Activities of Physical and Mathematical companies in Ukraine in the second half of XIX - early XX centuries: historiography.

  • Diana Zhyvotivska
Keywords: scientifi c and educational activities, Kharkov Mathematical Society, Kiev Physical-Mathematical Society, Mathematical and pryrodopysno-likarskasektsiya Scientifi c Society. Shevchenko, source base, records, minutes of meetings, historiography

Abstract

У статті здійснено огляд публікацій, що висвітлюють діяльність Харківського математичного товариства, Київського фізико-математичного товариства, Математично-природописно-лікарської секції Наукового товариства ім. Т.Шевченка. Висвітлено науково-педагогічну та практичну діяльність членів наукового осередку наприкінці ХІХ ст., спрямовану на поширення галузевих знань, удосконалення викладання фізико-математичних дисциплін у навчальних закладах. У роботі комплексно використано методи джерелознавчого аналізу, а також проблемно-хронологічний та порівняльно-історичний. Історіографія становлення і розвитку наукових товариств на терені України умовно поділяється на декілька періодів, які відрізняються масштабами і глибиною постановки проблеми та теоретичного вирішення: перший – друга чверть ХІХ ст. – 1917 р., другий – наукові розвідки радянської доби (до 1991 р.); третій – історіографічні роботи часів незалежності України. Аналізуючи публікації, що висвітлюють питання діяльності Харківського математичного товариства, Київського фізико-математичного товариства, Математично-природописно-лікарської секції Наукового товариства ім. Т.Шевченка, було сформовано джерельну базу дослідження: листи, спогади; друковані першоджерела (статути, наукові та фінансові звіти, протоколи засідань, кошториси, матеріали про підготовку виставок, з’їздів, рецензій, анотацій, відгуки на роботи, опубліковані у виданнях математичних товариств); періодичні видання загального, суспільно-наукового та суспільного напрямків.

References

1. Aleksiyevets M., SavenkoV. Rol Naukovoho tovarystva imeni T.Shevchenka v ukrayinskomu natsionalnomu vidrodzhenni (druha polovyna ХІХ – pochatok ХХ st.) / M. Aleksiyevets,V. Savenko . – Ternopil, 1999. – 188 s.

2. AndreyevK. Zhizn i nauchnaya deyatelnost V.G. Imshenetskogo / K. Andreyev.– M.: Izd. MMO, 1896. – 111 s.

3. Akhiyezer N. Kharkovskoye matematicheskoye obshchestvo/ N. Akhiyezer // Zapiskimatem. Otdeleniya fi z-mat f-ta GU im. A.M. Gorkogo i KhMO. – T. 26. – 1956. – S.31-39.

4. Bagaley D. Kratkiy ocherk istorii Kharkovskogo universiteta za pervyye sto let yego sushchestvovaniya / D.I. Bagaley, N.F. Sumtsov, V.P. Buzeskul. – Kharkov: Tip. un-ta, 1906. – 329 s.

5. Bagaley D. Fiziko-matematicheskiy fakultet Kharkovskogo universiteta za pervyye 100 let yego sushchestvovaniya / Pod red.. I.P. Osipova i D.I. Bagaleya. – Kharkov: Izd. un-ta, 1908. – 357 s.

6. Bagaley D. Uchenyye obshchestva i uchebno-vspomogatelnyye uchrezhdeniya Kharkovskogo universiteta / Podred. I.P. Osipova i D.I. Bagaleya. – Kharkov: Izd. un-ta, 1907. – 395 s.

7. Barvinskyy O. Pro zasnuvannya i doteperishniy rozvytok tovarystva im.Shevchenka u Lvovi / O. Barvinskyy // Zap. NTSh. – 1892. – T.1. – S.209-212.

8. Bakhmutskaya E. Matekatika v Kharkovskom universitete. Kharkovskoye matematicheskoye obshchestvo / E. Bakhmutskaya // Obshchestvo otechestvennoy matematiki. – K., 1967. – T.2. – S.460-472.

9. Buts O. Psheborskyy ta yoho vklad v rozvytok teoriyi naykrashchoho nablyzhennya / O.D. Buts // Vikhy rozvytku matematychnoho pryrodoznavstva: Zb. nauk. prats. – K., 1994. – S.44-58.

10. Vladimirov V. V.A. Steklov – uchenyy i organizator nauki. / V. Vladimirov, I. Markush. – M.: Nauka, 1981. – 96 s.

11. Hnatyuk V.Naukove tovarystvo imeni T.Shevchenka: Z nahody 50-littya yоho zasnuvannya (1873-1923) / V. Hnatyuk. – Lviv, NTSh. – 1923. – 170 s.

12. Gordevskiy D Pedagogicheskaya deyatelnost Kharkovskogo matematicheskogo obshchestva za 90 let yego sushchestvovaniya (1879-1969) / D. Gordevskiy // Voprosy metodologii i metodiki prepodavaniya v vysshey shkole. – Kharkov: KhU, 1973. – Vyp.2. – S. 107-115.

13. Hrytsak Ya. Pochyn dlya zrostu na spilnim grunti. Pohlyad na NTSh, shcho diyalo u Lvoviprotyahom 116 rokiv / Ya. Hrytsak// Nauka i suspil›stvo, 1988. – №10. – S.20-26.

14. Hrushevskyy M. Doteperishniy rozviy Naukovoho tovarystva imeni Shevchenka / M. Hrushevskyy // Khronika NTSh. – 1900. – Ch.1. – S.1-19.

15. Grushevskiy M. Lvovskoye obshchestvo imeni Shevchenko i yego vklad v izucheniya Yuzhnoy Rossii / M. Grushevskiy // Zhurnal Ministerstva narodnogo prosveshcheniya: Kritika i bibliografіya. – Sankt-Peterburg, 1905. – S.117-118.

