Modern Domestic Researches of Charity Activity of General and Regiment- Centesimal Cossack Elders in Mid-Seventeenth – Eighteenth Centuries.

  • Vita Kotsur Candidate of Historical Sciences, lecturer of the Department of History and Culture of Ukraine of the State Institution of higner education «Pereyaslav- Khmelnytsky Hryhoriy Skovoroda State Pedagogical University».
Keywords: modern Ukrainian historiography, charity, phenomenon, general and regimentalcentesimal elders

Abstract

The article analyzes the diverse modern national literature, which deals with some aspects of philanthropy of general and regimental-centesimal Cossack elders. It is proved that today the fundamental special study of this problem is absent. However, there is a clear trend of increasing of scientifi c interest in the study of this phenomenon. In the last nearly twenty-fi ve years of development of modern national historiography formed a layer of scientifi c papers that somehow touched the stories, the general principles of phenomenon of charity and its specifi c manifestations. Among them are numerous dissertation studies, monographs, scientifi c publications, reference books and tutorials, which reveals the etymology of terms associated with charity, the reasons for the origin of this phenomenon in the Ukrainian past and its regulatory taxiing from the offi cial authorities, launched the regional study of particular problems in Ukraine, different aspects of philanthropy of general and regimental-centesimal elders in the middle of the seventeenth – eighteenth century.

References

1. Alf’orov O.A. Rol’ kozac’ko-starshyns’kogo rodu Golubiv v istorii’ Ukrai’ny drugoi’ polovyny HVI – kincja HVIII st.: avtoref. dys. na zdobuttja nauk. stupenja kand. ist. nauk: spec. 07.00.01 – «Istorija Ukrai’ny» / O.A. Alf’orov. – K., 2012. – 19 s.

2. Vechers’kyj V. Vtracheni ob’jekty arhitekturnoi’ spadshhyny Ukrai’ny / V. Vechers’kyj. – K.: NDITIAMGolovkyi’varhitektura, 2002. – 592 s.

3. Viroc’kyj V.D. Monastyri ta hramy zemli sivers’koi’ / Viroc’kyj V.D., Karpabida A.A., Kyrkevych V.G. – K.: Tehnika, 1999. – 232 s.

4. Viroc’kyj V.D. Hramy Chernigova / V.D. Viroc’kyj. – K.: Tehnika, 1998. – 207 s.

5. Gorobec’ V. Vlada ta socium Get’manatu. Doslidzhennja z politychnoi’ ta social’noi’ istorii’ rann’omodernoi’ Ukrai’ny / V. Gorobec’. – K.: In-t ist. Ukrai’ny NANU, 2009. – 271 s.

6. Gorobec’ S.M. Rid Shyhuc’kyh: istoryko-genealogichne doslidzhennja: avtoref. dys. na zdobuttja nauk. stupenja kand. ist. nauk: spec. 07.00.06 – «Istoriografi ja, dzhereloznavstvo ta special’ni istorychni dyscypliny» / S.M. Gorobec’. – K., 2012. – 20 c.

7. Z istoriografi chnoi’ spadshhyny // Chernigivs’ka starovyna. Zb. nauk. prac’, prysvjachenyj 1300-richchju Chernigova. – Chernigiv: Siverjans’ka dumka, 1992. – S. 101–142.

8. Ivanciv A. Zrujnovani hramy Dnipropetrovs’ka. Istoryko-publicystychni narysy / A. Ivanciv. – Dnipropetrovs’k: Porogy, 2004. – 50 s.

9. Istorija ukrai’ns’koi’ kul’tury: U 5-ty t. / B.Je. Paton (golov. red.), V.A. Smolij (red.). – K.: Nauk. dumka, 2003. – T. 3. Ukrai’ns’ka kul’tura drugoi’ polovyny HVII-HVIII stolit’ [Aleksandrovych V.S., Borysenko V.J., Vsevrot T.M. ta in.]. – 1246 s.

