P.Y.Stebnitsky’s cooperation with Grinchenko’s family in the book publishing (the beginning of the ХХth century)

  • Inna Demuz
Keywords: P.Y. Stebnitsky, the Grinchenkos, Grinchenkos, «Charitable Society for publication of generally useful and cheap books», book publishing, book production, library, manuscript, honorarium

Abstract

This article describes the features of the printing and distribution of Ukrainian-language book production in the early ХХth century through Peter Stebnitskiy’s activity – an outstanding social activist, publisher, the head of «Charitable Society for publication of generally useful and cheap books» (Saint Petersburg) and the families of Ukrainian writers – Boris and Maria Grinchenko, their cooperation in the fi eld of book publishing is highlighted. In the article writing the principles of historicism, scientifi c objectivity and systematicity as well as problem-chronological, comparative historical and descriptive methods have been used. The author has been involved P.Y. Stebnitsky’s and the Grinchenkos’ mutual epistolary, which is in the fund ІІІ of Institute of Manuscripts of the National Library of Ukraine after V.I. Vernadsky, on the basis of such analyze it was found that the active cooperation of the public fi gures was directed primarily to the Ukrainian books distribution among the population and general public education. Such cooperation consisted of mutual discussion and editing of writers’ manuscripts, which were under the imprinted as «Charitable Society for publication of generally useful and cheap books». In particular P.Y. Stebnitsky with B.D. Grinchenko discussed the publishing and payment of his stories, consulted on the «Dictionary of the Ukrainian language»; after the writer death continued intercourse with his wife for printing books, pamphlets, reference and even textbooks. An important milestone in the relationship of P.Y. Stebnitsky and M.M. Grinchenko was her wish to transfer B.D. Grinchenko’s library into ownership of Charitable Society and, therefore, implementation of all organizational issues related to the transmission, as well as with the preparation of comprehensive library catalogue.

References

1. Bolabolchenko A. Try doli: Modest Levytskyy. Petro Stebnytskyy. Maksym Slavynskyy. Biohrafi chni narysy / Anatoliy Bolabolchenko. – K.: Litopys, 1999. – 85 s.

2. Demuz I. Diyalnist «Blahodiynoho tovarystva z vydannya zahalnokorysnykh i deshevykh knyh» (1898-1908) / I. Demuz // Naukovi zapysky z ukrayinskoyi istoriyi: Zb. nauk. st. – Vyp. 23. – Pereyaslav-Khmelnytskyy, 2009. – S. 73-81.

3. Verkalets M.M. Pedahohichni ideyi B.D. Hrinchenka / M.M. Verkalets. – K.: T-vo Znannya URSR, 1990. – 48 s.

4. Demuz I. Diyalnist «Blahodiynoho tovarystva z vydannya zahalnokorysnykh i deshevykh knyh» (1909-1918) / I. Demuz // Chasopys ukrayinskoyi istoriyi / Za red. d.i.n., prof. A.P. Kotsura. – K., 2010. – Vyp. 18. – S. 31-37.

5. Demuz I. Epistolyariy P.Ya. Stebnytskoho yak odne z klyuchovykh dzherel vyvchennya povsyakdennosti pochatku KhKh st. / I. Demuz // Istoriya povsyakdennosti: teoriya ta praktyka: Materialy Vseukrayinskoyi naukovoyi konferentsiyi, m. Pereyaslav-Khmelnytskyy, 14-15 travnya 2010 r. / [Upor. Lukashevych O.M., Nahayko T.Yu.]. – Pereyaslav-Khmelnytskyy, 2010. – S. 84-86.

6. Demuz I. Natsiokulturnyy aspekt diyalnosti B.D. Hrinchenka v istorychniy retrospektyvi: istoriohrafi ya problemy / I. Demuz // Naukovi zapysky z ukrayinskoyi istoriyi: Zbirnyk naukovykh statey. – Ternopil: Aston, 2007. – Vyp. 19. – S. 159-165.

7. Demuz I. Petro Yanuariyovych Stebnytskyy: shtrykhy do biohrafi yi (1862-1923) / I. Demuz // Elektronne naukove fakhove vydannya «Istoriya nauky i biohrafi styka»; Derzhavna naukova s/h biblioteka Ukrayins’koyi akademiyi ahrarnykh nauk. – 2009. – № 4.

8. Dubrovina L.A. Kontseptsiya knyzhkovoho fondu ukrayiniky P.Ya. Stebnytskoho / L.A. Dubrovina, O.P. Stepchenko // Rukopysna ta knyzhkova spadshchyna Ukrayiny. – K., 2003. – Vyp. 8. – S. 273-283.

