid shche odnoho proektu zakonu Ukrayiny Pro vyshchu osvitu, zaproponovanoho narodnymy deputatamy S.V. Kivalovym, H.M. Kaletnikom, i M.P. Sorokoyu [Elektronnyy resurs ] // Personalnyy sayt Mokin Borys Ivanovych. – Rezhym dostupu: http://www.mokin.com.ua/print/news/6181.html.

39. Motorna L.V. Zmist naukovo-metodychnoyi roboty v VNZ I-II rivniv akredytatsiyi / L.V. Motorna // Innovatsiynyy rozvytok vyshchoyi osvity: hlobalni ta natsionalni vymiry zmin: materialy Mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi (4-5 bereznya 2014 roku, m. Sumy). Tom 1. – Sumy: Vyd-vo SumDPU imeni A.S. Makarenka, 2014. – S. 170-172.

40. Naboka L.Ya. Naukovo-metodychna robota u vyshchomu navchalnomu zakladi I-II rivniv akredytatsiyi. Metodychni rekomendatsiyi / L.Ya. Naboka. – K.: Milenium, 2003. – 52 s.

41. Naukovo-osvitniy potentsial natsiyi: pohlyad u KhKhI stolittya / Avt.kol. V. Lytvyn (ker.), V. Andrushchenko, S. Dovhyy ta in. – K.: Navch. Knyha, 2003. – 944s.

42. Nikolayenko S. Pro zakonodavche zabezpechennya diyalnosti vyshchykh navchalnykh zakladiv I ta II rivniv akredytatsiyi / S. Nikolayenko // Vyshcha shkola. – 2004. – № 1. – S. 17-21.

43. Novikova L.M. Modernizatsiya vyshchoyi osvity Ukrayiny u konteksti Bolonskoho protsesu: Monohrafi ya / L.M. Novikova. – Dnipropetrovsk: IMA-pres, 2009. – 182 s.

44. Olifi ra L.M. Rozvytok profesiynoyi upravlinskoyi kompetentnosti kerivnykiv vyshchykh navchalnykh zakladiv I-II rivniv akredytatsiyi zasobamy navchalnykh treninhiv: avtoref. dys. …kand. ped. nauk: 13.00.04 / L.M. Olifi ra – K., 2013. – 19 s.

45. Osvita Ukrayiny – 2006: Informatsiyno-analitychni materialy diyalnosti Ministerstva osvity i nauky Ukrayiny u 2006 rotsi ta holovni zavdannya na 2007 rik / MON Ukrayiny; uklad.: A.V. Kudin [ta in.]; za zah. red. S.M. Nikolayenka, B.M. Zhebrovskoho. – K.: Znannya, 2007. – 175 s.

46. Popenko O.M. Osoblyvosti upravlinnya innovatsiynymy protsesamy u VNZ I-II rivniv akredytatsiyi [Elektronnyy resurs] / O.M. Popenko, O.I. Melnychuk // Naukovi zapysky Rivnenskoho derzhavnoho humanitarnoho universytetu. – 2011. – Vyp. 2(45). – Rezhym dostupu:

http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Ozfm/2011_45/pop_meln.pdf. – Nazva z ekranu.

47. Radchenko V.M. Upravlinnya yakistyu profesiynoyi diyalnosti vykladachiv vyshchykh navchalnykh zakladiv I-II rivniv akredytatsiyi: avtoref. dys. …kand. ped. nauk: 13.00.01 / V.M. Radchenko. – K., 2007. – 21 s.

48. Salyha S.Ya. Upravlinnya vyshchymy navchalnymy zakladamy: monohrafi ya / S.Ya. Salyha, O.V. Yaryshko. – Zaporizhzhya.: ZTsNTEI, 2005. – 194 s.

49. Sarazhynska S.V. Innovatsiyni protsesy v osvitniy diyalnosti pedahohichnykh koledzhiv / S.V. Sarazhynska // Pedahohichna osvita u vyshchykh navchalnykh zakladakh I-II rivniv akredytatsiyi: realiyi sohodennya ta perspektyvy rozvytku: Materialy mizhvuzivskoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi, 19 hrudnya 2013 roku, m. Pryluky. – Pryluky-Nizhyn: NDU im. M. Hoholya, 2013. – S. 91-93.

50. Safonova N.M. Reformuvannya systemy vyshchoyi osvity v Ukrayini (90-ti rr. KhKh – pochatok XXI st.): istorychnyy aspekt: avtoref. dys... kand. ist. nauk: 07.00.01 / N.M. Safonova; Skhidnoukr. nats. un-t im. V.Dalya. – Luhansk, 2005. – 20 s.

51. Skyba T.Yu. Pravovi mekhanizmy derzhavnoho upravlinnya rozvytkom systemy vyshchoyi osvity / T.Yu. Skyba // Naukovi pratsi hornomorskohoderzhavnoho universytetu imeni Petra Mohyly kompleksu «Kyyevo-Mohylyanska akademiya». Ser.: Derzhavne upravlinnya. – 2012. – T. 186, Vyp. 174. – S. 152-158.

52. Fesik L.I. Upravlinnya vyshchym navchalnym zakladom I rivnya akredytatsiyi na adaptyvnykh zasadakh: avtoref. dys. …kand. ped. nauk: 13.00.04 / L.I. Fesik. – K., 2014. – 20 s.

53. Shynkaruk V. Osnovni napryamy modernizatsiyi struktury vyshchoyi osvity Ukrayiny / V. Shynkaruk // Vyshcha shkola. – 2007.– № 5. – S. 3-17.

54. Yaryshko O.V. Finansove upravlinnya vyshchymy navchalnymy zakladamy I-II rivnya akredytatsiyi: avtoref. dys. …kand. ekon. nauk.: 08.04.01 / O.V. Yaryshko. – D., 2006. – 26 s.
Published
2017-09-02
How to Cite
Berezanska, I. (2017). Historiography of pedagogical universities Ukraine І-II accreditation levels in 2002-2014. Scientific Notes on Ukrainian History, (35), 195-201. Retrieved from https://snouh.com/index.php/journal/article/view/233
Section
PART ІI. HISTORIOGRAPHY AND SOURCE-STUDYING