10. Kyrkevych V.G. Get’mans’ka stolycja Baturyn / V.G. Kyrkevych, V.D. Viroc’kyj. – K.: Tehnika, 2007. – 102 s.

11. Kovalenko O. Pavlo Polubotok – polityk i ljudyna / O. Kovalenko. – Chernigiv, 1996. – 93 s.

12. Kozac’ka starshyna Get’manshhyny. Encyklopedija / Uporjad. V. Kryvosheja. – K.: Stylos, 2010. – 792 s.

13. Kocur V. Blagodijnist’ polkovo-sotennoi’ kozac’koi’ starshyny seredyny HVII–HVIII st. v ocinci ukrai’ns’koi’ suchasnoi’ istoriografi i’ / V. Kocur // Chasopys ukrai’ns’koi’ istorii’. – K., 2014. – Vyp. 28. – S. 61–71.

14. Kryvosheja V. Genealogija ukrai’ns’kogo kozactva. Bilocerkivs’kyj polk / V. Kryvosheja. – K.: VD «Stylos», 2002. – 183 s.

15. Kryvosheja V. Genealogija ukrai’ns’kogo kozactva. Kanivs’kyj polk / V. Kryvosheja. – K.: VD «Stylos», 2006. – 220 s.

16. Kryvosheja V. Genealogija ukrai’ns’kogo kozactva. Narysy istorii’ kozac’kyh polkiv / V. Kryvosheja. – Vyd. 2-e, dop. – K.: Vyd. dim «Stylos», 2004. – 391 s.

17. Kryvosheja V. Genealogija ukrai’ns’kogo kozactva. Perejaslavs’kyj polk / V. Kryvosheja. – K.: VD «Stylos», 2004. – 417 s.

18. Kryvosheja V.V. Kozac’ka elita Get’manshhyny / V.V. Kryvosheja. – K.: IPiEND imeni I.F. Kurasa NAN Ukrai’ny, 2008. – 452 s.

19. Kryvosheja V.V. Kozac’ka starshyna jak elita Get’manshhyny / V.V. Kryvosheja // Naukovi praci istorychnogo fakul’tetu Zaporiz’kogo nacional’nogo universytetu. – Zaporizhzhja, 2009. – Vyp. HHVI. – S. 8–20.

20. Kryvosheja V. Ukrai’ns’ke kozactvo v nacional’nij pam’jati. Chernigivs’kyj polk: u 2 t. / V. Kryvosheja. – K.: DP NVC «Priorytet», 2012. – T. 1. – 516 s.

21. Kryvosheja V. Ukrai’ns’ke kozactvo v nacional’nij pam’jati. Chernigivs’kyj polk: u 2 t. / V. Kryvosheja. – K.: DP NVC «Priorytet», 2012. – T. 2. – 508 s.

22. Lytvyn I.V. Znachennja Myhajlivs’kogo Zolotoverhogo monastyrja v duhovnomu ta social’noekonomichnomu zhytti Ukrai’ny u 1620–1786 rr.: avtoref. dys. na zdobuttja nauk. stupenja kand. ist. nauk: spec. 07.00.01 – «Istorija Ukrai’ny» / I.V. Lytvyn. – K., 2009. – 19 s.

23. Mel’nyk L.G. Rec. na kn.: Panashenko V.V. Social’na elita Get’manshhyny (druga polovyna HVII– HVIII st.) / V. Panashenko. – K., 1995. – 212 s.; Panashenko V.V. Polkove upravlinnja v Ukrai’ni (seredyna HVII– HVIII st.). – K., 1997. – 74 s. // Ukr. ist. zhurn. – 1998. – № 5. – S. 128–131.

24. Nabok L.M. Pravoslavni hramy Perejaslavshhyny: istorija, doslidzhennja, suchasnist’ / L.M. Nabok, O.V. Kolybenko. – K., 2007. – 176 s.

25. Nestulja O. Dolja cerkovnoi’ starovyny v Ukrai’ni. 1917–1941 rr. / O. Nestulja. – K., 1995. – Ch. 2. Kinec’ 20-h – 1941 rr. – 216 s.