9. Dumanska M.I. Orhanizatsiyno-vydavnychi ta redaktorski aspekty diyalnosti Mariyi Hrinchenko: avtoref. dys. ... kand. z sots. komunikatsiy : 27.00.05 / Dumanska Mariya Ihorivna; Klasychnyy pryvatnyy un-t. – Zaporizhzhya, 2010. – 20 s.

10. Yevhen Chykalenko i Petro Stebnytskyy. Lystuvannya. 1901-1922 roky / [upor.: N. Myronets, I. Starovoytenko, O. Stepchenko; vst. stattya: N. Myronets, I. Starovoytenko]. – K.: Tempora, 2008. – 628 s.

11. Zhyvotenko-Piankiv A. Pedahohichno-prosvitnytska pratsya Borysa Hrinchenka / A. Zhyvotenko-Piankiv. – K.: Vyd. tsentr «Prosvita», 1999. – 176 s.

12. Zubkova N.M. Arkhiv i biblioteka vydatnoho diyacha ukrayinskoho prosvitnytstva B.D. Hrinchenka (z fondiv Natsional›noyi biblioteky Ukrayiny im. V.I. Vernadskoho): [dzhereloznav. i knyhoznav. doslidzh.] / Nataliya Mykhaylivna Zubkova; NAN Ukrayiny; Natsionalna biblioteka Ukrayiny im. V.I. Vernads›koho. Instytut rukopysu. – K. : NBU im. V.I. Vernadskoho, 2008. – 178 s.

13. Zubkova N.M. Lystuvannya P.Ya. Stebnytskoho z S.O. Yefremovym yak dzherelo z istoriyi narodnoho prosvitnytstva v Ukrayini pochatku ХХ st. / N.M. Zubkova, O.P. Stepchenko // Rukopysna ta knyzhkova spadshchyna Ukrayiny. – K., 2005. – Vyp. 10. – S. 366-374.

14. Ivanytska S.H. «Ukrayinskyy proekt» v diyalnosti ta otsinkakh P.Ya. Stebnytskoho (1905–1908 roky) // Ivanytska S.H. Ukrayinska liberalno-demokratychna partiyna elita: «kolektyvnyy portret» (kinets ХIХ – pochatok ХХ st.). – Zaporizhzhya: Prosvita, 2011. – S. 209-235.

15. Ivanitskaya S.G. 1919 god i sudba Ukrainy v interpretatsii liderov Ukrainskoy partii sotsialistov-federalistov (iz publitsisticheskogo naslediya P.Ya. Stebnitskogo) // Ivanytska S.H. Ukrayinska liberalno-demokratychna partiyna elita: «kolektyvnyy portret» (kinets ХIХ – pochatok ХХ st.). – Zaporizhzhya: Prosvita, 2011. – S. 235–244.

16. Lystuvannya P.Ya. Stebnytskoho / upor., vstup. st. i koment. I.O. Demuz; DVNZ «Pereyaslav-Khmelnytskyy derzhavnyy pedahohichnyy universytet imeni Hryhoriya Skovorody». – Korsun-Shevchenkivskyy: FOP Havryshenko V.M., 2011. – 249 s.

17. Malysh M.M. Knyhovydavnycha diyalnist Borysa Hrinchenka: avtoref. dys. … kand. fi lol. nauk: 10.01.10 / Myroslava Mykhaylivna Malysh. – K., 1994. – 20 s.

18. Myronets N. Petro Stebnytskyy v ukrayinskomu natsionalnomu zhytti (do 150-richchya vid dnya narodzhennya): Monohrafi ya / N. Myronets, V. Piskun, I. Starovoytenko ta in. – K., 2013. – 252 s.

19. Nezhyva L.L. Mariya Zahirnya: Literaturnyy portret / L.L. Nezhyva. – Luhansk: Znannya, 2003. – 170 s.

20. Nezhyvyy O.I. Borys Hrinchenko: pedahohichna spadshchyna ta problemy suchasnoyi osvity: [monohrafi ya] / O.I. Nezhyvyy. – [Vyd. 2-he, dop.]. – Luhansk: Znannya, 2007. – 188 s.

21. Pastukh B.V. Borys Hrinchenko – bezkompromisnyy lytsar natsionalnoyi ideyi / B.V. Pastukh. – Luhansk: Knyzhkovyy svit, 1998. – 164 s.

