SCIENTIFIC AND RESEARCH ACTIVITY OF KYIV INSTITUTE OF ARCHAEOLOGY

  • Anastasia Stavytska
Keywords: Kyiv Institute of archaeology, expeditions, antiquities and arts, research excursions, excursions and visits

Abstract

The article describes the scientific expeditions of the staff and students of Kyiv Institute of archaeology, an educational and scientific institution, which was aimed at the development of archeology, archeology, history, library science, and the training of specialists for positions in archives, museums, libraries of public and private. The trips to Chernihiv, Kaniv, Pereyaslav, Nizhyn, Novgorod-Siversky, Boryspil are analyzed. Excursions to museums and various private collections were also held in Kyiv in order to inspect antiquities. It is considered that at first, before expeditions, scientists gave lectures on the topics of future travel, and then - they presented reports, which announced the results of the work. It was concluded that the purpose of scientific expeditions was to comprehensively study the monuments of antiquity and art and publish the results of scientific research on the actual problems of archeology, history and art.


Key words: , , , ,
.

References

1.Arkhivni naukovi fondy rukopysiv ta fonozapysiv Instytutu mystetstvoznavstva, folklorystyky ta etnolohii im. M.T. Rylskoho NAN Ukrainy. F. 13 (Ernst F.L. (1891–1942). Od.zb. 13. Materialy pedahohichnoi roboty F. Ernsta v haluzi istorii ukrainskoho mystetstva. Plany, zavdannia, zvity, zaiavy, zamitky toshcho, 1923–1933 rr., 36 ark.

2.Ernst, F. (1923), «Ekspedytsii dlia studiiuvannia ukrainskoi starovyny» [Expeditions for studying Ukrainian antiquities], Chervonyi shliakh [Red way], №8, pp. 282-284.

3.Ernst, F. (1923), «Studiiuvannia pam’iatok mystetstva m. Chernyhova» [Studying the art objects of Chernigov], Chervonyi shliakh [Red way], №6-7, pp. 228-230.

4.Instytut rukopysiv Natsionalnoi biblioteky Ukrainy imeni V.I. Vernadskoho (IR NBUV). F. 33 (Maslov S.I.). Spr. 2169. Tsikl ekskursiy, 13.03.20-22 rr., 1 ark.

5. IR NBUV. F. I (Literaturni materialy). Spr. 26299. Protokol №118 torzhestvennogo Soveta AN USSR. 11 marta 1924 g. Po povodu doklada Krymskogo A.E. o deyatel'nosti AN USSR za 5 let, dokladov o rabote vsekh otdelov, doklad Voychan B.P. «Vzaimootnoshenie mezhdu teoreticheskoy naukoy i pratkikoy», 10 ark.

6. Naukovyi arkhiv Instytutu arkheolohii Natsionalnoi Akademii nauk Ukrainy (NA IA NANU). F. 9 (Shcherbakivskyi D.M.). Spr. 79. Ekskursiia v Baryshpil Kyivskoho arkheolohichnoho instytutu v 1924 r. (statti na temy: folklor, tsekhy, tserkvy, maliarstvo, pysanky, yevreiske kladovyshche, rizba po derevu, odizh, vyshyvka). Statti, napysani studentamy 1924 r. VI misiatsia, 53 ark.

7. NA IA NANU. F. 9 (Shcherbakivskyi D.M.). Spr. 135. Instytut Arkheolohii – referaty slukhachiv Instytutu, 1923 r., 52 ark.

8. NA IA NANU. F. 9 (Shcherbakivskyi D.M.). Spr. 136. Instytut Arkheolohii – referaty slukhachiv Instytutu, 1923-1924 rr., 62 ark.

9. Spaska, Ye. (1990), «Spohady pro moho naisuvorishoho vchytelia Danyla Shcherbakivskoho» [Memories of my harshest teacher Danylo Shcherbakivsky], Nauka i kultura. Ukraina [Science and culture. Ukraine], Kyiv, vol. 24, pp. 272-286.

Author Biography

Anastasia Stavytska

Stavytska Anastasia Volodumurivna – Candidate of History, Senior lecturer of the Department of History and Culture of Ukraine of State Higher Educational Establishment «Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University»

Published
2018-04-12
How to Cite
Stavytska, A. (2018). SCIENTIFIC AND RESEARCH ACTIVITY OF KYIV INSTITUTE OF ARCHAEOLOGY. Scientific Notes on Ukrainian History, (43), 111-118. Retrieved from https://snouh.com/index.php/journal/article/view/17
Section
PART І. HISTORY OF UKRAINE