Organizational principles of «Charitable Society for Publication of Universally Benefi cial and Cheap Books» (1898–1918)

  • I nna Demuz Doctor of History, the Head of Documentation Department of the State Institution of higner education «Pereyaslav-Khmelnytsky Hryhoriy Skovoroda State Pedagogical University».
Keywords: «Charitable Society for Publication of Universally Benefi cial and Cheap Books», publishing industry, Statute, Board, members of society, fi nancials, fund, committees

Abstract

The article analyzed the organizational principles of «Charitable Society for Publication of Universally Benefi cial and Cheap Books» – a book publishing organization that emerged in Saint Petersburg with the assistance of Ukrainian public fi gures. In particular, the article studied the main constitutional document of the society – the Statute, it is attracted minute books of meetings of the Charitable Society, organizational and administrative and record keeping documentation which is kept in the collections of the Institute of Manuscripts of the Vernadsky National Library of Ukraine. The article made an attempt to revive the staff of the society, to describe its fi nancial situation, to show the documentation structure, etc. It is concluded that this book publishing institution belonged to educational organizations and was active on the basis of charity and self-fi nancing (through membership fees, private donations and income from the sale of publications). The Charitable Society was democratic; it made a signifi cant contribution to the national book printing and spread of printed output among the population of Ukraine at the beginning of the XX century. The author of the article used problematic and chronological, comparative and historical and descriptive methods.

References

1. Blahodiyne tovarystvo vydannya zahalnokorysnykh i deshevykh knyh [Elektronnyyresurs]. – Rezhymdostupu: https://uk.wikipedia.org/wiki/Благодійне_товариство_видання_загальнокорисних_і_дешевих_книг. – Nazva z ekranu.

2. Demuz I. Diyalnist «Blahodiynoho tovarystva z vydannya zahalnokorysnykh i deshevykh knyh» (1898–1908) / I. Demuz // Naukovi zapysky z ukrayinskoyi istoriyi: Zb. nauk. st. – Vyp. 23. – Pereyaslav-Khmelnytskyy, 2009. – S. 73–81.

3. Demuz I. Diyalnist «Blahodiynoho tovarystva z vydannya zahalnokorysnykh i deshevykh knyh» (1909–1918) / I. Demuz // Chasopys ukrayinskoyi istoriyi / Za red. d.i.n., prof. A.P. Kotsura. – K., 2010. – Vyp. 18. – S. 31–37.

4. Demuz I. Na choli Blahodiynoho tovarystva z vydannya zahalnokorysnykh i deshevykh knyh / I. Demuz // Myronets N., Piskun V., Starovoytenko I. Petro Stebnytskyy v ukrayinskomu natsionalnomu zhytti (do 150-richchya vid dnya narodzhennya): Monohrafi ya. – K., 2013. – S. 65–74.

5. Yefremov S. V tisnykh ramtsyakh: Ukrayinska knyha v 1798–1916 rr. / S. Yefremov. – K.: Vyd. Ukr. nauk. in-tu knyhoznavstva, 1926. – 30 s.

6. Instytut rukopysu Natsionalnoyi biblioteky Ukrayiny imeni V.I. Vernadskoho (dali – IR NBUV). – F. 244: Osobovyy fond P.Ya. Stebnytskoho. – Od. zb. 368. – Ustav «Blagotvoritelnogo obshchestva izdaniya obshchepoleznykh i deshevykh knig». 19 lystopada 1898 r. 5 ark.

7. IR NBUV. – F. 244: Osobovyy fond P.Ya. Stebnytskoho. – Od. zb. 369. – Dokumenty «Blahodiynoho tovarystva»: ofi tsiyno-rozporyadcha dokumentatsiya, spysky chleniv tovarystva, dilovodna ta fi nansova dokumentatsiya, maynovo-hospodarchi dokumenty, spysok materialiv «redaktsiynoho portfelya» tain. 1899–1917 rr. 86 ark.

8. IR NBUV. – F. 244: Osobovyy fond P.Ya. Stebnytskoho. – Od. zb. 370. – Zhurnal zasidan Pravlinnya «Blahodiynoho tovarystva». 17 chervnya 1905 r. – 11 hrudnya 1909 r. 91 ark.