26. Pavlenko S. Otochennja get’mana Mazepy: soratnyky ta prybichnyky / S. Pavlenko. – K.: Vyd. dim «KM Akademija», 2004. – 602 s.

27. Panashenko V. Social’na elita Get’manshhyny (druga polovyna HVII–HVIII st.) / V. Panashenko. – K., 1995. – 212 s.

28. Poljarush S.I. Stanovlennja i dijal’nist’ organiv derzhavnoi’ opiky ta gromads’koi’ blagodijnosti na Livoberezhnij Ukrai’ni (1775–1918 rr.): avtoref. dys. na zdobuttja nauk. stupenja kand. ist. nauk: spec. 07.00.01 – «Istorija Ukrai’ny» / S.I. Poljarush. – K., 1996. – 17 s.

29. Popel’nyc’ka O. Ukrai’ns’ke kozactvo jak skladova chastyna naselennja kyi’vs’kogo Podolu u HVII– HVIII st. / O. Popel’nyc’ka // Ukrai’ns’ka kozac’ka derzhava: vytoky ta shljahy istorychnogo rozvytku. – K.: In-t ist. Ukrai’ny NANU, 2000. – S. 129–134.

30. Pravoslavni svjatyni Kyjeva / [Nikitenko N.M., Ivakina L.G., Kyrkevych V.G. ta in.]. – K.: Tehnika, 2011. – 352 s.

31. Putra O. Vlada general’noi’ vijs’kovoi’ starshyny na Livoberezhnij Ukrai’ni u drugij polovyni HVIII st. / O. Putra // Arhivy Ukrai’ny. – 1996. – № 5. – S. 11–20.

32. Ryga D. Z istorii’ blagodijnosti na Novgorod-Sivershhyni / D. Ryga // Skarbnycja ukrai’ns’koi’ istorii’: Zb. nauk. prac’. – Chernigiv, 2007. – Vyp. 8. – S. 211–212.

33. Samojlenko G. Kul’turne zhyttja v Nizhyni u HVII–HVIII st. / G.V. Samojlenko, S.G. Samojlenko. – Nizhyn: NDU im. M. Gogolja, 2012. – 219 s.

34. Svjato-Georgii’vs’kyj zhinochyj monastyr [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http:// orthodox.com.ua/uk/eparxiya/monastyri/svyato-georgievskij-zhenskij-monastyr

35. Skarbnycja ukrai’ns’koi’ istorii’: Zb. nauk. prac’. – Chernigiv, 2007. – Vyp. 8. – 310 s.

36. Strukevych O.K. Politychna kul’tura starshyny Ukrai’ns’koi’ kozac’koi’ derzhavy: providni integral’ni orijentacii’: avtoref. dys. na zdobuttja nauk. stupenja dokt. ist. nauk: 07.00.01 «Istorija Ukrai’ny» / O.K. Strukevych. – K., 2005. – 36 s.

37. Stud’onova L. Chernigivs’ki knjazi, polkovnyky, gubernatory / L. Stud’onova. – Chernigiv: RVK «Desnjans’ka pravda», 1998. – 148 s.

38. Ukrai’na – kozac’ka derzhava / Nauk. red. V.O. Shherbak, O.K. Fedoruk. – K.: Vyd-vo «EMMA», 2004. – 1216 s.

39. Chernjakov S. Mecenats’ka dijal’nist’ get’mana I. Skoropads’kogo na Chernigivshhyni / S. Chernjakov // Novi doslidzhennja pam’jatok kozac’koi’ doby v Ukrai’ni: Zb nauk. st. – Lugans’k, 2001. – Vyp. 10. – S. 156–185.
Published
2017-09-02
How to Cite
Kotsur, V. (2017). Modern Domestic Researches of Charity Activity of General and Regiment- Centesimal Cossack Elders in Mid-Seventeenth – Eighteenth Centuries. Scientific Notes on Ukrainian History, (38), 145-156. Retrieved from https://snouh.com/index.php/journal/article/view/142
Section
PART ІІ. HISTORIOGRAPHY, HISTORY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY