Initiative members of medical societies in opening medical institutions and associations.

  • Inna Levchenko Candidate of History, doctoral of the Department of History and Culture of Ukraine of the State Institution of higner education «Pereyaslav-Khmelnytsky Hryhoriy Skovoroda State Pedagogical University».
Keywords: medical societies, medical institutions, bacteriological station, hospital, Pasteur Institute

Abstract

The article analyzes the importance of medical societies of the late nineteenth - early twentieth century. The author presents an assessment of the Company doctors Kiev, Odessa and Kharkiv Society medical doctors association, whose activities focused public attention on the importance of opening medical schools and institutions. The role of members of medical societies, which played a prominent role in the organization and opening of medical institutions and associations, namely, free hospitals, city hospitals, the Pasteur Institute of bacteriological stations, classrooms chemical and microscopic diagnosis, ambulance stations. The attention to active members of societies not only in promoting the opening of medical institutions but also directly to practical work in them. The author notes the importance of medical societies, which played an important role in the development and improvement of medical education among the population, to provide medical assistance to those applied to institutions of societies.

References

1. 100-lety`e Xar`kovskogo nauchnogo medy`cy`nskogo obshhestva 1861-1961. Sborny`k ocherkov y` statej po y`story`y` deyatel`nosty` // Za red. B.V.Aleshy`na, N.N.Bokarchuka. – K.,1965. – 257 s.

2. Bagalej D.Y`., My`ller D.P. Y`story`ya goroda Xar`kova za 250 let ego sushhestvovany`ya (1655-1905). Y`story`cheskaya monografy`ya. V 2-x t. – Xar`kov, 1993. – T.2. – 982 s.

3. Vasy`l`ev Yu.K. Deyatel`nost` Obshhestva ky`evsky`x vrachej v nachale XX st. / Yu.K.Vasy`l`ev // Visny`k Sums`kogo derzhavnogo universy`tetu. Seriya medy`cy`na. – 2010. - № 11. – S.14-23.

4. Vcheni Xarkivs`kogo derzhavnogo medy`chnogo universy`tetu 1805-2005 / Za red. akad. A.Ya.Cy`ganenko, prof. M.V.Kry`vonosova, prof. P.G.Kravchuna ta in. – X.: VAT «Vy`d-vo «Xarkiv», 2002. – 470 s.

5. Doklad komy`ssy`y`, naznachennoj Obshhestvom odessky`x vrachej po povodu gospodstvuyushhej v g. Odesse эpy`demy`y` skarlaty`nы // Y`zvesty`ya Odesskoj gorodskoj dumы. - 1897. - №1. – S. 90-92.

6. Dyachenko S.S. Do zasnuvannya v Ky`yevi «Obshhestva dlya bor`bы s zaraznыmy` boleznyamy`» / S.S.Dyachenko // Mikrobiologichny`j zhurnal. – 1976. – T. 38. – Vy`p. 6. – S.786-791.

7. Zhbankov D.N. Sborny`k po gorodskomu vrachebno-sany`tarnomu delu v Rossy`y`. – M.: Ty`poly` tografy`ya V.Ry`xter,1915. – 522 s.

8. Zabolotny`j D. K voprosu o bыstrom dy`agnoze xolerы: y`z baktery`ology`cheskoj stancy`y` v Odesse / D.Zabolotny`j // Y`zbr. tr. – K.: Y`zd-vo AN USSR, 1957. – T.2. – S.20-21.

9. Lesovoj V.N., Perceva Zh.N., Olxovsky`j V.A. Эmy`ly`j Fedorovy`ch Belly`n –yarky`j predstavy`tel` Xar`kovskoj medy`cy`nskoj shkolы X1X veka // Ekspery`mental`naya y` kly`ny`cheskaya medy`cy`na, 2012. - №2 (55). – S.192-196.

10. Otchet o deyatel`nosty` Ky`evskogo Obshhestva bor`bы s zaraznыmy` boleznyamy` v g.Ky`eve. God vtoroj. – K., 1906. – 209 s.

11. Otchet o deyatel`nosty` Xar`kovskogo medy`cy`nskogo obshhestva za 1894 god. – X.,1897. – S. 60 - 69.

12. Otchet o deyatel`nosty` Xar`kovskogo medy`cy`nskogo obshhestva za 1914 god. – X.,1916. – S. 41-75.

13. Robak I.O. Organizaciya oxorony` zdorov'ya v Xarkovi do impers`koyi doby` (pochatok XUIII st. – 1916 r.)/ I.O.Robak // Xarkiv: XDMU, 2007. – 345 s.

Xar`kovskoe medy`cy`nskoe obshhestvo (1861-1911): Ocherky` ego pyaty`desyaty`letnej 14. deyatel`nosty` / Pod red. S.N.Y`gumnova. – Xar`kov: y`pografy`ya y` ly`tografy`ya M.Zy`l`berberga y` S-v`ya, 1913. – 539 s.

15. Xvy`syuk N.Y`. Vlady`my`r Pavlovy`ch Boby`n – obshhestvennыj deyatel` Xar`kovskogo medy`cy`nskogo obshhestva (k 150-lety`yu so dnya rozhdeny`ya) // Mezhdunarodnыj medy`cy`nsky`j zhurnal, 2006. - № 6. – S.124-125.
Published
2017-09-02
How to Cite
Levchenko, I. (2017). Initiative members of medical societies in opening medical institutions and associations. Scientific Notes on Ukrainian History, (39), 95-100. Retrieved from https://snouh.com/index.php/journal/article/view/114
Section
PART ІІІ. HISTORY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY