Sources Heraldry and sphragistics of Pereyaslavl Old Rus’ time.

  • Olexandr Goncharenko
Keywords: heraldry, sphragistics, Pereyaslavl of Rus’, chronicles, armorial bearings, seals, pottery stamps

Abstract

The article provides an overview of the main categories of heraldic and Old Rus’ sources sphragistics time detected on Pereyaslavl, or having direct relation to it. Annals of Kievan Rus’ contain mention of heraldic symbols of Pereyaslav land – image of the Archangel Michael on the banner of Pereyaslav regiment. It was actually a spiritual emblem and coat of arms of Pereyaslav land. A signifi cant number of princely characters “dvozubtsi” and “tridents” found on coins, seals, pendants, jewelry, metal locks, brick-plinths, pottery, various household items. Number of characters is large enough. Quite a lot of these “signs of Rurik” found on the bottoms of pottery pots in the form of stamps. Found on site Pereyaslav land lead seals provide very valuable information for the study of many aspects of the political, economic and spiritual life of Pereyaslav land.

References

1. Anokhin V.A. Svintsovyie plomby velikogo knyazhestva Kievskogo (X–XIII vv.) / V.A. Anohin. – K.: ID «Stilos», 2012. – 64 s. 16 s. il.

2. Bulgakova V. Pereyaslavl i Pereyaslavlskaya zemlya v sfragisticheskih nahodkah / V. Bulgakova // Naukovi zapysky z ukrayinskoyi istoriyi: zb. nauk. stat. – Pereyaslav-Khmelnytsky, 2008. – Vyp. 20. – S. 258–267.

3. Grechylo A. Do pytannya pro vynyknennya gerbiv ukrayinskyh mist XIV–XVII st. / A. Grechylo // Tretya naukova geraldychna konferentsiya. – Lviv, 1993. – S. 30–31.

4. Kolybenko O. Geraldyka Pereyaslava XI–XX st. / Olena Kolybenko // Naukovi zapysky z ukrayinskoyi istoriyi. – K.-Pereyaslav-Khmelnytsky: NVF Svita, 1999. – Vyp. 7. – S. 54–56.

5. Kolybenko O.V. Goncharni kleyma z Pereyaslavlya Ruskogo / O.V. Kolybenko // Rodovid. – K., 1994. – № 7. – S. 44–46.

6. Kolybenko O.V. Pidviska zi znakom Ryurykovychiv z Pereyaslavschyny ta deyaki rozdumy z pryvodu interpretatsiyi geraldychnyh pidvisok / O.V. Kolybenko, O.V. Kolybenko, D.A. Teterya, O.V. Yurchenko // Naukovi zapysky z ukrayinskoyi istoriyi: zb. nauk. stat. – Pereyaslav-Khmelnitsky, 2008. – Vyp. 20. – S. 268–289.

7. Korinnyj N.N. Pereyaslavskaya zemlya, X – pervaya polovina XIII veka / N.N. Korinnyj. – K.: Naukova dumka, 1992. – 312 s.

8. Kuchera M.P. Goncharnyie kleyma iz raskopok drevnego Plesneska / M.P. Kuchera // KSIA AN USSR. – 1960. – Vyp. 10. – S. 118–123.

9. Litopys Rusky za Ipatskym spyskom / avt. perekl., peredm. ta prim. L.E. Mahnovets. – K.: Dnipro, 1989. – 591 s.

10. Pereyaslav u vikah / Avt.-upor. V. Kotsur, O. Kolybenko. – K.: Svit uspihu, 2007. – 423 s.

11. Spetsialnyie istoricheskie distsipliny: uch. pos. /V.A. Zamlinskiy, M.F. Dmitriyenko, T.A. Balabushevich i dr. – K.: NMK VO, 1992. – 324 s.

12. Tolochko P.P. Davnyoruski litopysy i litopystsy X–XIII st. / P.P. Tolochko. – K.: Naukova dumka, 2005. – 363 s.

13. Yanin V.L. Aktovyie pechati Drevney Rusi / V.L. Yanin. – M.: Nauka, 1970. – T. 1. – 326 s.
Published
2017-09-02
How to Cite
Goncharenko, O. (2017). Sources Heraldry and sphragistics of Pereyaslavl Old Rus’ time. Scientific Notes on Ukrainian History, (35), 134-140. Retrieved from https://snouh.com/index.php/journal/article/view/220
Section
PART ІI. HISTORIOGRAPHY AND SOURCE-STUDYING