The religious symbol of easter – pysanka – in the archival sources of the beginning of the XX th century from Ovruch region.

  • Viktor Tkachenko
Keywords: pysanka, krashanky, ornamental motifs, Ovruch region, archive, sources

Abstract

In the article are investigated the paticullaries of pysanka in Ovruch region in the fi rst quarter of the XXth century on the base of the materials from the Archival Scientifi c. According to the informational materials keeping at the archive, the Easer symbol – pysanka – was painted by the girls from the age of nine. They were exchanged, gifted and used in different rites. People believed in the magic power of the sanctifi ed egg. Also before the Easter, as in the other regions, krashanky were made, and played «v bytka», «kotiuchky» etc. The ornamentation of pysanky is the important element of their painting. The preservation of the old, autochthonous ornamental motifs and their names was characteristic for villages and towns of Ovruch region. There were the names of religious turn, like «khrest», «Bozha ruchka», «drabynka» among them. The methods of search, analysis, the generalization of the collected material were used for the investigation of pysankarstvo and pysanka as the religious symbol of the Easter in Ovruch region. It gave the opportunity to draw the new sources according to the investigated question to the scientifi c circulation.

References

1. Arkhivni naukovi fondy rukopysiv ta fonozapysiv Іnstytutu mystetstvoznavstva, folklorystyky ta etnologii im. M. T. Ryl’skogo NAN Ukrainy (АNFRF ІМFЕ) – F. 16. Volynskyj krayeznavchyj muzej, od. zb. 11. Іnvеntarni kartky Volynskogo krayeznavchogo muzeju, аrk. 190.

2. АNFRF ІМFЕ. – F. 16. Volynskyj krayeznavchyj muzej, od. zb. 45. Ovruchckyj povit, 1911. Rukopys, druk, 26 аrk.

3. АNFRF ІМFЕ. – F. 16. Volynskyj krayeznavchyj muzej, od. zb. 57. Pro pysanky ta krashanky j malovanky. Zapysano uchytelyamy v s. Gladkovychi na Kоrоstеnshchyni, 1925 р. Rukopys, 9 аrk.

4. АNFRF ІМFЕ. – F. 16. Volynskyj krayeznavchyj muzej, od. zb. 63. Svodnaja vedomost о pysankakh. Rukopys, 11 аrk.

5. Adrug A. Pysanky Chernihivshchyny: istorija і suchasnist. / Upravlinnja u spravakh presy ta iformatstii / [Vidpovidalnyj redaktor – kand. іst. nauk., dotstent О. B. Коvаlеnkо] / A. Adrug. – Chernihiv : КP «Chernihivski оberegy», 2005. – 59 s.: іl.

6. Harbuzova L. Pysanky Volynskоi hubernii kintstja ХІХ – pochatku ХХ st. v zibranni Zhytomyrs’koho krayeznavchoho muzeju, / L. Harbuzova // Volyn – Zhytomyrshchyna. Іstoryko-fi lologichnuj zbirnyk z regional’nykh problem. – Zhytomyr, 1998. – Кn. 3. – S. 91.

7. Tkachenko V. Volynski pysanky / V. Tkachenko // Ukraina nа mezhi tysjacholit’: etnos, natstija, kul’tura. – K.: Vydavnytsttvo Аsotstiatstii еtnologiv, 2000. – Кn. 1-2. – S. 382-389.

8. Tkachenko V. Pysankarstvo ta pysanky sela Gladkovychi na Ovruchchyni v pershiy chverti ХХ stolittya (za аrkhivnymy materialamy) / V. Tkachenko // Nаrоdnа tvorchist ta etnologiya. – 2014. – № 5. – S. 35-42.
Published
2017-09-02
How to Cite
Tkachenko, V. (2017). The religious symbol of easter – pysanka – in the archival sources of the beginning of the XX th century from Ovruch region. Scientific Notes on Ukrainian History, (36), 47-53. Retrieved from https://snouh.com/index.php/journal/article/view/178
Section
PART І. HISTORY OF UKRAINE