ETHNIC CHANGES IN THE POPULATION STRUCTURE OF TERNOPIL REGION IN 50S–60S IN XX CENTURY

  • Ivan Tymkiv
Keywords: Ukrainians, Russians, Poles, national minorities, Ternopil region, leading cadres

Abstract

The article analyzes the dynamics of the ethnic composition of the population of the Ternopil region in the 1950-1960. We characterize the influence of political (sovietization, russification) and economic (development of the industry, the emergence of its new branches, the growth of welfare) factors on the causes and particularly the changes of ethnic structure of the population. The dynamics of the number of individual ethnic groups (Russian, Poles and Jews) living in the area during the study period. The methodological basis of the study are the principles of scientific knowledge: scientific, systematic, historicism and pluralism. Article accomplished using methods such as problem-chronological, comparativehistorical, systemic, structural, logical and analytical. The ethnical changes which took place in Ternopil region in 50s-60s in XX century were caused by an outcome of the World War II and deliberate politics of the USSR government. Economical growth and setup of new factories to some extent caused the growth of ethnical diversity of society. At the same time the research let us make the consequences that the growth of other nationalities in this area hasn’t influenced the general structure of Ternopil region population.

References

1.Hulai, V. (2002), Etnosotsialni protsesy v zakhidnykh oblastiakh Ukrainy (druha polovyna 40-kh–50-ti roky XX st.: dys. …. kand. ist. nauk : spets. 07.00.01 «Istoriia», Lviv, 195 s.

2.Derzhavnyi arkhiv Ternopilskoi oblasti (DATO) f. R–1. Statystychne upravlinnia Ternopilskoi oblasti, op. 3, spr. 645, ark. 5 zv.(dlia zah.)

3.f. R-1, op. 3, spr. 645, ark. 7 zv.

4. f. R-1, op. 3, spr. 913, ark. 60.

5.f. R-1, op. 3, spr. 1101, ark. 8 zv.

6.Tam samo, ark. 9.

7.f. R-1, op. 3, spr. 1507, ark. 26.

8.f. R-1, op. 3, spr. 1512, ark. 8.

9.Tam samo, ark. 12.

10. Tam samo, ark. 117.

11. f. R-1, op. 3, spr. 1852, ark. 30 zv.

12. f. R-1, op. 3, spr. 1875, ark. 4, 9 zv.

13. f. R-3285, op. 1, spr. 51, ark. 5

14. f. R-3285, op. 1, spr. 51, ark. 12

15. f. R-3211, op. 1, spr. 24, ark. 2.

16. Kalakura, O. (2007), Poliaky v etnopolitychnykh protsesakh na zemliakh Ukrainy u KhKh stolitti, Znannia Ukrainy, Kiiv, 508 s.

17. Kubiiovych, V. (1983), Etnichni hrupy pivdennozakhidnoi Ukrainy (Halychyny) na 1. 1. 1939,Visbaden, 174 s.

18. Leskiv, M. (2008), Radianskyi rezhym u zakhidnykh oblastiakh Ukrainy (1944-1953 rr.): dys. … kand. ist. nauk 07.00.01. Lviv, 196 s.

19. Makarchuk, S. (2008), Etnodemohrafichni protsesy v Halychyni u XX st., Halychyna: Etnichna istoriia: Tematychnyi zbirnyk statei. Lviv: Vydavnychyi tsentr LNU imeni Ivana Franka, S.130–165.

20. Naulko, V. (1990), Dynamika etnichnoho skladu naselennia Ternopilshchyny (XIX–XX st.), Tez. dop. ta povid. 1-yi Ternop. obl. nauk. ist. – kraiezn. konf. Sektsiia V. Ternopil, Ch. III, S.2–4.

21. (1973), Pidsumky Vsesoiuznoho perepysu naselennia 1970 r. Natsionalnyi sklad naselennia SRSR, soiuznykh i avtonomnykh respublik, kraiv, oblastei i natsionalnykh okruhiv. – Vidomosti pro kilkist, etnichnyi ta movnyi sklad halytskoho suspilstva daiut radianski perepysy naselennia 1959, 1970, 1979 i 1989 rr., Moskva, T.4, 567 s.

22. Skliar, V. (2008), Etnichnyi sklad naselennia Ukpainy 1959–1989 pp. : etnomovni naslidky posiishchennia, Byd. tsentp «Pposvita», Kiiv, 92 c.

23. Terliuk, I. (1997), Rosiiany zakhidnykh oblastei Ukrainy (1944–1996 rr.) (Etnosotsialne doslidzhennia), Tsentr Yevropy, Lviv, 176 s.

24. Tymkiv, I. (2015), Dynamika narodzhuvanosti miskoho naselennia Ternopilskoi oblasti v 50–60 rr. XX st., Materialy Vseukrainskoi naukovoi konferentsii «Istoriia Ukrainy: suchasni vyklyky», TNPU im. V.Hnatiuka, Ternopil, S.123–130.

25. Tymkiv, I. (2014), Kharakterystyka dynamiky naselennia Ternopilskoi oblasti 1956–1960 rokiv, Materialy II Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii «Ternopil i Ternopillia v istorii ta kulturi Ukrainy i svitu (vid naidavnishykh chasiv do sohodennia)» / Za zah. red. prof. I. S. Zuliaka, Vektor, Ternopil, S. 212–215.

27. Chornyi, S. (2001), Natsionalnyi sklad naselennia Ukrainy v XX storichchi. Dovidnyk. DNVP «Kartohrafiia», Kiiv, 88 s.

Author Biography

Ivan Tymkiv

Tymkiv Ivan Volodymyrovych – postgraduate student of Ternopil Volodymyr Hnatyuk National Pedagogical University.

Published
2018-04-12
How to Cite
Tymkiv, I. (2018). ETHNIC CHANGES IN THE POPULATION STRUCTURE OF TERNOPIL REGION IN 50S–60S IN XX CENTURY. Scientific Notes on Ukrainian History, (43), 143-148. Retrieved from https://snouh.com/index.php/journal/article/view/21
Section
PART І. HISTORY OF UKRAINE