The idea of «galician autonomy» in a policy of the Ukraine Communist party in 1980 – 1990.

  • Vitalii Kotsur Phd of Political Sciences, Senior Research Scientistof the Department of National Minoritiesof I.F. Kuras Institute of Political and Ethno-National Researchof the National Academy of Sciences of Ukraine.
Keywords: Galicia, communist propaganda, socio-political movement, Ukraine, information campaign

Abstract

This article analyzes the propaganda policy of the Communist Party defamation democratic socio-political movement in Ukraine in the late 1980s - early 1990s . Determined that the rapid development of social and political movements in Ukraine caused concern in the Communist Party leadership, which tried in every way to restrain collapse USSR. CPU has entered a tough fight against the democratic forces throughout Ukraine, while employing anti-nationalist propaganda. Most attention was directed to Galicia, where the incitement of ethnic hatred in the Ukrainian society was conducted on speculation the so-called idea of the formation of “Galician autonomy.” Proved that frankly dirty information campaign of the Communist Party forced the democratic unite to further play a leading role in securing Ukraine’s independence.

References

1. «Z 2 do 17 zhovtnya 1990 r. v Ky`yevi try`valo goloduvannya 158 studentiv z 24 mist Ukrayiny`» /[Elektronny`j resurs] – Rezhy`m dostupu: https://revnagraniti.wordpress.com/2011/03/20/%D0%B7-2-%D0%B4%D0%BE-17-%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D1%8F-1990-%D1%80-%D0

%B2-%D0%BA%D0%B8%D1%94%D0%B2%D1%96-%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%B2/.

2. Adamovy`ch S. Dialog mizh Galy`chy`noyu i Donbasom u period rozpadu SRSR / [Elektronny`j resurs] – S. Adamovy`ch. – Rezhy`m dostupu: https://vpered.wordpress.com/2014/11/20/adamovitsch-dialog/(11.11.2016).

3. Adamovy`ch S. Prosvitny`cz`ki «desanty`» inteligenciyi napry`kinci XX – na pochatku XXI st. u konteksti yednannya Ukrayiny` / [Elektronny`j resurs] – S. Adamovy`ch. – Rezhy`m dostupu: file:///C:/Users/US/Downloads/iiv_2006_6_3.pdf (18.11.2016).

4. Adamovy`ch S.V. Galy`cz`ka asambleya 1991 r. / [Elektronny`j resurs] – S.V. Adamovy`ch. – Rezhy`m dostupu: http://194.44.152.155/elib/local/1619.pdf (18.11.2016).

5. Adamovy`ch S.V. Galy`cz`ke mesianstvo v procesi stanovlennya suchasnoyi Ukrayins`koyi derzhavy`/ [Elektronny`j resurs] – S.V. Adamovy`ch. – Rezhy`m dostupu: http://194.44.152.155/elib/local/1620.pdf (18.11.2016).

6. Adamovy`ch S.V. Spry`jnyattya zmin na Zaxodi Ukrayiny` v period rozpadu SRSR / [Elektronny`j resurs] – S.V. Adamovy`ch. – Rezhy`m dostupu: http://194.44.152.155/elib/local/1684.pdf (18.11.2016).

7. Apal`kov M.V. Derzhavotvorcha diyal`nist` L`vivs`koyi oblasnoyi rady` u konteksti suspil`no-polity`chny`x procesiv v URSR (1990-1991) [Tekst] : avtoref. dy`s. ... kand. ist. nauk : 07.00.01 / Apal`kov My`xajlo Vitalijovy`ch ; Ternop. nacz. ped. un-t im. Volody`my`ra Gnatyuka. - Ternopil`, 2015. - 18 s.

8. Golovenko A., Yastrebczov G. Karpatы – gorы krutыe // Pravda. – 1990. – 12 oktyabrya. – S. 3.

9. Derevins`ky`j V. Proty`stoyannya L`vivs`koyi oblasnoyi rady` iz pravlyachoyu v URSR komunisty`chnoyu partiyeyu u drugij polovy`ni 1990 roku / [Elektronny`j resurs] – Vasy`l` Derevins`ky`j. – Rezhy`m dostupu: http://journal.mandrivets.com/images/file/Dere14_6.pdf S. 52-56.

10. Ency`klopedy`chne vy`dannya u 6-ty` tomax «Ukrayina: xronologiya rozvy`tku», vy`davny`cztvo «Krion» /[Elektronny`j resurs] – Rezhy`m dostupu: http://www.litopys.com.ua/encyclopedia/perebudova-aktprogoloshennya-nezalezhnost-deklarats-ya-pro-derzhavniy-suveren-tet-ukra-ni-/galitska-asambleya/

(15.11.2016).

