Education in the command-administrative system in Ukraine of 60–80’s XX century: historiography.

  • Nina Brehunets Candidate of History, assistant professor of the Department of History and Culture of Ukraine of the State Institution of higner education «Pereyaslav- Khmelnytsky Hryhoriy Skovoroda State Pedagogical University».
Keywords: educational sphere, Russifi cation, politicization and ideological education, «Prague Spring», historiography

Abstract

In the article the historiography of education in Ukraine under the totalitarian regime of 60–80’s XX century. Modern researchers have found that, despite the partial empowerment of the Union republics in the Khrushchev «thaw» Ukraine remained powerless in the defi nition and implementation of their own educational policies. In politicization training and education of the special place given to social sciences. University students have to study Marxist-Leninist philosophy, political economy, the history of the CPSU, which were introduced in the 50’s, eventually – scientifi c communism. Publication of educational and scientifi c literature closely controlled by the party and government institutions. Scientists, employees of higher educational institutions of party and state structures imposed subjects research, obliged to write articles, monographs, to protect the policy of the party and its ideology. In 1950–80-ies аbove party and state leadership took open «closed» ordinances performed Union, regional scientifi c conferences the aim – to prove the need and expand the scope of the study and use of Russian in the national republics.

References

1. Aleksiuk A.M. Pedahohika vyshchoi osvity Ukrainy. Istoriia. Teoriia / A.M. Aleksiuk. − K., 1958. − S. 211.

2. Antoniuk V. Pytannia formuvannia istorychnoi samosvidomosti ukrainskoho narodu / V. Antoniuk // Ukr. ist. zhurn. − 1993. − № 11–12. − S. 4.

3. Bazhan O. Polityka rusyfi katsii v Ukraini v 50–60-kh rokakh i reaktsiia na nei z boku ukrainskoi intelihentsii / O. Bazhan // Naukovi zapysky Instytutu politychnykh i etnonatsionalnykh doslidzhen. − Vyp. 9 − K., 1999. − S. 183.

4. Baran V. Ukraina v umovakh systemnoi kryzy (1953–1980) / V. Baran, V. Danylenko. − K., 1999. − S. 75.

5. Boiko O.D. Istoriia Ukrainy. Posibnyk dlia studentiv vuziv / O.D. Boiko. – K., 1999. − S. 452, 467.

6. Braichevskyi M. Pryiednannia chy vozziednannia? Vybrani tvory. Istoryko-arkheolohichni studii / M. Braichevskyi. − Niu-Iiurk-K., 1999. − S. 520, 521, 529.

7. Vyshcha shkola na novomu etapi. Z dosvidu perebudovy vyshchoi shkoly na Ukraini / V.M. Popov, I.S. Dziubko. − K., 1961.

8. Vseukrainska naukovo-praktychna konferentsiia «Naukovi zasady reformuvannia vyshchoi osvity v Ukraini» / Za zah. red. V.H. Kremenia // Osvita Ukrainy za roky nezalezhnosti: stan, fakty, podii. − K., 2001. − S. 136.

9. Halaichak T. Knyzhkovi ta periodychni vydannia Ukrainy za chasiv tytalitaryzmu (50-ti − 80-ti rr. XX st.) / T. Halaichak // Ukraina i kulturna spadshchyna, natsionalna svidomist, derzhavnist. − Vyp. 3, 4. – Lviv, 1997. − S. 228.

10. Hrytsak Ia.I. Narys istorii Ukrainy: formuvannia modernoi ukrainskoi natsii ХIХ–ХХ st.: navchalnyi posibnyk / Ia.I. Hrytsak. – K., 1996. − S. 292–296.

11. Hrytsenko M.S. Narysy z istorii shkoly Ukrainskoi RSR (1917–1965) / M.S. Hrytsenko. − K., 1966.

12. Zavadska O.Ia. Shkoly Ukrainy v period perebudovy systemy narodnoi osvity / O.Ia. Zavadska. − K., 1964.

13. Isaievych Ia.D. Storinky istorii Instytutu ukrainoznavstva im. Krypiakevycha NANU / Ia.D. Isaievych // Ukr. ist. zhurn. − 2002. − № 4 (445). − S. 3–26.

