Development of relations of state and society Ukraine in 1990.

  • Maksym Zapletnyuk
Keywords: civil society, political participation, political functions, «shadow» economy, family lands groups, economical reforms and monetarism

Abstract

The article analyzes the features of the formation of political parties in Ukraine and their purpose. Basic factors that determined character of forming of mutual relations between the state and society in Ukraine in 1990th are lighted up, such as the formation of legislative principles of local self-regulation of NGOs and others. The role of creation of laws activity is certain in forming of elements of civil society. Distinguished 5 groups of ruling elite of independent Ukraine: former party, government and business leaders; representatives of scientifi c circles of intellectuals; open ideological opponents of the communist regime; representatives of businesses; demagogues. The social and political structure of Ukrainian ruling elite. We describe the trends and processes of formation of the system of ethno-political management.

References

1. Barkov V.Yu. Problema konsolidatsiyi ukrayinskoho suspilstva / V.Yu. Barkov, T.V. Rozova // Ukrayinskyy sotsium / za red. V.S. Krysachenka. – K.: Znannya Ukrayiny, 2005. – S. 650-657.

2. Berezovskyy V. Konsolidatsiya ukrayinskoho molodizhnoho rukhu – vazhlyvyy chynnyk sotsialnoho prohresu v Ukrayini / V. Berezovskyy // Maybutnye Ukrayiny v rukakh molodi / Zbirnyk materialiv IV Svitovoho Konhresu Ukrayinskykh Molodizhnykh Orhanizatsiy. Kyyiv, 21-23 serpnya 1998 roku / Ukrayinskyy natsionalnyy komitet molodizhnykh orhanizatsiy, Ukrayinskyy instytut sotsialnykh doslidzhen. – K., 1998. – S. 17-22.

3. Borodin Ye.I. Istoriya formuvannya derzhavnoyi molodizhnoyi polityky v Ukrayini (1991-2004): Monohrafi ya / Ye.I. Borodin. – Dnipropetrovsk: Herda, 2006. – 472 s.

4. Horyelov M.Ye. Ukrayinska etnichna natsiya / M.Ye. Horyelov, O.P. Motsya, O.O. Rafalskyy. – K.: EKO-Prodakshn, 2012. – 192 s.

5. Hrechenko V.A. Typolohiya politychnykh konfl iktiv u Verkhovniy Radi Ukrayiny / V.A. Hrechenko // Parlamentaryzm v Ukrayini: teoriya ta praktyka. Materialy mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi. – K.: At «Knyha», 2001. – S. 162-166.

6. Derzhava i hromadyanske suspilstvo v Ukrayini: poshuk kontseptsiyi spivpratsi: analitychna dopovid / za red. O.M. Mayborody. – K.: IPiEND im. I.F. Kurasa NAN Ukrayiny, 2013. – 376 s.

7. Derzhava i suspilstvo v Ukrayini: istoriya i suchasnist / za red. O.M. Mayborody. – K.: IPiEND im. I.F. Kurasa NAN Ukrayiny, 2013. – 184 s.

8. Karmazina M. Etapy rozvytku bahatopartiynosti v Ukrayini (kinets 1988-2011 rr.) / M. Karmazina // Partiyna systema suchasnoyi Ukrayiny: evolyutsiya, tendentsiyi ta perspektyvy rozvytku: materialy mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi. 24-25 lystopada 2011 r. – K.: IPiEND, 2012. – S. 75-106.

9. Kotyhorenko V.O. Etnichni protyrichchya i konfl ikty v suchasniy Ukrayini: politolohichnyy kontsept / V.O. Kotyhorenko. – K.: Svitohlyad, 2004. – 722 s.

10. Morhun V.A. Suspilno-politychni problemy rozbudovy hromadyanskoho suspilstva v nezalezhniy Ukrayini: istorychnyy aspekt / V.A. Morhun: avtoref. dys. dokt. ist. nauk. – Donetsk, 2003. – 38 s.

11. Polevyy V.I. Konstytutsiyna vidpovidalnist politychnykh partiy v Ukrayini / V.I. Polevyy: avtoref. dys. … kand. yuryd. nauk. – K., 2004. – 20 s.

12. Pro molodizhni ta dytyachi hromads’ki orhanizatsiyi / Zakon Ukrayiny vid 1 hrudnya 1998 r. № 281- XIV // Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. – 1999. – № 1. – St. 2.

13. Pro ob’yednannya hromadyan / Zakon Ukrayiny vid 16 chervnya 1992 r. № 24-60-XII [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=5&user=o1y1992

14. Pro pershocherhovi zakhody shchodo realizatsiyi derzhavnoyi molodizhnoyi polityky ta pidtrymky molodizhnykh hromadskykh orhanizatsiy / Ukaz Prezydenta Ukrayiny vid 6 zhovtnya 1999 r. № 1284/99 [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon2.rada.gov.ua/rada/show/1284/99

15. Rozporyadzhennya Prezydenta Ukrayiny «Pro zakhody shchodo dalshoho vdoskonalennya systemy patriotychnoho vykhovannya molodi» vid 29 chervnya 2001 r. № 173 // Uryadovyy kuryer. – 2001. – 5 lypnya.

16. Ukrayina: politychna istoriya. XX – pochatok XXI st. – K.: Parlamentske vyd-vo, 2007. – 1028 s.
Published
2017-09-02
How to Cite
Zapletnyuk, M. (2017). Development of relations of state and society Ukraine in 1990. Scientific Notes on Ukrainian History, (36), 93-100. Retrieved from https://snouh.com/index.php/journal/article/view/185
Section
PART І. HISTORY OF UKRAINE