22. Pohribnyy A.H. Borys Hrinchenko / A.H. Pohribnyy. – K.: Dnipro, 1988. – 270 s.

23. Pohribnyy A.H. Borys Hrinchenko v literaturnomu rusi kintsya ХIХ – pochatku ХХ st. Pytannya ideyno-estetychnoyi evolyutsiyi / A.H. Pohribnyy. – K.: Lybid, 1990. – 232 s.

24. P. Stebnytskyy. Vybrani tvory / Uporyadkuvannya ta vstupna stattya Inny Starovoytenko. – K.: Tempora, 2009. – 632 s.

25. Smilyanskyy L. Borys Hrinchenko: Krytychno-biohraf. narys / L. Smilyanskyy; Ya. Savchenko (red.). – Kh.; K. : Derzhvydav Ukrayiny, 1930. – 104s. – (Populyarni narysy pro ukrayins›kykh klyasykiv).

26. Soloidenko H. Petro Stebnytskyy – oboronets ukrayinskoyi knyhy ta ukrayinskoyi movy / H. Soloidenko // Bibliotechnyy visnyk. – K., 2007. – № 2. – S. 29-33.

27. Starovoytenko I. Lystuvannya Ye.Kh. Chykalenka z P.Ya. Stebnytskym yak istorychne dzherelo / I. Starovoytenko // Arkheohrafi chnyy shchorichnyk. – K.; Nyu-York: Vydavnytstvo M.P. Kots, 2004. – Vyp. 8/9. – S. 112-138.

28. Starovoytenko I. Ukrayinskyy natsionalnyy rukh pochatku ХХ st. v interpretatsiyi publitsysta P. Stebnytskoho / I. Starovoytenko // Ukrayintsi: svitova natsiya pered vyklykamy ХХI stolittya. – K., 2006. – S. 320-334.

29. Starovoytenko I.M. Lystuvannya Yevhena Chykalenka yak istorychne dzherelo: dys... kand. ist. nauk: 07.00.06 – istoriohrafi ya, dzhereloznavstvo ta spetsial›ni istorychni dystsypliny / Inna Mykhaylivna Starovoytenko. – K., 2004. – 322 s.

30. Statyeyeva V. Ukrayinski pysmennyky pro problemy literaturnoyi movy ta movoznavstva kintsya ХIХ – pochatku ХХ st. (na materialakh spadshchyny M. Kotsyubynskoho, Lesi Ukrayinky, B. Hrinchenka ta in.) / V. Statyeyeva. – Uzhhorod: Patent, 1997. – 408 s.

31. T.H. Shevchenko v epistolyariyi viddilu rukopysiv [Elektronnyy resurs] / Upor.: A.H. Adamenko, M.P. Vizyr (ker.), I.D. Lysochenko, Y.V. Shubynskyy; vidp. red. F.K. Sarana; Akademiya Nauk Ukrayinskoyi RSR, Tsentralna naukova biblioteka. – K.: Naukova dumka, 1966. – Rezhym dostupu: http://litopys.org.ua/shevchenko/epis12.htm.

32. Instytut rukopysiv NBU im. V. Vernadskoho (dali – IR NBUV). – F. III. – Spr. 39312. – Lyst P.Ya. Stebnyts›koho do B.D. Hrinchenka vid 4 lystopada 1906 r.

