Infl uence of the landlords of Izmail administration on credit relations of the region (beginning of XX century.)

  • Oleksandr Mihailov
Keywords: the nobility, Bessarabian province, fi nance, Izmail county, district cash, loans

Abstract

The article analyzes the characteristics of an administrative and organizational regulation of credit policy in the province of Bessarabia. Particular attention is paid to fi nancial transactions of Izmail administration. It was found that when they made a full-time staff of public credit institutions the full preference completed to representatives of the nobility, who were represented in all the major banking and fi nancial institutions in the region. Despite this dominance of the aristocracy in the credit business of Izmail county the issue of bilateral relations with lenders were very successful, that indicated the competence and effective work of the employees of these institutions.

References

1. Adres-kalendar Bessarabskoy gubernii na 1911 g. / [Pod. red. B.A. Topiro]. – Kishinev: Gubernskaya tipografi ya, 1911. – 545 s.

2. Adres-kalendar Bessarabskoy gubernii na 1914 g. / [Pod. red. B.A. Topiro]. – Kishinev: Gubernskaya tipografi ya, 1914. – 520 s.

3. Ekonomichna istoriya Ukrayiny: Istoryko-ekonomichne doslidzhennya: v 2 t. / [avt. kol.: T.A. Balabushevych, V.D. Baran, V.K. Baran ta in.]; vidp. red. V.A. Smoliy. – [T. 1.].– K.: NAN Ukrayiny. Inctytut istoriyi Ukrayiny. Nika-Tsentr, 2011. – 608 s.

4. Komunalna ustanova «Izmayilskyy arkhiv» (dali KUIA), f. 2. Izmailskaya gorodskaya uprava, op. 1, spr. 454. Otnoshenie upravy v pravlenie Poltavskogo zemelnogo banka i v pravlenie Bessarabsko-Tavricheskogo zemelnogo banka o predostavlenii otsrochek v uplate zaymov v 1908 g., 2 ark.

5. KUІA, f. 2. Izmailskaya gorodskaya uprava, op. 1, spr. 558. Zakon o kredite dlya gorodov i zemstv v 1913 g., 111 ark.

6. KUІA, f. 47. Akkermanskaya uezdnaya zemskaya uprava, op. 1, spr. 10. Perepiska s Bessarabskoy gubernskoy zemskoy upravoy ob otkrytii v selakh uezda ssudo-sberegatelnykh tovarishchestv i ikh sostoyanii v 1875-1905 gg., 418 ark.

7. Shevchenko V.V. Pryvatne bankirske pidpryyemnytstvo v Odesi (ХIХ – pochatok ХХ st.) / V.V. Shevchenko – K.: NAN Ukrayiny. In-t istoriyi Ukrayiny, 2010. – 266 s.

8. Shemyakov D.E. Ocherki ekonomicheskoy istorii Bessarabii epokhi imperializma / Dmitriy Єgorovich Shemyakov. – Kishinev: Shtiintsa, 1980. – 252 s.
Published
2017-09-02
How to Cite
Mihailov, O. (2017). Infl uence of the landlords of Izmail administration on credit relations of the region (beginning of XX century.). Scientific Notes on Ukrainian History, (36), 59-64. Retrieved from https://snouh.com/index.php/journal/article/view/180
Section
PART І. HISTORY OF UKRAINE