9. IR NBUV. – F. 244: Osobovyy fond P.Ya. Stebnytskoho. – Od. zb. 371. – Protokoly zasidan Pravlinnya «Blahodiynoho tovarystva». 20 lyutoho 1915 r. – 5 hrudnya [1916 r.]. 24 ark.

10. IR NBUV. – F. 244: Osobovyy fond P.Ya. Stebnytskoho. – Od. zb. 372. – Zvit «Blahodiynoho tovarystva» za 1915 r. 1916. 12 ark.

11. IR NBUV. – F. 244: Osobovyy fond P.Ya. Stebnytskoho. – Od. zb. 398. – Opys dokumentiv ta «redaktsiynoho portfelya» «Blahodiynoho tovarystva». [1917–1918 rr.]. 2 ark.

12. Kivshar T. Ukrayinskyy knyzhkovyy rukh yak istorychne yavyshche (1917–1923) / T. Kivshar; NAN Ukrayiny, Tsentr pamyatkoznavstva. – K.: Lotos, 1996. – 344 s.

13. Knyha v Ukrayini (1861–1917). T. 1–7 / NAN Ukrayiny. NBUV. – K., 1996–2004.

14. Kozachenko A. Mynule knyhyna Ukrayini: Istorychnyy narys / A. Kozachenko. – Kh.; K.: Derzh.vydvoUkrayiny, 1930. – 79 s.

15. Korniyevska O.V. Blahodiyne tovarystvo vydannya zahalnokorysnykh ta deshevykh knyh // Entsyklopediya istoriyi Ukrayiny: T. 1: A-V / Redkol.: V.A. Smoliy (holova) tain. NAN Ukrayiny. Instytut istoriyi Ukrayiny. – K.: V-vo «Naukova dumka», 2003. – 688 s.

16. Lyuznyak M. Ukrayinska naukovo-populyarna knyha kintsya ХIХ – pochatku ХХ st. yak sotsiokulturnyy fenomen: Z istoriyi vynyknennya ta stanovlennya / M. Lyuznyak. – Lviv: LDKF «Atlas», 2000. – 375 s.

17. Mashtalir R.M. Rozvytok polihrafi yi na Ukrayini / R.M. Mashtalir, Zh.M. Kovba, M.L. Feller. – Lviv: Vyd. obyednannya «Vyshcha shkola», vyd-vopryLviv. derzh. un-ti, 1974. – 188 s.

18. Muratov M.V. Knizhnoedelo v Rossii v ХІХ i ХХ vekakh: Ocherk istorii knigoizdatelstva i knigotorgovli, 1800–1917 gody / M.V. Muratov. – M.; L.: Gos. sotsial.-ekon. izd-vo, 1931. – 256 s.

19. Petrov S.S. Vydavnycha sprava v Kyyevi (druha polovyna ХIХ – pochatok ХХ st.): Dys. …kand. fi lol. nauk: 10.01.08 / S.S. Petrov; Kyyivskyy natsionalnyy universytet imeni T. Shevchenka. – K., 2004. – 180 s.

20. Poperegzla Kh.R. Provintsialnye tipografi i i polozhenie v nikh rabochikh: Neskolko mysley o polozhenii tipografskogo dela v provintsii / Kh.R. Poperegzla. – K.: Tip. Shtaba Kiev. voen. okr., 1885. – 29 s.

21. Stepchenko O.P. Do istoriyi vydannya Shevchenkovoho «Kobzarya» sankt-peterburzkym «Blahodiynym tovarystvom vydannya zahalnokorysnykh ta deshevykh knyh dlya narodu» / O.P. Stepchenko // Rukopysna ta knyzhkova spadshchyna Ukrayiny. – 2014. – Vyp. 18. – S. 566–575.

22. Ukrayinomovna knyha, 1798–1916. T. 1–5 / NAN Ukrayiny. NBUV. – K., 1996–2002.

23. Chernyak A.Ya. Istoriya tekhnicheskoy knigi. Ch. 1. S drevneyshikh vremen do 1917 g. / A.Ya. Chernyak. – M.: Kniga, 1969. – 240 s.
Published
2017-09-02
How to Cite
Demuz, I. nna. (2017). Organizational principles of «Charitable Society for Publication of Universally Benefi cial and Cheap Books» (1898–1918). Scientific Notes on Ukrainian History, (38), 64-75. Retrieved from https://snouh.com/index.php/journal/article/view/125
Section
PART І. HISTORY OF UKRAINE