Pysanky of Volyn province of the early ХХ th century after the archival sources.

  • Viktor Tkachenko
Keywords: archive, materials, Pysanka, «brush», wax, Volyn province

Abstract

The author on the basis of the Archival Scientifi c Funds of Manuscripts and Phonorecords of M. Rylsky IISFE investigates pysankarstvo of Volyn province of the early ХХth century in the article. The researcher has analyzed and systematized archival materials from Novohrad-Volynskyi, Starokostiantynivskyi, Kovelskyi and Kremenetskyi districts that are kept in the Fund of the Volyn Museum of Regional Ethnography. The aim of the article is to analyze archival sources which contain a good few of the data about the making and use of pysanky in the celebration of Easter and after it period in Volyn. In each of the considered districts pysankarstvo had its own peculiarities in the producing, ornamentation and use during the Easter celebration. The materials from Kovel district, where the absence of pysanky and the dissemination of krashanky is affi rmed, are especially notable.

References

1. Arkhivni naukovi fondy rukopysiv ta fonozapysiv IMFE im. M.T. Rylskoho NAN Ukrainy (dali – ANFRF IMFE im. M.T. Rylskoho), f. 16. Volynskyi krayeznavchyi muzey, od. zb. 42. Volynskaya huberniya Novohrad-Volynskiy uezd. 1909 h., 23 ark.

2. ANFRF IMFE im. M.T. Rylskoho, f. 16. Volynskyi krayeznavchyi muzey, od. zb. 43. Volynskaya huberniya. Starokonstantinovskiy uezd. 1910 h. Rukopys, druk, 4 ark.

3. ANFRF IMFE im. M.T. Rylskoho, f. 16. Volynskyi krayeznavchyi muzey, od. zb. 46. Volynskaya huberniya. Kovelskyi uezd. 1911 h. Rukopys, 3 ark.

4. ANFRF IMFE im. M.T. Rylskoho, f. 16. Volynskyi krayeznavchyi muzey, od. zb. 47. Volynskaya huberniya. Kremenetskiy uezd. 1911 h. Rukopys, mashynopys, 6 ark.

5. Harbuzova L. Pysanky Volynskoyi huberniyi kintsya ХІХ – pochatku ХХ st. v zibranni Zhytomyrskoho krayeznavchoho muzeyu / L. Harbuzova // Volyn – Zhytomyrshchyna. Istoryko-fi lolohichnyi zbirnyk z rehionalnykh problem. – Zhytomyr, 1998. – Kn. 3. – S. 91.

6. Harbuzova L. Pysanky Volynskoyi huberniyi (k. ХІХ – poch. ХХ st.) / L. Harbuzova // Muzeyi Ukrayiny. – 2004. – № 6. – S. 6.

7. Korduba M. Pysanky na Halytskiy Volyni / M. Korduba // Materialy do ukrayinsko-ruskoyi etnolohiyi. – L., 1899. – T. 1. – S. 169-210, [13] tabl.

8. Korduba M. Ornament pysanok Halytskoyi Volyni : (Referat podanyi v skoroch.) [Povidomlennya] / M. Korduba // Zapysky NTSh. – 1899. – T. ХХХІ –ХХХІІ. – S. 13-14.

9. Tkachenko V. Velykodnia obryadovist ta pysankarstvo na Volyni v arkhivnii spadshhyni Nykanora Dmytruka / V. Tkachenko // Naukovi zapysky z ukrayinskoi istorii: Zb. nauk. statei. – Pereyaslav-Khm., 2014. – Vyp. 34. – S. 64-70.

10. Tkachenko V. Pysankarstvo ta pysanky sela Hladkovychi na Ovruchchyni v pershiy chverti ХХ stolittya (za аrkhivnymy materialamy) / V. Tkachenko // Nаrоdnа tvorchist ta etnolohiya. – 2014. – № 5. – S. 35-42.

11. Tkachenko V. Relihiinyi symvol Velykodnya – pysanka v arkhivnykh dzherelakh pochatku XX stolittya z Ovruchchyny / V. Tkachenko // Naukovi zapysky z ukrayinskoi istorii: zb. nauk. statei. – Pereyaslav-Khmelnytskyi, 2015. – Vyp. 36. – S. 47-53.
Published
2017-09-02
How to Cite
Tkachenko, V. (2017). Pysanky of Volyn province of the early ХХ th century after the archival sources. Scientific Notes on Ukrainian History, (37), 67-73. Retrieved from https://snouh.com/index.php/journal/article/view/155
Section
PART І. HISTORY OF UKRAINE