The role of Galicia in the process of sovereignization of USSR at the end of 1980 - and early 1990-s.

  • Vitaliy Kotsur
Keywords: Halychyna, reorganizing, socio-political life, NMU, political parties, public organizations, Lviv, patriotism, nationalism

Abstract

In the face of Ukrainian fi ght for its independence in the 21st century when the Russian Federation together with the mercenaries in the south-east have their eyes on a territorial integrity of our country, historical background learning can be very useful these days. This review makes an attempt to determine a role of Galicia in the process of sovereignization of Ukrainian Soviet Socialistic Republic (hereinafter USSR), to set out peculiarities of sociopolitical processes in the west Ukrainian territories at the end of 80s till the early 90s.

References

1. Vidomosti pro rezultaty Vseukrayinskoho referendumu 1 hrudnya 1991 r. // TsDAVO Ukrayiny, f. 1, op. 28, spr. 144, ark. 6.

2. Tsentralnyy derzhavnyy arkhiv vyshchykh orhaniv vlady i upravlinnya Ukrayiny (TsDAVO Ukrayiny), f. R-1, op. 28, od.Zb. 109, spr. № 08-2/26, tom. I, ark. 212.

3. Vidomosti Verkhovnoyi Rady URSR. – 1990. – № 31. – Stattya 429.

4. Kindrachuk N.M. Borotba narodnoho rukhu Ukrayiny za nezalezhnist Ukrayiny: 1989-1991 rr.: avtoref. dys. na zdobuttya nauk. stupenya kand. ist. nauk : spets. 07.00.01 «istoriya Ukrayiny» / Kindrachuk Nadiya Myroslavivna – Odesa, 2010. – 19 s.

5. Kramar O. Podolaty nevyznachenist / Oleksandr Kramar // Tyzhden. – 23 bereznya, 2011 – [Elektronnyy resurs] – Rezhym dostupu: http://tyzhden.ua/Society/18904/PrintView.

6. Lytvyn V. Istoriya Ukrayiny / Volodymyr Lytvyn. – K., 2009. – S. 864-865.

7. Muravskyy O.I. Vyborcha kampaniya 1990 roku do Verkhovnoyi Rady URSR ta mistsevykh orhaniv vlady: osoblyvosti Zakhidnoukrayinskoho rehionu / O.I. Muravskyy // Ukrayina: kulturna spadshchyna, natsionalna svidomist, derzhavnist [hol. redkolehiyi Mykola Lytvyn] NAN Ukrayiny, Instytut ukrayinoznavstva

im. I. Kryp’yakevycha. – Lviv, 2013. – Vyp. 23. – S. 688.

8. Rozumnyy O.M. Referendum 17 bereznya 1991 roku yak etap suverenizatsiyi Ukrayiny / O.M. Rozumnyy, M.M. Rozumnyy // Hileya: naukovyy visnyk. Zbirnyk naukovykh prats / Hol. red. V.M. Vashkevych. – K.: VIR UAN, 2013. – Vyp. 72 (№ 5). – 966 s.

9. Khavruk I.A. Referendum 17 bereznya 1991 roku v Ukrayini / I.A. Khavruk // Hrani. – 2011. – № 3(77) traven-cherven. – S. 41-45.
Published
2017-09-02
How to Cite
Kotsur, V. (2017). The role of Galicia in the process of sovereignization of USSR at the end of 1980 - and early 1990-s. Scientific Notes on Ukrainian History, (37), 118-124. Retrieved from https://snouh.com/index.php/journal/article/view/163
Section
PART І. HISTORY OF UKRAINE