STATE POLICY IN THE FIELD OF MEDICAL CARE AND ITS IMPLEMENTATION ON THE TERRITORY OF THE KYIV REGION AT THE END OF THE ХVІІІAND EARLY 1960S OF ХІХCENTURY

  • Tatiana Moray
Keywords: Kiev province, legislative base, medical aid, medical regulations

Abstract

Morei T. State policy in the field of medical care and its implementation on the territory of the Kyiv region at the end of the ХVІІІ and early 1960s of ХІХ century. The article analyzes the normative and legal principles of medical assistance to the population of the Kiev guberniya at the end of the 18th and early 1960s of the nineteenth century. The article is concerned with the government work which were provided medical service in the Kiev province territory in the first half of the nineteenth century. Medicine in the Ukrainian lands was governed mostly by imperial laws; was made the analysis of the relevant legal acts, which are confirm the provision of healthcare to the certain population categories at the state expenses. The aim of this paper is a comprehensive analysis of national and foreign scientists` works, to study the understudied issues of legal health regulations.

References

1. Andryevskyi, Y. E. (1896), «Blahochynye» [Charity], Еntsyklopedycheskyi slovar F.A. Brokhauza y Y. A. Efrona. T.2, Typ. Y. A. Afrona, Sankt-Peterburg, 153 р.

2. Hrynzovskyi, A.M. (2013), «Periodyzatsiia ta etapy stanovlennia ukrainskoho sanitarnoho zakonodavstva do pochatku KhKh stolittia» [Periodization and stages of the development of Ukrainian sanitary legislation by the beginning of the 20th century], Visnyk VDNZU «Ukrainska medychna stomatolohichna akademiia». Aktualni problemy suchasnoi medytsyny, T. 13, Vypusk 3 (43), рр. 119-124.

3. Markus, L.M. (1843), «Kratkoe rukovodstvo dlia vrachei k poznanyiu Rossyiskykh zakonov, uchrezhdenyi y hosudarstvennoi sluzhby» [A brief guide for doctors to learn Russian laws, institutions and civil service], Еduarda Pratsa, Sankt-Peterburg, 198 p.

4. Orlenko, V.V. (2011), «Systematyzatsiia sanitarno-epidemichnoho zakonodavstva Rosiiskoi imperii v pershii polovyni ХIХ st.» [Systematization of the sanitary-epidemiological legislation of the Russian Empire in the first half of the nineteenth century], Visnyk natsionalno-tekhnichnoho universytetu Ukrainy «Kyivskyi politekhnichnyi instytut». Politolohiia, sotsiolohiia, parvo, № 3, pp. 190-194.

5. «O vosstanovlenyy v Malorossyy pravlenyia y sudoproyzvodvstva soobrazno tamoshnym pravylam y prezhnym obriadam» [On the restoration of rule and judicial proceedings in Malorossia according to the current rules and previous ordinances], PSZRY-1: s 6 noiab. 1796 h. po 1797 h., T. 24, № 17694, Typ. II Otdnyia. Sobstven. Kantseliaryy Eho Ymp. Velychestva, Sankt-Peterburg, 1830, pp. 212-213.

6. «Ob uchrezhdenyy Medytsynskykh uprav» [Establishment of the Medical Board], PSZRY-1: s 6 noiab. 1796 h. po 1797 h., T. 24, № 17743, Typ. II Otd-nyia. Sobstven. Kantseliaryy Eho Ymp. Velychestva, Sankt-Peterburg, 1830, pp. 287-296.

7. «O rasprostranenyy pryvyvanyia korovei ospу v hubernyiakh» [On the spreading of vaccination of cowpox in the provinces], PSZRY-1: s: 1810 h.po 1811 h., T. 31, № 24622, Typ. II Otd-nyia. Sobstven. Kantseliaryy Eho Ymp. Velychestva, Sankt-Peterburg, 1830, рр. 640-645.

8. «Polozhenye Heneral-Shtab-Doktora Hrazhdanskoi chasty» [General-Headquarters of the Civil Division], PSZRY-1: s 1812 h. po 1814 h., T. 32, № 25037, Typ. II Otd-nyia. Sobstven. Kantseliaryy Eho Ymp. Velychestva, Sankt-Peterbur, 1830, рр. 230-231.

9. «Svod Ustavov blahochynyia. Svod Uchrezhdenyi y Ustavov ob Obshchestvennom Pryzrenyy, Svod Zakonov Rossyiskoi ymperyy», T.ХIII, Ch. 2, Typ. II Otd- nyia. Sobstven. Kantseliaryy Eho Ymp. Velychestva, Sankt-Peterburg,1832, 456 р.