14. Klapchuk S.M. Istoriia ukrainskoi ta zarubizhnoi kultury: navch. posibnyk / S.M. Klapchuk, V.F. Ostafi ichuk, Iu A. Horban ta in. − K., 2002. − S. 314.

15. Kravchenko B. Sotsialni zminy i natsionalna svidomist v Ukraini XX stolitti / B. Kravchenko. − K., 1997.

16. Lysenko M. Metodyka vykladannia istorii Ukrainskoi RSR. Vydannia druhe / M. Lysenko. − K.: Radianska shkola, 1985. − S. 15.

17. Malanchuk V.Iu. Vyshcha shkola UPCP. Zdobutky i perspektyvy (1966–1970 pp.) / V.Iu. Malanchuk, V.M. Popov, I.P. Novominskyi. − K., 1971.

18. Narodne hospodarstvo Ukrainskoi RSR. − K., 1958. − S. 179.

19. Natsionalni vidnosyny v Ukraini u XX st. Zbirnyk dokumentiv i materialiv / Uporiadnyky Panchuk M.I. (Kerivnyk), Hoshuliak I.L., Dibrova S.S., Zinchenko Iu.I., Levenets Iu.A., Pyshko S.P., Polovyi L.P., Soloviova A.A., Spirin O.A., ITsedrina D.S., − K.,1994. − 558 s.

20. Natsionalni protsesy v Ukraini: istoriia i suchasnist. Dokumenty i materialy. Dovidnyk. U 2 ch. / Uporiadnyky I.O. Kresina. V.F. Panibudlaska. − K., 1997. − ch. 2. − 704 s.

21. Nikitchyna S. Stanovlennia i rozvytok; systemy profesiino-pedahohichnoi pidhotovky vchyteliv istorii v Ukraini (1917–1991 pp.) / S. Nikitchyna. − Lutsk, 1996. − S. 196.

22. Pavlychko D. Vystup na plenumi pravlinnia Spilky pysmennykiv Ukrainy. / D. Pavlychko // Literaturna Ukraina. – 1987. − 9 lypnia.

23. Panchenko P.P. Istoriia Ukrainy: nove bachennia. U dvokh tomakh / P.P. Panchenko. − K., 1996. – T. 2. − S. 394.

24. Pitov V.I. Zdobutky narodnoi osvity Ukrainskoi PCP / V.I. Pitov. − K., 1976.

25. Politychna istoriia Ukrainy XX stolittia. U shesty tomakh. – T. 6. Vid totalitaryzmu do demokratii (1945– 2002). − K., 2003.

26. Rusachenko A. Natsionalno-vyzvolnyi rukh v Ukraini: seredyna 1950-kh – pochatok 1990 rokiv / A. Rusachenko. − K.: Vyd. im. Oleny Telihy, 1998. − S. 360.

27. Serhiichuk O. Polityzatsiia navchalnoho protsesu u vyshchykh navchalnykh zakladakh Ukrainy 1953– 1964 pp. / O. Serhiichuk // Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu. Istoriia. − № 63–65. − 2002. − S. 36, 37.

28. Ukraina v XX stolitti. 36. dokumentiv i materialiv. − K., 2002. − 342 s.

29. Ukraina: druha polovyna XX stolittia. Narysy istorii / P.P. Panchenko, M.R. Pliushch, JI.A. Shevchenko ta in. − K., 1997. − S. 146–163.

30. Ukrainska Hromadska Hrupa spryianniu vykonannia Helsinskykh uhod: V 4-kh t. − T. 1. Osobystosti. – Kharkiv, 2001. – S. 5–41.

31. Khrestomatiia. Navchalnyi posibnyk. U dvokh chastynakh. Uporiadnyky S. Klapchuk, V. Bilyk, Iu. Horban ta in. − K., 1996.

32. Yaremchuk V.D. Natsionalni problemy zahalnoosvitnoi shkoly Ukrainy: istoriia i suchasnist / V.D. Yaremchuk. − K., 1993. – S. 44–45.
Published
2017-09-02
How to Cite
Brehunets, N. (2017). Education in the command-administrative system in Ukraine of 60–80’s XX century: historiography. Scientific Notes on Ukrainian History, (38), 156-163. Retrieved from https://snouh.com/index.php/journal/article/view/143
Section
PART ІІ. HISTORIOGRAPHY, HISTORY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY