Archaeological education in Ukrainian lands in the second half ХІХ – early ХХ century.

  • Oleksiy Lukashevych
Keywords: archaeological education, Archaeological Institute of Kyiv, Archaeological Institute of Odessa, University of St. Volodymyr, Kharkov University, Lviv University

Abstract

The article deals with the development of archaeological education in Ukrainian lands in the second half XIX – early XX century. Indicated that the major scientifi c institutions that existed during this period were Kyiv University of St. Volodymyr and Historical Society of Nestor-Chronicler, Kharkov University, University of Novorossiya, Nizhyn Institute of History and Philology, historical and philological association with them, University of Francis I and Historical Society in Lviv, Chernivtsi University. Separately allocated specialized institutions to train archaeologists, archivists, museum workers, librarians and ethnographers were Kyiv and Odessa Archaeological Institute. After the closure of archaeologists trained Ukrainian esearch Institute of Material Culture (Kharkiv), archaeological research section of the Department of Geography and Anthropology (Kharkiv) Research Department of History of Ukraine, Research Department of Geology (Kharkiv). Since 1925 postgraduate introduced and in museums.

References

1. Bilas N. Arkheolohichna nauka u Lvivskomu universyteti(ХІХ-30-ti roky ХХ st.) /N. Bilas // Arkheolohichni doslidzhennya Lvivskoho universytetu. – 2005. – Vyp.8. – S.46-114.

2. Bohdanyshyna O. Mikronaukovi hrupy v strukturakh ukrayinskoyi istorychnoyi naukydruhoyi polovyny ХІХ – pochatku ХХ st. / O. Bohdanyshyna // Eydos. – №4. – 2009. – S. 183- 192.

3. Hryhoryeva L. Rol V.B. Antonovycha (1834-1908) u formuvanni ukrayinskoyi arkheolohiyi / L. Hryhoryeva // Etnichna istoriya narodiv Yevropy. – 2011. – Vyp. 35. – S. 49-54.

4. Kuzmenko M.M. Naukovo-pedahohichna intelihentsiya USRR 20-30-kh rr. ХХ st.: evolyutsiya sotsialno-istorychnoho typu: avtoref. dys. ... dokt. ist. nauk: 07.00.01 / M.M. Kuzmenko; Kharkivskyy natsionalnyy universytet imeni V.N. Karazina. – Kh., 2005. – 25 s.

5. Kurinnyy P. Istoriya arkheolohichnoho znannya pro Ukrayinu / P. Kurinnyy. – Myunkhen, 1970. – 140 s.

6. Matyash I.B. Arkheolohichni instytuty v Kyyevi ta Odesi / I.B. Matyash // Entsyklopediya istoriyi Ukrayiny: T. 1: A–V. – K.: Naukova dumka, 2003. – S. 134.

7. Skyrda V.V. Arkheolohichna nauka u Kharkivskomu universyteti (1805 – 1920 rr.): Avtoref. dys... kand. ist. nauk: 07.00.04 / V.V. Skyrda; NAN Ukrayiny. In-t arkheol. – K., 2000. – 18 s.

8. Yanenko A.S. Pidhotovka ta pivyshchennya kvalifi katsiyi arkheolohichnykh kadriv pry muzeyakh USRR (1920-ti – pochatok 1930-kh rr.) / A.S. Yanenko, S.V. Tarnavska // Sivershchyna v istoriyi Ukrayiny: zb. nauk. prats. – K. - Hlukhiv, 2011. – Vyp. 5.– S. 363-367.
Published
2017-09-02
How to Cite
Lukashevych, O. (2017). Archaeological education in Ukrainian lands in the second half ХІХ – early ХХ century. Scientific Notes on Ukrainian History, (35), 34-38. Retrieved from https://snouh.com/index.php/journal/article/view/202
Section
PART І. HISTORY OF UKRAINE