The Tatars invasions to Podillya and Prykarpattya in winter 1624.

  • Ivan Tymiv
Keywords: hetman S. Konetspolskiy, Oryshkivtsi, Shmankivtsi, sources, Tatars, invasion, battle, losses

Abstract

The article represents the events of the Tatar invasions to the territory of Podillya and Halychyna in winter 1624. The main sources and the historiography of the problem are also studied. It’s found out the numerous complement of the enemy forces and their aims. The places of the determinative battles with the Nogais are made more exact. The course and the consequences of the enemy invasions are discovered. It’s determined that all invasions were organized to capture the plunder, fi rst and foremost the captives. During the invasions the towns and villages of the region incurred losses.

References

1. Halenko O.I. Krymskyy kahanat – ostannya stepova imperiya na terytoriyi Ukrayiny / O.I. Halenko //Ekonomichna istoriya Ukrayiny: Istoryko-ekonomichne doslidzhennya v 2-kh tt. – K.: Nika-Tsentr, 2011. – T. 1. – S. 456-471.

2. Hoshko Yu.H. Zvychayeve pravo naselennya Ukrayinskykh Karpat ta Prykarpattya ХIV-ХХ st. / Yu.H. Hoshko. – Lviv : Instytut narodoznavstva NAN Ukrayiny, 1999. – 336 s.

3. Hrushevskyy M.S. Istoriya Ukrayiny-Rusy. – T. VII: Kozatski chasy do roku 1625 / M.S. Hrushevskyy. – K.: Naukova dumka, 1995. – 624 s.

4. Mandzyak V.P. Bytvy ukrayinskoyi serednovichnoyi ta rannomodernoyi istoriyi / V.P. Mandzyak : dovidnyk. – Lviv : Litopys, 2011. – 430 s.

5. Novoselskiy A.A. Borba Moskovskogo gosudarstva s tatarami v XVII veke / A.A. Novoselskiy. – M.-L. : Izd-vo Akademii nauk SSSR, 1948. – 448 s.

6. Semenova L.E. Moldaviya i Valakhiya v otnosheniyakh stran regiona s osmanami (1618-1634 gg.) / L.E. Semenova // Osmanskaya imperiya, Krym i strany Vostochnoy Evropy ХVII v. – Chast І. – M. : 1998. – S. 115-127.

7. Diariusze o walkach z Tatarami. Rozprawa szczęśliwa z Tatary Jego Mości Pana Stanisława Koniecpolskiego Hetmana Polnego Koronnego na Podolu pod Szymańkowcami w roku 1624, 6 Februarii / wyd. A. Czołowski // Kwartalnik Historyczny. – Lwów, 1892 – R. VI. – S. 97-99.

8. Czapliński W. Koniecpolski Stanisław h. Pobóg (ok.1594-1646) / W. Czapliński // Polski Słownik Biografi czny: Wrocław, Warszawa, Kraków, 1968. – Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk. – T. XIII/4, zeszyt 59. – S. 481-638.

9. Gliwa A. Najazd tatarski na ziemię przemyską w 1624 r. / А. Gliwa // Rocznik Przemyski. – 2005. – T. 41. – S. 27-80.

10. Horn М. Chronologia i zasięg najazdów tatarskich na ziemie Rzeczy-pospolitej Polskiej w latach 1600- 1647 / M. Horn // Studia i materiały do historii wojskowoś ci. – VIII/1. – Białystok, 1962. – S. 1-70.

11. Horn M. Skutki ekonomiczne najazdów tatarskich z lat 1605-1633 na Ruś Czerwoną / М. Horn // Prace Opolskiego Towarzystwa przyjaciół nauk. Wydział nauk historyczno-społecznych. – Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk. Zakład narodowy imienia Ossolińskich, 1964. – 234 s.

12. Hupert W. Historia wojenna polska w zarysie / W. Hupert. – Lwów, Warszawa, 1919. – 292 s.

13. Korzon T. Dzieje wojen i wojskowości w Polsce. Epoka pzedrozbiorowa / Т. Korzon. – Warszawa, Kraków, Lwów : Zakład narodowy imienia Ossolińskich, 1923. – T. IІ. – 522 s.

14. Krótki rys dziejów i spraw Lisowczyków, skreślił Maurycy hr. Dzie-duszycki. – Część III, rozdział ІХ. – Lwów : Wydanie Zakładu Naukowego imie-nia Ossolińskich. Drukiem Jozefa Schneiderа // Biblioteka Naukowego Zakładu imienia Ossolińskich, 1844. – T. ХІ – 358 s.

15. Pajewski J. Buńczuk i koncerz. Z dziejów wojen polsko-tureckich / J. Pajewski. – Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2003. – 280 s.

16. Podhorodecki L. Chanat Krymski i jego stosunki s Polską / L. Podhorodecki. – Warszawa : Książka i wiedza, 1987. – 359 s.

17. Sikorski J. Polskie tradycje wojskowe X-XVII w. Т. 1: Tradycje walk obronnych z najazdami Niemców, Krzyżaków, Szwedów, Turków i Tatarów / Janusz Sikorski, Wiesław Majewski, Tadeusz Marian Nowak, Jerzy Teodorczyk. – Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej ; Wojskowy Instytut

Historyczny, 1990 – 479 s.

18. Spieralski Z., Wimmer J. Polska sztuka wojenna w latach 1563-1647 / Zdzisław Spieralski, Jan Wimmer. – Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1961. – 287s. – (Wypisy ź ró dłowe do historii polskiej sztuki wojennej, z. 5).
Published
2017-09-25
How to Cite
Tymiv, I. (2017). The Tatars invasions to Podillya and Prykarpattya in winter 1624. Scientific Notes on Ukrainian History, (37), 13-19. Retrieved from https://snouh.com/index.php/journal/article/view/147
Section
PART І. HISTORY OF UKRAINE