Establishment and functioning of the railway mail service of the Right-bank Ukraine in the second half of XIX – beginning of XX century.

  • Yulia Riznuk postgraduate student of Department of History of Ukraine of Cherkasy National University named after Bohdan Khmelnytskyi.
Keywords: the Right-bank Ukraine, post, railway mail service, transportation of correspondence

Abstract

Based on archives and other datasources, the article bring stolight the history of development of railway mail service of the Right-bank Ukraine in the second half of XIX – beginning of XX century. The methodology of the study stand sontheprinciples of historicism, generalization, consistency and scientifi c objectivity. The research paper aims at comprehensive studying, scientifi c understanding and restoration of the facts about organization and functioning of the railway mail service on the territory of the Right-bank Ukraine as a part of the Russian Empire. The development of the railway networkinthe second half of XIX – beginning of XX century gave impetus for railway mail transportation. Its gradual growing caused the creation of special establishments – railway mail transportation administration sand branches. Respective reforms, resolution sand directives of the mail department regarding the transportation of correspondence by trains, reduced the time of delivery of mail, increased its volumes.

References

1. Sokolov N.Y. Perevozka pochty po zheleznem dorogam v Rossii / N.Y. Sokolov // Pochtovo-telegrafnyi zhurnal. – Otdel neofycyalnyi. – 1895. – Yyun. – S. 680–699.

2. Sokolov N.Y. O perevozke pochtovoi korrespondenii chastnymi litcami po liniyam zheleznyx dorog / N.Y. Sokolov // Pochtovo-telegrafnyy zhurnal. – Otdel neofycyalnyy. – 1897. – Oktyabr. – S. 1031–1035.

3. Bizina V.G. Iz istorii ukraynskoy pochty. (K 225-letiyu Kievskogo pochtamta) / V.G. Bizina. – K., 2000. – 91 s.

4. Materyaly po istorii svyazi v Rossii XVIII po XX vv. Obzor dokumentalnyx materialov / [F.Y. Bunina, V.Y. Velbel, K.P. Genkinai dr.]; pod. red. N.A. Malcevoy. – L.: Tipografi ya № 5 Glavpolytgrafproma SSSR, 1966. – 335 s.

5. Ministerstvo vnutrennix del. Istoricheskiy ocherk. Pochta I telegraf v XIX stoletii. – S.-Pb.: Tipografi ya Ministerstva vnutrennix del, 1901. – S. 53–61.

6. Derzhavnyi arxiv Cherkaskoyi oblasti (dali – DAChO) – F. 627. – Op. 1. – Spr. 1. – 218 ark.

7. Centralnyi derzhavnyj istorychnyi arxiv Ukrayiny, m. Kyyiv (dali – TsDIAK Ukrayiny). – F. 311. – Op. 1. – Spr. 2. – 491 ark. – 1915 r.

8. Mironova I.S. Rozvytok zaliznychnoi poshty v Ukraini v druhii polovyni KhIKh st. / I.S. Mironova // Naukovi pratsi. Istoriia. – T. 62. – Vyp. 49. – 2006. – S. 18–22. – [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http:// lib.chdu.edu.ua/pdf/naukpraci/history/2006/62-49-3.pdf.

9. DAChO. – F. 351. – Op. 2. – Spr. 3. – 83 ark.

10. DAChO. – F. 886. – Op. 1. – Spr. 3. – 172 ark.

11. TsDIAK Ukrainy. – F. 295. – Op. 1. – Spr. 9. – 353 ark. – 1904–1907 r.

12. Pravitelstvennoe rasporyazhenie ot 15 maya 1893 g. O sozdanii Tovarichchestva Yugo-Zapadnoi zheleznoy dorogi // Pochtovo-telegrafnyy zhurnal. – Otdel neofycyalnyy. – 1893. – № 31. – S. 313–314.

13. Derzhavnyi arxiv Zhytomyrskoi oblasti. – F. 531. – Op. 1. – Spr. 1. – 24 ark. – 1906 r.

14. TsDIAK Ukrainy. – F. 310. – Op. 7. – Spr. 1. – 791 ark. – 1888 r.

15. TsDIAK Ukrainy. – F. 442. – Op. 57. – Spr. 183. – 181 ark. – 1878 r.
Published
2017-09-02
How to Cite
Riznuk, Y. (2017). Establishment and functioning of the railway mail service of the Right-bank Ukraine in the second half of XIX – beginning of XX century. Scientific Notes on Ukrainian History, (38), 57-63. Retrieved from https://snouh.com/index.php/journal/article/view/123
Section
PART І. HISTORY OF UKRAINE