History of the restoration of Holy Vasil Cathedral Ovruch the beginning of the 20th century.

  • Liudmyla Khmelnytska Candidate of History, assistant professor of the Department of History and Culture of Ukraine of the State Institution of higner education «Pereyaslav-Khmelnytsky Hryhoriy Skovoroda State Pedagogical University».
Keywords: altar, apse, аrch, tower, church, dome, quartzite, restoration, reconstruction, the cathedral, the temple

Abstract

In the article, based on complex sources and literature, an attempt was made to study the step-by-step process of restoration works on reconstruction of the cycle at the beginning of the 20th century. architectural monuments of Ukraine-Holy Vasil Cathedral. Ovruch, Zhytomyr Oblast. Traces the cultural nature of restoration and its gradual characteristic. Processing of various types of sources, scientifi c literature and adapted scientifi c technique allowed to trace the process of conducting the work of the monuments preservation are responsible for this public and State structures at the beginning of the century. Identifi ed areas of reconstruction of the Cathedral of the Holy Basil and personal contribution to the recovery of architectural monuments as individual architects and the Imperial archaeological commission. Clarifi ed meaning of restoration works on St. Vasilevskomu Cathedral as an example of a comprehensive scientifi c research and preservation of historical and cultural heritage of the Ukrainian people. Statta is written from the mainstream of modern methodological approaches to the analysis of sources and literature and is based on the principles of historicism, scientifi c objectivity, integrity, as well as the problem-chronological methods.

References

1. Afanasev K.N. A.V. Shhusev / Afanasev K.N. - M. : Stroyzdat, 1978. - 368 s.

2. Gavrylyuk S.V. Istorychne pamyatkoznavstvo Volyni, Xolmshhyny i Pidlyashshya (XIX – pochatok XX st.) : Monografi ya. – 2-e vyd., dop. / Svitlana Vitaliyivna Gavrylyuk. – Luczk : RVV «Vezha» Volyn. nacz. untuim. Lesi Ukrayinky, 2008. – 536 s.

3. Grabar I. Istoryya russkogo yskusstva. T. 1. Arxytektura. Dopetrovskaya epoxa / Grabar I. – M.: Yzd. I. Knebel, 1986. – 648 s.

4. Karpova L.V. Oxrana kulturnogo nasledyya v dokumentax XVII – XX veka / Karpova L.V., Potapova N.A. – M.: Ves myr, 2000. – 428 s.

5. Kilesso T. Zasnovnyk ukrayinskoyi shkoly restavraciyi pamyatok arxitektury / Kilesso T. // Pam’yatky Ukrayiny`. – 1992. – № 2–3. – S. 50–54.

6. Kostrycya M.Yu. Khram Svyatogo Vasy`liya v Ovruchi / Kostrycya M.Yu., Myxajlyshyn O.L. – K. : Texnika, 2011. – 96 s.

7. Kostrycya M.Yu. Geografi chne krayeznavstvo Ukrayiny: teoretyko-metodologichni zasady, istoriya, praktyka [Tekst] : avtoref. dys… d-ra geogr. nauk: 11.00.13 / Kostrycya Mykola Yuxymovych ; Kyyivskyj nacionalnyj un-t im. Tarasa Shevchenka. – K., 2007. – 32 s.

8. Lysovskyj V.G. «Nacyonalnыj styl» v arxytekture Rossyy / Lysovskyj V.G. – M. : Sovpadenye, 2000. – 416 s.

9. Logvyn N. Do istoriyi restavraciyi pamyatok v Ukrayini kincya XIX – pochatku XX st. / Logvyn N. // Arxitekturna spadshhyna Ukrayiny. Vyp. 3. Ch. 1. Pytannya istoriografi yi ta dzhereloznavstva ukrayins`koyi arxitektury / Za red. V. Tymofi yenka. – K.: Ukrayinoznavstvo, 1996. – S. 193–198.

10. Myxajlovskyj E.V. Restavracyya pamyatnykov arxytekturы: razvytye tvorcheskyx koncepcij / Myxajlovskyj E.V. – M.: Strojyzdat, 1971. – 190 s.

11. Prybyega L.V. Restavracijni rekonstrukciyi v pam’yatkooxoronnij praktyci Ukrayiny / Prybyega L.V. // Praci Centru pam’yatkoznavstva. Vyp. 2. - K. : Centr pam’yatkoznavstva Akademiyi nauk Ukrayiny, 1993. – S. 84–97.

12. Rappoport P.A. Cerkov Vasylyya v Ovruche / Rappoport P.A. // Sovetskaya arxeologyya. – 1972. – № 1. – S. 82–97.
Published
2017-09-02
How to Cite
Khmelnytska, L. (2017). History of the restoration of Holy Vasil Cathedral Ovruch the beginning of the 20th century. Scientific Notes on Ukrainian History, (38), 75-80. Retrieved from https://snouh.com/index.php/journal/article/view/126
Section
PART І. HISTORY OF UKRAINE