LANDOWNING AND LAND USE IN NORMATIVE LEGAL ACTS THE GENERAL-GOVERNORSOF THE SOUTHWESTERN EDGE IN THE SECOND HALF OF THE XIX CENTURY WHOHAVETOBRIDGETHEPOLISHINFLUENCEONTHERIGHT-BANK UKRAINE

  • Victoria Grukach
Keywords: legislative initiative, the Governor-General, rental, ownership, regulatory and legal framework, the Right -Bank Ukraine

Abstract

The article examines the legislative initiatives Kyiv, Volyn, Podolia General-governors which should have helped overcome the polish influence, the restriction of polish earthquakes on the Right Bank Ukraine. The normative legal acts of the Government of the Russian Imperian Government are considered documents that are located in the central state archival fund of Ukraine in the cite of Kiev and it’s a valuable source for studying the development of land use in the southwestern region in the second half of the XIX century. The purpose of the article is to analyze the sources and to clarify the legislative initiatives with which were held in the second half of the XIX century by the governors of the southwestern region the polish earthquake that had at that time a great political significance. The purpose of the study is the fact that by studying of publications to make a comprehensive analysis, clarify the conceptual orientation of this layer of information. The article is written in the tideway of modern approaches to the analysis of historioqraphical sources and is based on the principles of historicism, objectivity, consistency, pluralism.

References

1. Hrukach, V. & Tkachenko, O. (2017), «Instytut heneral-hubernatoriv u Pravoberezhnii Ukraini: pravovi zasady ta osoblyvosti funktsionuvannia (1832-1914 rr.)», FOP Dombrovska Pereiaslav-Khmelnytskyi, 203 p.

2. «Delo o vosstanovlenii dvoryanskogo zvaniya…» [8 iyunya 1834 - 27 oktyabrya 1836 gg.], Tsentral'niy derzhavniy іstorichniy arkhіv Ukraїni u m. Kiєvі (dalі TsDІAU). F. 442. (Kantselyarіya Kiїvs'kogo, podіl's'kogo і volins'kogo general-gubernatora). Op. 1. Spr. 1634. 69 ark.

3. «Delo po predostavleniyu podol'skogo gubernatora s kopiey vsepoddaneyshego otche ta o sostoyanii gubernii za 1890 g.», TsDІAU. F. 442. Op. 544. Spr. 237. 30 ark.

4. «Delo so statisticheskimi obzorami po Kievskoy, Podol'skoy i Volynskoy guberniyam za 1909 i 1910 gg.», TsDІAU. F. 442. Op. 641. Spr. 704. 23 ark.

5. «Kopii vsepoddaneyshikh otchetov gubernatorov Yugo-Zapadnogo kraya», [31 maya 1896 – 12 fevralya 1904 gg.], TsDІAU. F. 442. Op. 626. Spr. 20. 120 ark.

6. Kryskov, A.A. (2014), «Zemlevolodinnia i zemlekorystuvannia v huberniiakh Pravoberezhnoi Ukrainy kintsia ХVIII – pochatku ХХ st., Aston, Ternopil, 324 p.

7. «Pervaya vseobshchaya perepis' naseleniya Rossiyskoy imperii, 1897. Volynskaya guberniya» (1904), Pod. red. N.A.Troynitskogo, Tip-ya kn. V.P. Meshcherskago, SPb., T.8, 312 p.

8. «Perepiska s ministrom vnutrennikh del, vilenskim, kievskim i grodnenskim general-gubernatorom ob ustanovlenii poryadka nasledovaniya zemli litsami pol'skoy natsional'nosti v Yugo-Zapadnom krae», [2 maya 1891 - 28 dekabrya 1898 gg.], TsDІAU. F.442. Op. 613. Spr. 81. 302 ark.

9. Polnoe sobranie zakonov Rossiyskoy imperii. [3-є izd.] (1894), Tip-ya ІІ otdeleniya sobstvennoy E.I.V.kantselyarii, SPb., T. 11.

10. Polnoe sobranie zakonov Rossiyskoy imperii. [3-є izd.] (1888), Tip-ya ІІ otdeleniya sobstvennoy E.I.V.kantselyarii, SPb., T. B, Otd. 1, 368 p.

11. Polnoe sobranie zakonov Rossiyskoy imperii. [3-є izd.] (1897), Tip-ya ІІ otdeleniya sobstvennoy E.I.V.kantselyarii, SPb., T. 17, OTD. 1.

12. Slabchenko, M. (1925-1927), «Materialy do sotsialno-ekonomichnoi istorii Ukrainy XIX st.», Derzh. vyd-vo Ukrainy, K., T.1, 388 p.

13. Soloviova, T.M. & Cherepanov, A.I. (2017), «Kyivska huberniia v pershii polovyni KhIKh st.: istoryko-pravovi, sotsiokulturni vymiry», FOP Dombrovska, Pereiaslav-Khmelnytskyi, 226 p.

14. Filiniuk, A.H. (2010), «Pravoberezhna Ukraina naprykintsi ХVIII - na pochatku ХIХ stolittia: tendentsii rozvytku i sotsialni transformatsii», Aksioma, Kam’ianets-Podilskyi, 728 p.

15. Shandra, V.S. (1999), «Kyivske heneral-hubernatorstvo (1832-1914): Istoriia stvorennia ta diialnosti, arkhivnyi kompleks ta yoho informatyvnyi potentsial», Ukr. derzh. NDI arkh. spravy ta dokumentva, K.,144 p.

16. Shcherbina, V.P. (1992), «Agrarnaya politika tsarizma na Pravoberezhnoy Ukraine v 30-kh – nachale 60-kh godov XIX v.», avtoref. dis. na zdobuttya nauk, Stupenya kand. ist. nauk: 07.00.01., Kyiv, 21 p.

Author Biography

Victoria Grukach

Grukach Victoria Оleksandrivna – Candidate of Law, assistant professor of the Department of General History, Methodology and Teaching Methods of State Higher Educational Establishment «Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University»

Published
2018-04-12
How to Cite
Grukach, V. (2018). LANDOWNING AND LAND USE IN NORMATIVE LEGAL ACTS THE GENERAL-GOVERNORSOF THE SOUTHWESTERN EDGE IN THE SECOND HALF OF THE XIX CENTURY WHOHAVETOBRIDGETHEPOLISHINFLUENCEONTHERIGHT-BANK UKRAINE. Scientific Notes on Ukrainian History, (43), 75-80. Retrieved from https://snouh.com/index.php/journal/article/view/11
Section
PART І. HISTORY OF UKRAINE