33. IR NBUV. – F. III. – Spr. 39451. – Lyst P.Ya. Stebnytskoho do B.D. Hrinchenka vid 18 lyutoho 1907 r.

34. IR NBUV. – F. III. – Spr. 39452. – Lyst P.Ya. Stebnytskoho do B.D. Hrinchenka vid 30 veresnya 1902 r.

35. IR NBUV. – F. III. – Spr. 39453. – Lyst P.Ya. Stebnytskoho do B.D. Hrinchenka vid 1 serpnya 1902 r.

36. IR NBUV. – F. III. – Spr. 39455. – Lyst P.Ya. Stebnytskoho do B.D. Hrinchenka vid 16 travnya 1902 r.

37. IR NBUV. – F. III. – Spr. 39 456. – Lyst P.Ya. Stebnyts›koho do B.D. Hrinchenka vid 13 bereznya 1902 r.

38. IR NBUV. – F. III. – Spr. 39457. – Lyst P.Ya. Stebnytskoho do B.D. Hrinchenka vіd 14 sichnya 1902 r.

39. IR NBUV. – F. III. – Spr. 43702. – Lyst P.Ya. Stebnytskoho do M.M. Hrinchenko vid 6 sichnya 1917 r.

40. IR NBUV. – F. III. – Spr. 43703. – Lyst P.Ya. Stebnytskoho do M.M. Hrinchenko vid 3 lystopada 1916 r.

41. IR NBUV. – F. III. – Spr. 43704. – Lyst P.Ya. Stebnytskoho do M.M. Hrinchenko vid 23 zhovtnya 1916 r.

42. IR NBUV. – F. III. – Spr. 43705. – Lyst P.Ya. Stebnytskoho do M.M. Hrinchenko vid 8 veresnya 1916 r.

43. IR NBUV. – F. III. – Spr. 43706. – Lyst P.Ya. Stebnytskoho do M.M. Hrinchenko vid 12 bereznya 1916 r.

44. IR NBUV. – F. III. – Spr. 43707. – Lyst P.Ya. Stebnytskoho do M.M. Hrinchenko vid 27 lyutoho 1915 r.

45. IR NBUV. – F. III. – Spr. 43709. – Lyst P.Ya. Stebnytskoho do M.M. Hrinchenko vid 14 serpnya 1913 r.

46. IR NBUV. – F. III. – Spr. 43710. – Lyst P.Ya. Stebnytskoho do M.M. Hrinchenko vid 2 hrudnya 1911 r.

47. IR NBUV. – F. III. – Spr. 43711. – Lyst P.Ya. Stebnytskoho do M.M. Hrinchenko vid 27 serpnya 1911 r.

48. IR NBUV. – F. III. – Spr. 43712. – Lyst P.Ya. Stebnytskoho do M.M. Hrinchenko vid 21 zhovtnya 1911 r.

49. IR NBUV. – F. III. – Spr. 43713. – Lyst P.Ya. Stebnytskoho do M.M. Hrinchenko vid 21 serpnya 1911 r.

50. IR NBUV. – F. III. – Spr. 43714. – Lyst P.Ya. Stebnytskoho do M.M. Hrinchenko vid 29 lypnya 1911 r.

51. IR NBUV. – F. III. – Spr. 43715. – Lyst P.Ya. Stebnytskoho do M.M. Hrinchenko vid 20 zhovtnya 1910 r.

52. IR NBUV. – F. III. – Spr. 43716. – Lyst P.Ya. Stebnytskoho do M.M. Hrinchenko vid 5 lystopada 1910 r.

53. IR NBUV. – F. III. – Spr. 43717. – Lyst P.Ya. Stebnytskoho do M.M. Hrinchenko vid 23 serpnya 1910 r.

54. IR NBUV. – F. III. – Spr. 44147. – Lyst M.M. Hrinchenko do P.Ya. Stebnytskoho vid 31 bereznya 1915 r.

55. IR NBUV. – F. III. – Spr. 44148. – Lyst M.M. Hrinchenko do P.Ya. Stebnytskoho vid 18 lyutoho 1915 r.

56. IR NBUV. – F. III. – Spr. 52015. – Lyst B.D. Hrinchenka do P.Ya. Stebnytskoho vid 30 bereznya 1907 r.

57. IR NBUV. – F. III. – Spr. 52016. – Lyst M.M. Hrinchenko do P.Ya. Stebnytskoho vid 5 serpnya 1913 r.

58. IR NBUV. – F. III. – Spr. 52017. – Lyst M.M. Hrinchenko do P.Ya. Stebnytskoho vid 20 lystopada 1913 r.

59. IR NBUV. – F. III. – Spr. 52 018. – Lyst M.M. Hrinchenko do P.Ya. Stebnytskoho vid 24 serpnya 1911 r.

60. IR NBUV. – F. III. – Spr. 52019. – Lyst M.M. Hrinchenko do P.Ya. Stebnytskoho vid 14 zhovtnya 1911 r.

61. IR NBUV. – F. III. – Spr. 52 020. – Lyst M.M. Hrinchenko do P.Ya. Stebnytskoho vid 5 lyutoho 1916 r.

62. IR NBUV. – F. III. – Spr. 52023. – Lyst M.M. Hrinchenko do P.Ya. Stebnytskoho vid 27 zhovtnya 1916 r.

63. IR NBUV. – F. III. – Spr. 52 024. – Lyst M.M. Hrinchenko do P.Ya. Stebnytskoho vid 4 hrudnya 1916 r.

64. IR NBUV. – F. III. – Spr. 52025. – Lyst M.M. Hrinchenko do P.Ya. Stebnytskoho vid 10 sichnya 1917 r.
Published
2017-09-25
How to Cite
Demuz, I. (2017). P.Y.Stebnitsky’s cooperation with Grinchenko’s family in the book publishing (the beginning of the ХХth century). Scientific Notes on Ukrainian History, (35), 39-53. Retrieved from https://snouh.com/index.php/journal/article/view/203
Section
PART І. HISTORY OF UKRAINE