11. Za vil`nu Ukrayinu. – 1991. – 16 lyutogo. – S. 1.

12. Zamax na My`xajla Gorbachova / [Elektronny`j resurs] – Rezhy`m dostupu: http://www.jnsm.com.ua/cgibin/m/tm.pl?Month=11&Day=07&a=N(11.11.2016).

13. Levchuk K.I. Stvorennya ta diyal`nist` gromads`ky`x organizacij v umovax transformacij ukrayins`kogo suspil`stva (1985-1996 rr.) : avtoref. dy`s ... d-ra ist. nauk : 07.00.01 / Kostyanty`n Ivanovy`ch Levchuk . – Ky`yiv : B.v., 2010 . – 30 s.

14. Semkiv V. Chornovil. Ideya federalizmu ta yiyi transformaciyi / [Elektronny`j resurs] – Volody`my`r Semkiv. – Rezhy`m dostupu: http://zbruc.eu/node/30884 (18.11.2016).

15. Stenograma plenarnogo zasidannya 12 ly`stopada 1990 / Zasidannya try`dcyat` pershe Sesijnij zal Verxovnoyi Rady` Ukrayins`koyi RSR. 12 ly`stopada 1990 roku. 10 gody`na. Golovuye Pershy`j zastupny`k Golovy` Verxovnoyi Rady` Ukrayins`koyi RSR Plyushh I.S. // [Elektronny`j resurs] – rezhy`m dostupu:

http://iportal.rada.gov.ua/meeting/stenogr/show/4465.html (14.11.2016).

16. Stenograma plenarnogo zasidannya 16 travnya 1990 / Zasidannya tretye Sesijny`j zal Verxovnoyi Rady` Ukrayins`koyi RSR, 16 travnya 1990 roku. 10 gody`na // [Elektronny`j resurs] – Rezhy`m dostupu: http://iportal.rada.gov.ua/meeting/stenogr/show/4346.html (16.11.2016).

17. Stenograma plenarnogo zasidannya, 16 travnya 1990 / Zasidannya chetverte. Sesijny`j zal Verxovnoyi Rady` Ukrayins`koyi RSR. 16 travnya 1990 roku. 16 gody`na. // [Elektronny`j resurs] – Rezhy`m dostupu: http://iportal.rada.gov.ua/meeting/stenogr/show/4347.html (16.11.2016).

18. Try` mify` moskovs`ky`x fal`sy`fikatoriv / Elektronny`j resurs] – Rezhy`m dostupu: http://tyzhden.ua/Politics/28939 (11.11.2016).

19. Xavruk A.I. Referendum 17 bereznya 1991 roku v Ukrayini / [Elektronny`j resurs] – A.I. Xavruk. – Rezhy`m dostupu: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Grani/2011_3/H-10.pdf (15.11.2016).

20. Xavruk I. A. Referendum 17 bereznya 1991 roku v Ukrayini / I.A.Xavruk // Grani. – 2011. – № 3 (77) traven`-cherven`. – S. 41-45.

21. Xoptyan V. Ternopil`shhy`na u dobu novitn`ogo ukrayins`kogo nacional`no-derzhavnogo vidrodzhennya / Zbirny`k naukovy`x pracz`. – Ukrayina–Yevropa–Svit – S. 39-49 / [Elektronny`j resurs] – Valenty`n Xoptyan. – Rezhy`m dostupu: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Ues/2011_6-7/Articles/3_Khoptyan.pdf (14. 11. 2016).

22. CzDAGO, F.1, Op. 32, Spr. 2764. CzK KPU. Prezy`diyi Verxovnoyi Rady` URSR, Radi Ministriv URSR, Vely`kij Radi NRU, redakciyam gazet: «Literaturna Ukrayina», «Radyans`ka Ukrayina», «Pravda Ukrayiny`», Sesiyi oblasnoyi Rady` narodny`x deputativ. – 18.04.1990. – Ark. 5

23. CzDAGO, F.1, Op. 32, Spr. 2872. CzK KPU. Dovidka-prognoz pro reakciyu naselennya na diyi ekstremists`ky`x sy`l u m. Ky`yevi, yaki demonstruvaly`s` po telebachennyu 12 ly`stopada 1990 roku. – 12. 11.1990. – Ark. 186-190.
Published
2017-09-02
How to Cite
Kotsur, V. (2017). The idea of «galician autonomy» in a policy of the Ukraine Communist party in 1980 – 1990. Scientific Notes on Ukrainian History, (39), 54-62. Retrieved from https://snouh.com/index.php/journal/article/view/104
Section
PART І. HISTORY OF UKRAINE