10. Svod Ustavov blahochynyia. Svod Uchrezhdenyi y Ustavov Vrachebnыkh po Hrazhdanskoi chasty.Svod Zakonov Rossyiskoi ymperyy, St. 1-1201, T. ХIII, Ch. 3, Typ. II Otd-nyia. Sobstven. Kantseliaryy Eho Ymp. Velychestva, Sankt-Peterburg, 1832, 432 p.

11. Svod ustavov o narodnom prodovolstvyy, obshchestvennom pryzrenyу y vrachebnуe // Svod Zakonov Rossyiskoi ymperyy, T. ХIII, St. 1-171, Typ. II Otd-nyia Sobstven. Kantseliaryy Eho Ymp. Velychestva, Sankt-Peterburg, 1857, 996 р.

12. Svod ustavov vrachebnуkh. Uchrezhdenyia vrachebnуe // Svod Zakonov Rossyiskoi ymperyy, T. ХIII, Ch. 3, St.1-832, Typ. II Otd-nyia. Sobstven. Kantseliaryy Eho Ymp. Velychestva, Sankt-Peterburg, 1857. 234 p.

13. Svod ustavov vrachebnуkh. Ustav Medytsynskoi polytsyy // Svod Zakonov Rossyiskoi ymperyy, T. ХIII, Ch.3, St.833-1734, 146-323, Typ. II Otd-nyia. Sobstven. Kantseliaryy Eho Ymp. Velychestva, SanktPeterburg, 1857, 967 p.

14. Svod ustavov vrachebnуkh. Ustav sudebnoi medytsynу // Svod Zakonov Rossyiskoi ymperyy, T. ХIII, Ch. 3, St. 1735-1866, 324-358SPb, Typ. II Otd-nyia. Sobstven. Kantseliaryy Eho Ymp. Velychestva, Sankt-Peterburg, 1857, 987 p.

15. Speranskyi, S.Y. (1889), «Uchenye M. M. Speranskoho o prave y hosudarstve» [The doctrine of M. M. Speransky on law and the state], OS, Moskva, 153 p.

16. «Razreshenye ynostrannomu poddannomu hlaznomu vrachu Kaufmanu zanymatsia vrachebnoi praktykoi v h. Kyeve» [The permission to the foreign subject to eye doctor Kaufman to be engaged in medical practice in Kiev] // Tsentralnyi derzhavnyi istorychnyi arkhiv Ukrainy u m. Kyievi. F 442 ( Kantseliaryia Kyevskoho, Podolskoho y Volуnskoho heneral-hubernatora). Op.1. Spr. 1282. 3 ark.

17. «Otcheti hrazhdanskykh hubernatorov o sostoianyy medytsynskoho obsluzhyvanyia v Kyevskoi, Volуnskoi y Podolskoi hubernyiakh» [Reports of civil governors on the state of medical care in the Kiev, Volyn and Podolsk provinces] // TsDIAK Ukrainy. F.442. Op. 1. Spr.1195. 178 ark.

18. Ukaz tsaria Aleksandra ot 14 marta 1812 h. ob uchrezhdenyy dolzhnosty Heneral-Shtab-Doktora // TsDIAK Ukrainy. F.533 (Kyevskyi voennуi hubernator). Op.1. Spr. 1489 a. 208 ark.

19. Tsyrkuliar Departamenta medytsynskoho ot 30 marta 1831 h. o besplatnom lechenyy sluzhashchykh medytsynskykh uchrezhdenyi v hospytaliakh y bolnytsakh prykazov obshchestvennoho pryzrenyia za schet medytsynskoho vedostva // TsDIAK Ukrainy. F. 533. Op. 3. Spr. 1063. 27 ark.

20. Tsiborovskyi, O.M. & Soroka, V.M. (2015), «Likarskyi statut yak osnova zakonodavstva krainy v medychnii spravi XIX st.», Ukraina. Zdorovia natsii, № 2(34), рр. 145-152.

Author Biography

Tatiana Moray

Moray Tatiana – postgraduate student of Department of General History, Law and Teaching Methods of State Higher Educational Establishment «Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University»

Published
2018-04-12
How to Cite
Moray, T. (2018). STATE POLICY IN THE FIELD OF MEDICAL CARE AND ITS IMPLEMENTATION ON THE TERRITORY OF THE KYIV REGION AT THE END OF THE ХVІІІAND EARLY 1960S OF ХІХCENTURY. Scientific Notes on Ukrainian History, (43), 67-74. Retrieved from https://snouh.com/index.php/journal/article/view/10
Section
PART І. HISTORY OF UKRAINE