The organizational and production activities on popularization of clothing with a Ukrainian marker among the townspeople in late XIX – early XX century. (on the example of Kyiv and Poltava).

  • Maryna Oliynyk
Keywords: Ukrainian folk clothing, costumes with a Ukrainian marker, handicraft shop for clothes

Abstract

The article deals with problems related with promotion of the use of clothing with a Ukrainian designation in the urban life. A brief analysis of the problem’s historiography is given. The aim of the research is to determine the components of an organizational production factor of popularization of clothing with a Ukrainian marker. The methods of analysis and synthesis are used. The conclusions are made on the basis of the methods of organizing and summarizing the collected factual material. The chronological boundaries of the study include the late XIX – early XX century. Consumption of the Ukrainian featured clothes is investigated on the example of Kyiv and Poltava being the infl uential centers for modernizing the handicrafts manufacturing of clothing for townspeople. The main directions of organizational and production activities that contributed to manufacturing of garments with a Ukrainian marker are determined.

References

1. Arkhivni naukovi fondy rukopysiv ta fonozapysiv Instytutu mystetstvoznavstva, folklorystyky ta etnolohii im. M.T. Rylskoho NAN Ukrainy (ANFRF IMFE) – F-48-III, od. zb. 69, 58 ark.

2. Biliashivskyi B.M. Kyivske kustarne tovarystvo / B.M. Biliashivskyi, Yu.P. Lashchuk // Narodna tvorchist ta etnohrafi ia. – 1987. – № 4. – S. 39-44.

3. V Poltavi. // Rada. – 1909. – № 146. – S. 3.

4. Varyvonchyk A.V. Pro formy suspilnoi orhanizatsii pratsi v haluzi ukrainskoho tradytsiinoho narodnoho mystetstva vyshyvannia / Anastasiia Vitaliivna Varyvonchyk. // Visnyk KNUKiM:Zbirnyk naukovykh prats. – 2012. – № 27. – S. 46-52.

5. Varyvonchyk A.V. Ukrainski khudozhni promysly vyshyvalnoho spriamuvannia / Anastasiia Vitaliivna Varyvonchyk. // Mystetstvoznavchi zapysky: Zb. nauk. prats. – 2014. – S. 266-273.

6. Vystavka vyrobiv domashnoho promyslu u Kyievi // Ridnyi krai. – 1906. – № 10. – S. 13-14.

7. Vidrodzhennia davnoho ukrainskoho shyttia. // Ridnyi krai. – 1910. – № 44. – S. 13.

8. Vilshanska O. Povsiakdenne zhyttia mist Ukrainy kin. ХIХ – pochatku ХХ st.: yevropeiski vplyvy ta ukrainski natsionalni osoblyvosti / Oksana Vilshanska. – Kyiv: NAN Ukrainy, In-t istorii Ukrainy, 2009. – 172 s.

9. Honchar K. Vzaiemodiia narodnoho ta profesiinoho dekoratyvno-prykladnoho mystetstva v 1900- 1990 rr. / Kateryna Honchar // Khudozhnia kultura. Aktualni problemy. – 2013. – № 9. – S. 241-251.

10. Hryhoriev H. U staromu Kyievi. Spohady / Hryhorii Hryhoriev. – Kyiv: Radianskyi pysmennyk, 1961. – 360 s.

11. Do Poltavskykh dniv // Rada. – 1909. – № 147. – S. 3.

12. Kara-Vasylieva T. Vyshyvka / Tetiania Kara-Vasylieva // Istoriia dekoratyvnoho mystetstva Ukrainy: U 5 t. T 4 / Tetiania Kara-Vasylieva. – Kyiv: NANU, IMFE im. M.T. Rylskoho, 2011. – S. 13-47.

13. Kara-Vasylieva T. Dekoratyvne mystetstvo Ukrainy ХХ stolittia. U poshukakh «velykoho styliu» / T. Kara-Vasylieva, Z. Chehusova. – Kyiv: Lybid, 2005. – 280 s.

14. Kara-Vasylieva T. Narodne mystetstvo i khudozhnyky avanhardu / Tetiania Kara-Vasylieva. // Narodne mystetstvo. – 2001. – № 3-4(15-16). – S. 14-17.

15. Katalog izdlіy vyrabatyvaemykh kustaryami Poltavskoy gubernіi v zemskikh uchebnykh masterskikh i prodavaemykh cherez zemskyy sklad. – S.-Peterburg, 1912. – 48 s.

16. Kyivskyi kustarnyi mahazyn // Ridnyi krai. – 1910. – № 38. – S. 13.

17. Kosach-Kryvyniuk O. Lesia Ukrainka. Khronolohiia zhyttia i tvorchosty / Olha Kosach-Kryvyniuk. – Niu-York: Ukrainska Vilna Akademiia Nauk u SShA, 1970. – 927 s.

18. Kustarnaia promyshliennost Poltavskoi i Chernihovskoi gubernii. Izsledovaniya 1889 h. V.I. Katalieia. // Otchety i izsledovaniya po kustarnoi promyshlennosti v Rossii. Tom I. – S. Peterburg, 1892. – S. 283-304.

19. Kustarne Tovarystvo // Ridnyi krai. – 1907. – № 4. – S. 11.

20. Kustarnyie promysly Kurskoi i Kiievskoi gubernii. Izsledovaniya 1889-1890 hh. N.V. Ponomareva. // Otchety i izsledovaniya po kustarnoi promyshlennosti v Rossii. Tom I. – S. Peterburg, 1892. – S. 317-353.

21. Obzor dieiatelnosti ziemstv po kustarnoi promyshlennosti – S. Peterburg, 1913. – 440 s.

22. Oliinyk M.V. Vyrazhennia ukrainskoi identyfi katsii v miskomu odiazi (na prykladi zhyttia rodyn Drahomanovykh i Kosachiv) / Maryna Volodymyrivna Oliinyk // Narodna tvorchist ta etnolohiia. – 2014. – № 4. – S. 105-114.

23. Oliinyk M. Ukrainskyi cholovichyi odiah u pobuti miskoi intelihentsii v druhii polovyni ХIХ – pershii polovyni ХХ stolittia / Maryna Oliinyk // Narodna tvorchist ta etnolohiia. – 2015. – № 4. – S. 67-77.

24. Siemplikevich N.A. Postepennoe vymiraniie i nachalo vozrozhdieniia narodnoho uzora v zhenskykh rukodieliiakh / N.A. Siemplikevich // Trudy III-ho Vsierossiiskaho sezda deiatieliei po kustarnoi promyshlennosti v S.-Peterburh. Vypusk pervyi. Otdiel I / N.A. Siemplikevich. – S. Peterburh, 1913. – S. 115-120.

25. Shestakova O. Hanna Sobachka (1883-1965). Mystetstvo pryrody, abo pryroda mystetstva. Istorykokulturni doslidzhennia Anatoliia Zaiky [Elektronnyi resurs] / Olena Shestakova. – Rezhym dostupu: http://be-inart. com/post/view/1032.
Published
2017-09-02
How to Cite
Oliynyk, M. (2017). The organizational and production activities on popularization of clothing with a Ukrainian marker among the townspeople in late XIX – early XX century. (on the example of Kyiv and Poltava). Scientific Notes on Ukrainian History, (37), 60-67. Retrieved from https://snouh.com/index.php/journal/article/view/154
Section
PART І. HISTORY OF UKRAINE