16. Kushlakova N. Orhanizatsiya naukovoyi i pedahohichnoyi diyalnosti Kharkivskoho matematychnoho tovarystva ta dzherela yiyi fi nansuvannya (1879-1915) / N. Kushlakova // Visnyk Dnipropetrovskoho univers

17. Kushlakova N. Kharkivske matematychne tovarystva: istoriohrafi chni zasady doslidzhennya. / N. Kushlakova // Visnyk Dnipropetrovskoho universytetu: Istoriya fi losofi yi nauky i tekhniky. – Vyp. 10. – 2003. – S. 96-101.

18. Lev V. Naukova i vydavnycha diyalnist NTSh / V. Lev// Almanakh UNS. – 1973. – S.55-62.

19. Marchevskiy M. Kharkovskoye matematicheskoye obshchestvo za pervyye 75 let sushchestvovaniya (1879-1954) / M. Marchevskiy // Istoriko-matematicheskoye issledovaniya. – Vyp.9. – M., 1956. – S. 613-666.

20. Okunev G. Kratkoye opisaniye pedagogicheskoy pokazatelnoy vystavki pri Kharkovskom uchebnom okruge / G. Okunev. – Kharkov, 1913. – 16 s.

21. Otchet o sostoyanii i deyatelnosti Matematicheskogo obshchestva za 1879-1880 gg. // Soobshcheniya KhMO. Ser.1. – 1880. – №2. – S. 77-80.

22. Otchet o sostoyanii i deyatelnosti Matematicheskogo obshchestva za 1880-1881 gg. // Soobshcheniya KhMO. Ser.1. – 1881. - №2. – S. 87-89.

23. Padokh Ya. Neznyshchyme Tovarystvo: Do 100-richchya Naukovoho tovarystva imeni T.Shevchenka / Ya. Padokh. – N›yu-York, 1983. – 20 s.

24. Poretskiy P. Novaya nauka i akademіk V.G. Imshenetskiy / P. Poretskiy. – Kovka, 1897. – 19 s.

25. Psheborskiy A. Matematicheskoye obshchestvo pri Kharkovskom universitete / A. Psheborskiy. – Kharkov: KhU, 1911. – 26 s.

26. Rakovskyy I. Z nahody trydtsyatylittya / I. Rakovskyy // Zb. MPLS. – 1927. – T.26. – S.5-10.

27. Romaniv O. Naukove tovarystvo im. Shevchenka u Lvovi: tradytsiyi ta perspektyvy rozvytku / O. Romaniv // Khronika NTSh. – Lviv, 1992. – Ch.82. – S. 20-34.

28. Savchuk V. Pryrodnycho-naukovi tovarystva Pivdnya rosiyskoyi imperiyi: druha polovyna ХIХ – pochatku ХХ st. / V. Savchuk. – Dnipropetrovsk, 1994. – 231 s.

29. Sintsov D. Materialy po istorii fіziko-matematicheskogo fakulteta Kharkovskogo universiteta za 100 let / D. Sintsov // ZKhU. – 1908. – Kn.4. – S.1-29.

30. Soboleva Ye. Organizatsiya nauki v poreformennoy Rossii / Ye. Soboleva. – L., 1983. – S.142-160.

31. Stepanskiy A. Istoriya nauchnykh uchrezhdeniy v organizatsii dorevolyutsionnoy Rossii / A. Stepanskiy. – M., 1987. – 143 s.

32. Studynskyy K. Naukove tovarystvo imeni T.Shevchenka u Lvovi (1873-1928) / K. Studynskyy. – Lviv, 1928. – 125 s.

33. Stukalo N. Osnovni napryamky diyal›nosti Kyyivskoho fi zyko-matematychnoho tovarystva z problem shkilnoyi matematychnoyi osvity (1890-1917 rr.) / N.M. Stukalo // Naukovi zapysky Natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni M. P. Drahomanova: zbirnyk naukovykh prats. – K.: NPU imeni Drahomanova, 2005. – Vyp. 59. – S. 126-134.

34. Stukalo N. Diyalnist Kyyivskoho fi zyko-matematychnoho tovarystva z reformuvannya shkil’noyi matematyky v kintsi ХIХ – na pochatku ХХ st. / N.M. Stukalo // Naukovi zapysky. Nizhynskyy derzhavnyy universytet imeni Mykoly Hoholya MON Ukrayiny: zbirnyk. – 2005. – № 5. – S. 165–169.

35. Tikhomandritskiy M. Opyt istorii fi ziko-matematicheskogo fakulteta Kharkovskogo universiteta za pervyye 100 let yego sushchestvovaniye / M. Tikhomandritskiy // ZIKhU. – Kn.4 – Kharkov, 1905. – S. 1-80.

36. Filippov M. Nauchno-tekhnicheskiye obshchestva Rossii (1866-1917 gg.) / M. Filippov. – M., 1976. – 229 s.

37. Chaykovskyy M. Diyalnist matematychno-pryrodopysno-likarskoyi sektsiyi ta yiyi dyrektora y redaktora pershykh 25 tomiv «Zbirnyka» d-ra Volodymyra Levytskoho / M. Chaykovskyy // Zb. MPLS NTSh. – 1927. – T.26. – S. 4-18.
Published
2017-09-02
How to Cite
Zhyvotivska, D. (2017). Activities of Physical and Mathematical companies in Ukraine in the second half of XIX - early XX centuries: historiography. Scientific Notes on Ukrainian History, (35), 156-164. Retrieved from https://snouh.com/index.php/journal/article/view/227
Section
PART ІI. HISTORIOGRAPHY AND SOURCE-STUDYING